Menu
MEDIA

Aktualności

Grupa BEST ze stabilnym poziomem spłat w II kwartale 2019 r.
15-07-2019
Spłaty wierzytelności należne GK BEST w II kwartale 2019 r. sięgnęły 64,6 mln zł – to niemal tyle samo, co rok wcześniej. Grupa zainwestowała w tym okresie 18,4 mln zł w nowe portfele wierzytelności o nominalnej wartości 142,1 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST zaniepokojony przebiegiem NWZ Kredyt Inkaso, chce informacji o obciążeniu majątku spółki
30-05-2019
Zarząd BEST jest głęboko zaniepokojony przebiegiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso, które odbyło się 30 maja 2019 r. Obawia się obciążenia całego majątku Kredyt Inkaso, w istocie stanowiącego przedsiębiorstwo spółki lub jego zorganizowaną część. Domaga się również większej transparentności działań podejmowanych przez Zarząd Kredyt Inkaso.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST ze wzrostem przychodów i zysków w I kwartale 2019 r.
28-05-2019
Przychody operacyjne Grupy BEST w I kwartale 2019 r. sięgnęły 64,7 mln zł i były o 18% wyższe niż w analogicznym okresie 2018 r. Zysk operacyjny za pierwsze trzy miesiące tego roku wyniósł 35,2 mln zł, co oznacza wzrost o 17% r/r, natomiast wypracowany w tym okresie skonsolidowany zysk netto zwiększył się o 28% r/r i sięgnął 25,3 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wzrost spłat i wyniku EBITDA oraz zmniejszenie zadłużenia – Grupa BEST podsumowuje 2018 rok
30-04-2019
Przychody operacyjne Grupy BEST w 2018 r. przekroczyły 190 mln zł, zaś skonsolidowany zysk netto wyniósł blisko 35 mln zł. Znaczący, ujemny wpływ na ubiegłoroczne wyniki miała aktualizacja wyceny portfeli wierzytelności – zdarzenie o charakterze niegotówkowym. Pełna EBITDA gotówkowa wzrosła rok do roku o 18% do ponad 220 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

GK BEST notuje stabilne spłaty z portfeli wierzytelności mimo braku nowych inwestycji
15-04-2019
W pierwszym kwartale 2019 r. spłaty wierzytelności należne GK BEST wyniosły 58,4 mln zł. Grupa nie dokonywała w tym okresie nowych zakupów portfeli wierzytelności. Wartość księgowa zarządzanych portfeli na koniec marca br. sięgnęła 1,03 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dobre praktyki BEST po raz kolejny docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu
28-03-2019
Tegoroczny „Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki 2018” zawiera opis 5 inicjatyw BEST z obszarów uczciwych praktyk operacyjnych oraz praktyk z zakresu pracy.

CZYTAJ WIĘCEJ

Fintech Nights #2
22-03-2019
BEST S.A. już po raz drugi będzie gospodarzem spotkania z cyklu Fintech Nights, które stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w gronie ekspertów i praktyków branży fintech. Organizując Fintech Nights chcemy dać impuls do rozwoju Trójmiasta jako istotnego ośrodka fintech w Polsce, przyciągającego ekspertów, inwestorów i innowatorów.  

CZYTAJ WIĘCEJ

Payhelp pomoże małym firmom odzyskać pieniądze z niezapłaconych faktur
06-03-2019
Grupa BEST uruchamia innowacyjną usługę dla mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich firm. Payhelp to pierwsze na polskim rynku rozwiązanie w pełni on-line pozwalające w prosty, skuteczny i tani sposób odzyskiwać pieniądze z niezapłaconych faktur.

CZYTAJ WIĘCEJ

Otwarcie siedziby BEST Italia w Mediolanie
12-02-2019
12 lutego miało miejsce otwarcie siedziby BEST Italia w Mediolanie. Symbolicznego przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia biura BEST Italia dokonali Prezes Krzysztof Borusowski i Wiceprezes Marek Kucner. 

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST chce lepszego nadzoru w Kredyt Inkaso, jest zaniepokojony przebiegiem NWZA
25-01-2019
Zarząd BEST jest zaniepokojony przebiegiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso, które odbyło się dnia 24 stycznia 2019 r. Ma obawy co do przestrzegania przez Kredyt Inkaso zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, a także wątpliwości co do transparentności działań zarządu tej spółki.

CZYTAJ WIĘCEJ

Stanowisko BEST S.A. w związku z NWZA Spółki Kredyt Inkaso, zwołanym na dzień 24 stycznia 2019
21-01-2019
BEST S.A., jako akcjonariusz Kredyt Inkaso – w związku z NWZA Spółki Kredyt Inkaso, zwołanym na dzień 24 stycznia 2019 r., oraz bazując na zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, których wszyscy uczestnicy rynku powinni przestrzegać – apeluje do Spółki Kredyt Inkaso o szczegółowość, pełną transparentność i rzetelność w komunikacji, zarówno podczas omawiania określonych w porządku obrad spraw, jaki i w raportach bieżących oraz okresowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST – spłaty wierzytelności w 2018 roku wyniosły ponad 260 mln zł
16-01-2019
W czwartym kwartale 2018 roku poziom spłat wierzytelności należnych Grupie BEST wyniósł 61,8 mln zł. Wartość bilansowa portfeli wierzytelności Grupy BEST na koniec 2018 roku wyniosła ponad 1 mld zł. Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 81 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 1,4 mld zł.  

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST uruchamia spółkę córkę we Włoszech
05-12-2018
Grupa BEST – jeden z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce – uruchomiła spółkę zależną na rynku Włoskim. 100% udziałów BEST Italia S.r.l z siedzibą w Mediolanie zostało objęte przez BEST S.A.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej BEST w Q3 2018
16-11-2018
Grupa BEST osiągnęła po trzech kwartałach 2018 roku przychody z działalności operacyjnej na poziomie 163,9 mln zł, a  zysk netto wyniósł 49,6 mln zł i wzrósł o 7% r/r. Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła 159,2 mln zł – co oznacza wzrost o 32%. Wartość portfeli wierzytelności na koniec Q3 2018 roku wyniosła ponad 1 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST - spłaty wierzytelności w 3Q 2018
22-10-2018
Po trzech kwartałach 2018 roku poziom spłat wierzytelności wyniósł 228 mln zł, w tym należnych Grupie BEST 199 mln zł – czyli o odpowiednio 9% i 13% więcej niż po trzech kwartałach 2017 roku. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST przekroczyła 998 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Spłaty wierzytelności w 1H 2018
16-07-2018
W pierwszym półroczu 2018 roku poziom spłat wierzytelności wyniósł 146,6 mln zł, w tym należnych Grupie BEST 127,3 mln zł – czyli o odpowiednio 11% i 17% więcej niż w H1 2017. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST przekroczyła 1 mld zł.  

CZYTAJ WIĘCEJ

Wyniki finansowe Grupy BEST za I kwartał 2018
11-05-2018
Grupa BEST osiągnęła w pierwszym kwartale 2018 roku skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 54,8 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 19,7 mln zł i wzrósł ponad dwukrotnie rok do roku. Skorygowana EBITDA gotówkowa wyniosła 40,2 mln zł – co oznacza wzrost o 30%. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST na koniec Q1 2018 roku wyniosła blisko 1 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST spłaciła w terminie obligacje o wartości 45 mln zł
07-05-2018
Grupa BEST spłaciła w terminie kolejną transzę obligacji o wartości 45 mln zł. Seria K1 była pierwszą emisją na podstawie prospektu w ramach programu o wartości 300 mln zł, a oprocentowanie wynosiło WIBOR 3M+3,8%. Historycznie BEST S.A. zawsze dokonywała płatności kuponów oraz wykupów obligacji w terminach ich zapadalności i jest stabilnym, wiarygodnym podmiotem na rynku Catalyst.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST – wyniki finansowe za 2017 rok
23-03-2018
Grupa BEST osiągnęła w 2017 roku skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 196,6 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 55,1 mln zł i wzrósł o 42%. Pełna EBITDA gotówkowa wzrosła o 26%.

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST S.A. z Certyfikatem Etycznym KPF
15-03-2018
BEST S.A. pozytywnie przeszedł proces audytu etycznego KPF. Na tej podstawie Komisja Etyki przyznała firmie Certyfikat Etyczny KPF, który jest potwierdzeniem zgodności praktyk biznesowych stosowanych przez BEST S.A. z Zasadami Dobrych Praktyk KPF. Certyfikat jest ważny do końca marca 2019.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST przydzieliła obligacje serii T2
23-02-2018
Grupa BEST dokonała przydziału w ramach emisji publicznej 4-letnich obligacji serii T2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Popyt przewyższył liczbę oferowanych obligacji.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST wydłuża termin zapisów na obligacje do 27 lutego
16-02-2018
W odpowiedzi na oczekiwania inwestorów Grupa BEST wydłuży zapisy w ramach emisji obligacji do 27 lutego 2018 roku. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozmowa z prezesem Krzysztofem Borusowskim - #RZECZoBIZNESIE
08-02-2018
Jesteśmy jednym z globalnych liderów. Nasze firmy są zauważane na tym rynku i jesteśmy bardzo poważnie traktowani – mówi Krzysztof Borusowski, prezes BEST S.A. Rozmowa w programie Pawła Rożyńskiego #RZECZoBIZNESIE.  

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST - publiczna emisja obligacji o wartości 30 mln zł
30-01-2018
W dniu 5 lutego 2018 rozpoczną się zapisy na 4-letnie obligacje BEST serii T2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.

CZYTAJ WIĘCEJ

Portfel Grupy BEST na koniec 2017 roku
15-01-2018
Portfel Grupy BEST na koniec 2017 roku Inwestycje w portfele wierzytelności przekroczyły 300 mln zł

CZYTAJ WIĘCEJ

Obligacje BEST serii T1 dla 650 inwestorów
30-11-2017
BEST przydzielił obligacje serii T1 o łącznej wartości nominalnej ok. 55,8 mln zł. Trafią one do portfeli 650 inwestorów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Obligacje BEST ponownie dostępne w ofercie publicznej
15-11-2017
Od 16 listopada inwestorzy mogą zapisywać się na obligacje BEST o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. To obligacje o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,4%.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wyniki Grupy BEST po III Kwartałach 2017
08-11-2017
Kolejny wzrost EBITDA gotówkowej, dynamiczny wzrost inwestycji w nowe portfele wierzytelności, rekordowe spłaty z  wierzytelności oraz planowy rozwój na rynku włoskim.

CZYTAJ WIĘCEJ

Prospekt BEST dla nowego programu emisji obligacji zatwierdzony
25-10-2017
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny BEST S.A. dla nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 350 mln zł. To już trzeci program emisji obligacji realizowany przez BEST – w ramach dwóch poprzednich Spółka pozyskała łącznie 500 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST utrzymuje dynamiczne tempo rozwoju
12-10-2017
·         77,9 mln zł spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności w 3Q 2017 – wzrost o 36% r/r ·         67,2 mln zł spłat z portfeli wierzytelności przynależne Grupie BEST w 3Q 2017 – wzrost o 48% r/r ·         ponad 200 mln zł zainwestowane w nowe portfele wierzytelności w 1-3Q 2017 (z czego 51 mln zł w 3Q 2017) ·         wartość nominalna portfeli nabytych w 1-3Q 2017 wynosząca 1 668,5 mln zł (z czego 702,5 mln zł w 3Q 2017)

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST nabyła pierwszy portfel wierzytelności we Włoszech
19-07-2017
Informujemy, że należąca na Grupy Kapitałowej BEST spółka BEST Capital Italy nabyła pierwszy portfel wierzytelności na rynku włoskim. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Dynamiczny wzrost skali działalności Grupy BEST w I półroczu 2017 r.
13-07-2017
·         131,7 mln zł spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności – wzrost o 18% r/r ·         109,2 mln zł spłat z portfeli wierzytelności przynależne Grupie BEST – wzrost o 25% r/r ·         blisko 150 mln zł zainwestowane w nowe portfele wierzytelności o wartości nominalnej blisko 970 mln zł – wzrost o 76% r/r ·         z sukcesem pozyskiwane finansowanie na rozwój działalności – 150 mln zł i 7,6 mln EUR w ramach emisji obligacji oraz 19 mln zł z emisji

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST zaprasza akcjonariuszy Kredyt Inkaso do negocjacji w sprawie sprzedaży akcji
10-07-2017
Dzisiaj BEST S.A. ogłosiła publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Kredyt Inkaso S.A. W wyniku wezwania spółka zamierza dokupić do 4.269.961 szt. akcji i zwiększyć swój udział do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso. BEST posiada obecnie 4.268.134 szt. akcji dających 32,99% ogólnej liczby głosów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Obligacje BEST o wartości 60 mln zł już przydzielone inwestorom
26-05-2017
BEST przydzielił obligacje serii R4 o łącznej wartości 60 mln zł. Trafią one do portfeli 638 inwestorów. Emisja papierów dłużnych serii R4 kończy realizację drugiego programu publicznych emisji obligacji, w ramach którego Spółka pozyskała łącznie 200 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Duży popyt na obligacje BEST, zapisy skrócone do 25 maja.
25-05-2017
24 maja, czyli trzeciego dnia zapisów, popyt na obligacje BEST serii R4 o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł przekroczył liczbę oferowanych obligacji. W związku z tym zapisy będą przyjmowane jeszcze tylko dzisiaj, a zapisy złożone 24 i 25 maja zostaną proporcjonalnie zredukowane.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rusza publiczna oferta obligacji BEST o wartości 60 mln zł.
19-05-2017
BEST zaoferuje 5-letnie obligacje serii R4 o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. Zapisy będą przyjmowane od 22 maja br. w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego, Biurze Maklerskim Alior Banku oraz Domu Maklerskim Banku Handlowego.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST notuje wzrost spłat i EBITDA gotówkowej w I kwartale 2017 r.
18-05-2017
W I kwartale 2017 r. pełna EBITDA gotówkowa wypracowana przez Grupę BEST sięgnęła blisko 31 mln zł, co oznacza wzrost o 11% r/r i wynika głównie z zanotowanego w tym okresie wzrostu spłat z portfeli wierzytelności.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST: pozyskanie inwestora finansowego
09-05-2017
- Polski rynek wierzytelności rozwija się w ostatnich kwartałach bardzo dynamicznie, co otwiera przed nami niezwykle obiecujące perspektywy rozwoju. Coraz więcej inwestorów obdarza nas zaufaniem. W ostatnim czasie udało nam się pozyskać kolejnego ważnego inwestora – Quercus Multistrategy FIZ zarządzane przez Quercus TFI. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST rozpoczyna działalność na rynku włoskim
21-04-2017
Po intensywnym 2016 roku, Grupa BEST nie zwalnia tempa. Jak wynika z raportu opublikowanego przez Grupę, w 2017 roku BEST rozpocznie działalność poza granicami Polski. Pierwszym zagranicznym rynkiem, na którym będzie obecny BEST są Włochy. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Dobry początek roku w Grupie BEST. Wzrost spłat i inwestycji w wierzytelności w I kwartale 2017 r
13-04-2017
W I kwartale 2017 roku spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności wyniosły w Grupie BEST 61,6 mln zł wobec 52,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o ponad 17% r/r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Największe w historii spłaty i inwestycje w nowe portfele wierzytelności w 2016 roku
12-04-2017
W 2016 roku Grupa odnotowała największe w historii spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności i inwestycje w nowe portfele wierzytelności. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Obligacje BEST serii R3 dla 645 inwestorów
06-03-2017
BEST przydzielił obligacje serii R3 o łącznej wartości 60 mln zł. Trafią one do portfeli 645 inwestorów. W związku z bardzo dużym popytem na papiery dłużne oferowane przez Spółkę, okres przyjmowania zapisów został skrócony do dwóch dni, a wszystkie zapisy zostały zredukowane średnio o 28,57%.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kolejna seria obligacji BEST sprzedana
03-03-2017
Zapisy na obligacje BEST o łącznej wartości 60 mln zł przekroczyły dostępną pulę już w pierwszym dniu składania zapisów. Oznacza to, że zapisy zostaną zakończone dzisiaj, zaś redukcją zostaną objęte wszystkie zapisy. 

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST rozpoczyna nową emisję obligacji o wartości 60 mln zł
28-02-2017
Od 2 marca br. inwestorzy będą mogli zapisywać się na 4,5-letnie obligacje BEST serii R3 o łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł. Są one oferowane na takich samych warunkach jak styczniowa emisja obligacji serii R2 o wartości 30 mln zł, w przypadku której cała pula obligacji została objęta zapisami już pierwszego dnia subskrypcji. Zapisy będą przyjmowane w łącznie blisko 250 punktach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, Biura Maklerskiego Alior Banku oraz Domu Maklerskiego Banku Handlowego.

CZYTAJ WIĘCEJ

Obligacje BEST serii R2 już przydzielone inwestorom
18-01-2017
BEST przydzielił inwestorom obligacje serii R2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Trafią one do portfeli 359 inwestorów. Spółka przyspieszyła termin przydziału z 31 stycznia na 18 stycznia z uwagi na szybsze zakończenie zapisów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Cała pula obligacji BEST sprzedana w jeden dzień
17-01-2017
Już pierwszego dnia zapisów BEST znalazł chętnych na wszystkie oferowane obligacje serii R2 o łącznej wartości 30 mln zł. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST: Rekordowo wysokie spłaty i inwestycje w wierzytelności w 4Q 2016 r.
13-01-2017
Ponad ćwierć miliarda zł inwestycji w całym 2016 roku. Grupa BEST zakończyła ubiegły rok z największymi w historii spłatami i inwestycjami w nowe portfele wierzytelności. 

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST rusza z nową emisją obligacji o wartości 30 mln zł
12-01-2017
Od 16 stycznia br. inwestorzy będą mogli zapisywać się na 4,5-letnie obligacje BEST serii R2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Oprocentowanie oferowanych obligacji jest zmienne, równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,3%, co stanowi ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Zapisy będą przyjmowane w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ

10 najpopularniejszych wymówek od spłaty długów
04-01-2017
Najczęstsze powody nieregulowania zobowiązań to wg specjalistów: świadome unikanie problemów (może dług sam zniknie) i kontaktu z firmą windykacyjną, oczekiwanie przedawnienia długu oraz brak przekonania, że z długiem można sobie poradzić. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Komentarz zarządu BEST S.A. – odpis aktualizujący wartość inwestycji w Kredyt Inkaso S.A.
30-12-2016
30 grudnia 2016 r. zarząd BEST S.A. podjął decyzję o zwiększeniu odpisu aktualizującego wartość inwestycji w Kredyt Inkaso S.A. o dodatkowe 46,1 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Jacek Zawadzki nagrodzony Diamentem CIO 2016
15-12-2016
Jacek Zawadzki, CIO BEST S.A., został nagrodzony w XIV edycji konkursu CIO Roku Diamentem CIO w kategorii „Generator biznesu cyfrowego”. Nagrodę wręczono w czasie uroczystej gali, która odbyła się 8 grudnia b.r. w Warszawie.

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST z nagrodą LAUR CESSIO INWESTORÓW 2016
24-11-2016
BEST został laureatem pierwszej edycji nagrody Laur CESSIO Inwestorów 2016 przyznawanej przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Nagrody wręczono podczas VII Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami.

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST rusza z kampanią reklamową, firma pomoże spłacać długi swoim Klientom
09-11-2016
BEST, jeden z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, rozpoczyna pierwszą w swojej historii kampanię reklamową. Celem jest zwiększenie świadomości marki oraz dotarcie do klientów i przekonanie ich do nawiązania kontaktu z firmą. W ramach działań marketingowych, do końca listopada BEST będzie całkowicie umarzał zadłużenie jednej osobie dziennie (zgodnie z regulaminem Konkursu).

CZYTAJ WIĘCEJ

Rekordowe spłaty i inwestycje w wierzytelności - Grupa BEST podsumowuje trzy kwartały 2016 r.
08-11-2016
166,6 mln zł przychodów oraz 66,8 mln zł zysku netto – opublikowanymi wynikami Grupa BEST potwierdza przynależność do czołówki najdynamiczniej rozwijających się firm z sektora zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Po dziewięciu miesiącach Grupa może pochwalić się rekordowymi spłatami, jak i największymi w historii inwestycjami w pakiety wierzytelności na rynku pierwotnym.

CZYTAJ WIĘCEJ

Obligacje BEST serii R1 trafią do portfeli 488 inwestorów
27-10-2016
27 października BEST przydzielił 4,5-letnie obligacje serii R1 o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. W okresie od 10 do 26 października inwestorzy złożyli zapisy opiewające łącznie na około 52 mln zł, w związku z czym zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji zostały zredukowane średnio o 80,77%.

CZYTAJ WIĘCEJ

Inwestorzy zapisali się na wszystkie obligacje BEST serii R1
26-10-2016
25 października zapisy na 4,5-letnie obligacje serii R1 oferowane przez BEST przekroczyły 500.000 sztuk. Zgodnie z harmonogramem i warunkami emisji, zapisy będą przyjmowane do 26 października, przy czym zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji zostaną proporcjonalnie zredukowane.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dodatkowy tydzień zapisów na obligacje BEST
19-10-2016
Do 26 października przedłużone zostały zapisy na 4,5-letnie obligacje BEST o łącznej wartości 50 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST utrzymuje wysokie tempo inwestycji i spłat
12-10-2016
Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę BEST od początku tego roku przekroczyła już 1 mld zł, a wydatki na ten cel wyniosły ponad 138 mln zł. Zainwestowana kwota jest tym samym o ponad 60% większa niż w całym 2015 r. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowa emisja obligacji detalicznych BEST o wartości 50 mln zł
06-10-2016
10 października ruszają zapisy na 4,5-letnie obligacje BEST o łącznej wartości 50 mln zł. Są to obligacje o zmiennym oprocentowaniu, równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co stanowi około 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Oferta skierowana jest do inwestorów detalicznych, a zapisy będą przyjmowane w ponad 30 placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ

Piotr Urbańczyk Prezesem BEST TFI
05-10-2016
Nowym prezesem zarządu BEST TFI został Piotr Urbańczyk, w przeszłości m.in. prezes i wiceprezes Meritum Banku, wiceprezes Dominet Banku i członek zarządu Lukas Banku.

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST z zatwierdzonym prospektem dla drugiego programu emisji obligacji
03-10-2016
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt podstawowy BEST S.A. (BEST) dla drugiego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Realizacja programu to ważny element strategii Grupy BEST, dzięki której Grupa chce w ciągu kilku lat dołączyć do pierwszej dziesiątki największych podmiotów zarządzających wierzytelnościami w Europie.

CZYTAJ WIĘCEJ

44 mln zł zysku Grupy BEST w pierwszym półroczu 2016 roku
30-08-2016
Grupa Kapitałowa BEST w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku odnotowała zysk netto większy o 15%, wzrost przychodów o 46% oraz wzrost pełnej EBITDA gotówkowej o 82% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Szybkiemu rozwojowi działalności towarzyszą rekordowe w historii Grupy spłaty wierzytelności, z których uzyskano w tym czasie 111,7 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST: z zadowoleniem przyjmujemy rozwój sytuacji w Kredyt Inkaso
24-08-2016
BEST pozytywnie ocenia zmiany w akcjonariacie Kredyt Inkaso. Objęcie w wyniku wezwania większościowych udziałów przez poważny międzynarodowy fundusz inwestycyjny spółka uznaje za szansę na nowy etap w rozwoju Kredyt Inkaso, w którym posiada 32,99 proc. akcji.

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST: akcje Kredyt Inkaso mogą być warte więcej
22-08-2016
BEST podtrzymuje swoje plany połączenia z Kredyt Inkaso i uważa, że rezultaty zgodnej współpracy akcjonariuszy mogą być atrakcyjną alternatywą dla wezwania ogłoszonego przez fundusz Waterland. Wartość Kredyt Inkaso może znacznie wzrosnąć w stosunku do ceny z wezwania.

CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie BEST S.A.
20-08-2016
W związku z otrzymaniem od Kredyt Inkaso SA wezwania do zapłaty kwoty 60,7 mln zł tytułem strat związanych z rozwiązaniem przez fundusze z grup Trigon i Agio umów zarządzania portfelami wierzytelności, informujemy, że oskarżenia wysuwane pod adresem największego akcjonariusza spółki są bezpodstawne.

CZYTAJ WIĘCEJ

Mariusz Kloska dołącza do BEST S.A. - Spółka tworzy Pion Inwestycji Zagranicznych
01-08-2016
Do BEST dołączył Mariusz Kloska, menedżer z międzynarodowym doświadczeniem w branży finansowej i windykacyjnej. Obejmie on stanowisko Dyrektora w nowo powstającym  Pionie Inwestycji Zagranicznych i będzie odpowiadał za przygotowanie Spółki do ekspansji międzynarodowej.

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST inwestuje w nowe portfele i składa w KNF prospekt dla drugiego programu emisji obligacji
15-07-2016
W I półroczu br. fundusze zarządzane przez BEST zainwestowały niemal 85 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 520 mln zł. To o odpowiednio 31% i 21% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Łączne spłaty z nabytych portfeli wierzytelności wyniosły w I półroczu br. prawie 112 mln zł, z czego na Grupę BEST przypada 87,4 mln zł, co jest o 35% lepszym wynikiem niż przed rokiem.

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST planuje publiczną emisję obligacji o wartości do 200 mln zł
04-07-2016
Zgodnie z zapowiedziami, Spółka będzie kontynuować pozyskiwanie finansowania poprzez emisje obligacji i podjęła decyzję o uruchomieniu nowego programu emisji papierów dłużnych. BEST zamierza w ten sposób pozyskać do 200 mln zł.      

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST wykupił obligacje o wartości 39 mln zł
03-06-2016
Grupa BEST wykupiła obligacje serii G o wartości 39 mln zł. To największy dotychczas wykup obligacji.

CZYTAJ WIĘCEJ

Mirosław Gronicki i Andrzej Klesyk dołączają do Rady Nadzorczej BEST S.A.
18-05-2016
Były minister finansów Mirosław Gronicki i były Prezes PZU Andrzej Klesyk zostali członkami Rady Nadzorczej BEST S.A. Decyzję podjęło 18 maja Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki.    

CZYTAJ WIĘCEJ

Dobry początek roku dla Grupy BEST - zysk w pierwszym kwartale większy o 146%
10-05-2016
W pierwszym kwartale 2016 roku Grupa BEST odnotowała rekordowe wyniki - zysk netto wyniósł 34,3 mln zł, zaś przychody 65,5 mln zł. To odpowiednio 146% i 68% więcej niż rok wcześniej. Znacznie poprawiły się także  kluczowe dla Grupy spłaty wierzytelności, których wartość zwiększyła się o 28% sięgając 40,9 mln zł. 

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST S. A. ponownie sprzedaje swoje obligacje w jeden dzień
13-04-2016
Już pierwszego dnia zapisów BEST S.A. znalazł chętnych na oferowaną pulę obligacji o wartości 50 mln zł. W efekcie okres subskrypcji zostaje skrócony,  a wszystkie zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wystartowały zapisy na obligacje BEST o wartości 50 mln zł
12-04-2016
Od dziś do 22 kwietnia można zapisywać się na obligacje BEST. Zainteresowani nie powinni jednak zwlekać z zapisem, gdyż Spółka oferuje dyskonto – im wcześniejszy zapis, tym niższa cena. 

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST startuje z publiczną emisją obligacji o wartości 50 mln zł
08-04-2016
Od 12 kwietnia można zapisywać się na 4-letnie obligacje serii L3 spółki BEST. O przydziale decydować będzie kolejność zapisów. Ponadto im wcześniej inwestorzy zapiszą się na obligacje, tym mniejszą cenę emisyjną zapłacą. To ostatnia emisja obligacji realizowana przez spółkę w ramach uruchomionego w marcu 2014 r. publicznego programu o wartości 300 mln zł. W poprzedniej emisji dostępna pula została wyczerpana już pierwszego dnia, średnia redukcja zapisów wyniosła zaś 64%.

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST podwyższa kapitał o 36,5 mln zł i obniża wskaźnik zadłużenia netto
31-03-2016
Główni akcjonariusze BEST S.A. dokapitalizowali spółkę kwotą 36,5 mln zł. Akcje z nowej emisji zostały objęte po cenie 26,78 zł – to blisko dwukrotnie więcej niż aktualny kurs akcji spółki na GPW. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Ponad 82 mln zł zysku Grupy Kapitałowej BEST w 2015 roku
22-03-2016
Wzrost przychodów o jedną trzecią i zysku netto o 39% odnotowany przez Grupę Kapitałową BEST w 2015 r. to kontynuacja pozytywnego trendu wzrostowego z ostatnich lat. Znacznie wzrosły przychody w kluczowym segmencie spłat wierzytelności, zaś wartość portfela zarządzanych wierzytelności przekracza już 10,6 mld zł. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Obligacje BEST serii L2 dla ponad 1000 inwestorów
09-02-2016
We wtorek, 9 lutego, BEST dokonał przydziału obligacji serii L2. BEST przyspieszył termin przydziału obligacji z 19 lutego na 9 lutego z uwagi na szybsze niż planowano zakończenie zapisów. Przekroczenie liczby oferowanych obligacji nastąpiło pierwszego dnia subskrypcji.

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST znalazł nabywców na wszystkie oferowane obligacje już pierwszego dnia zapisów
05-02-2016
Popyt na obligacje BEST serii L2 przekroczył liczbę oferowanych papierów dłużnych już pierwszego dnia zapisów. W związku z tym okres subskrypcji zostaje skrócony, a zapisy złożone 4 i 5 lutego zostaną proporcjonalnie zredukowane. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Prezes BEST o sytuacji na rynku, ofercie obligacji i planach Grupy BEST [wywiad]
05-02-2016
Serdecznie zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Prezesem BEST Krzysztofem Borusowskim dla portali StrefaInwestorów.pl oraz Obligacje.pl. Tematem rozmowy są plany Grupy BEST związane z trwającą publiczną ofertą obligacji. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zapisy na obligacje BEST wystartowały
04-02-2016
Od dzisiaj można składać zapisy na obligacje BEST serii L2 o łącznej wartości 40 mln zł. Dla wszystkich rozważających udział w ofercie przypominamy najważniejsze informacje o tej emisji.  

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST rozpoczyna ofertę obligacji detalicznych o wartości 40 mln zł. Zapisy na obligacje serii L2
01-02-2016
W najbliższy czwartek ruszy oferta 4-letnich obligacji BEST o łącznej wartości 40 mln zł skierowana do inwestorów detalicznych. Obok Domu Maklerskiego mBanku, zapisy na obligacje będą przyjmowane także przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Dzięki stworzeniu konsorcjum, inwestorzy będą mieli do wyboru 47 placówek na terenie całego kraju. Zapisy można składać także przez Internet i telefon.   

CZYTAJ WIĘCEJ

Wkrótce nowa emisja obligacji detalicznych BEST
27-01-2016
BEST planuje niebawem wyjść na rynek z nową ofertą obligacji dla inwestorów indywidualnych. Spółka pracuje nad stworzeniem konsorcjum domów maklerskich, by ułatwić zapisy inwestorom w całym kraju.

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST publikuje wycenę Spółki przygotowaną na potrzeby planowanego połączenia z Kredyt Inkaso
15-01-2016
Aby zapewnić inwestorom równy dostęp do istotnych informacji, Zarząd BEST zdecydował się upublicznić dokument zawierający oszacowanie wartości rynkowej Spółki, przygotowany przez niezależną, renomowaną firmę audytorską – PwC Polska – w toku prac zmierzających do połączenia BEST z Kredyt Inkaso. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Rosną inwestycje Grupy BEST w portfele wierzytelności
14-01-2016
O ponad 50% wzrosły w 2015 r. nakłady Grupy BEST na nabycie (w sposób bezpośredni) portfeli wierzytelności nieregularnych. Biorąc pod uwagę również aktywność Spółki na rynku wtórnym, łączne wydatki inwestycyjne Grupy w ubiegłym roku przekroczyły 238 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rada Nadzorcza BEST we wzmocnionym składzie
05-01-2016
Zgodnie z decyzją dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, liczebność Rady Nadzorczej BEST została zwiększona do 7 członków. Do jej składu dołączył Krzysztof Kaczmarczyk. 

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST i Kredyt Inkaso prezentują strategię i cele dla połączonego podmiotu
17-12-2015
Umocnienie czołowej pozycji na rynku wierzytelności, zmniejszenie dystansu do lidera, a także kilkukrotny wzrost wpłat od dłużników oraz przychodów – to oczekiwane w ciągu 5 lat efekty wdrożenia zaprezentowanej strategii dla podmiotu, który powstanie w wyniku planowanego połączenia BEST i Kredyt Inkaso. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Krzysztof Stupnicki prezesem BEST TFI
30-11-2015
Rada nadzorcza BEST TFI dokonała zmian w zarządzie Towarzystwa. Krzysztof Stupnicki został powołany na prezesa BEST TFI i będzie odpowiedzialny za całokształt jego działalności. Dotychczasowy prezes Krzysztof Borusowski pozostanie członkiem zarządu BEST TFI. 

CZYTAJ WIĘCEJ

UOKiK: BEST i Kredyt Inkaso mogą się połączyć
20-11-2015
Z przyjemnością informujemy, że 19.11.2015 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu BEST z Kredyt Inkaso. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST notuje silny wzrost spłat wierzytelności i wyników finansowych
16-11-2015
Przychody operacyjne Grupy BEST za pierwsze trzy kwartały 2015 r. przekroczyły 101 mln zł, co oznacza wzrost o 40% rok do roku. Spłaty wierzytelności, które są głównym źródłem przychodów, sięgnęły 64 mln zł (+66%). Po dziewięciu miesiącach br. zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł 61,5 mln zł, czyli więcej niż w całym 2014 r. 

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST uruchamia portal internetowy dla Klientów
12-10-2015
Klienci BEST zyskują nowe możliwości. Stan swoich zobowiązań i spraw, które obsługuje BEST, mogą teraz sprawdzić przez Internet, w dowolnym momencie, bezpiecznie i dyskretnie. Dzięki portalowi BEST Online mogą również samodzielnie dokonywać spłat zadłużenia – w ratach lub w całości, a także korzystać ze specjalnie przygotowanych propozycji ugodowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST i Kredyt Inkaso bliżej połączenia
29-09-2015
Zarządy BEST i Kredyt Inkaso, dwóch czołowych firm w polskiej branży windykacyjnej, rozpoczęły negocjacje w sprawie połączenia obu spółek. Fuzja firm pozwoli stworzyć silną polską grupę na rynku wierzytelności w Europie.

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST finalizuje podział akcji
15-09-2015
W najbliższy poniedziałek, 21 września, dokonany zostanie podział akcji BEST w stosunku 1 do 4. Kurs odniesienia dla sesji w tym dniu zostanie zatem odpowiednio skorygowany – będzie to kurs zamknięcia z 18 września podzielony przez 4. 

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST inwestuje w akcje Kredyt Inkaso
10-09-2015
Mariaż kapitałowy dwóch czołowych graczy na polskim rynku windykacyjnym. BEST przejmie od funduszu Agio RB FIZ pakiet 29,4% akcji Kredyt Inkaso. W niedługim czasie planuje zwiększyć udział do blisko 33%. Intencją BEST jest budowa silnej grupy – drugiej największej na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami, wykorzystując potencjał, zasoby oraz doświadczenie obu firm.

CZYTAJ WIĘCEJ

Drzwi Otwarte w BEST S.A.
04-09-2015
Jak wygląda praca Doradcy Klienta BEST? W piątek 18 września dla wszystkich zainteresowanych otwieramy drzwi naszego Centrum Usługowego w Elblągu. Zapraszamy!

CZYTAJ WIĘCEJ

Pierwsze półrocze w Grupie BEST pod znakiem wzrostów
27-08-2015
O ponad 50% wzrosły przychody operacyjne Grupy BEST w I półroczu 2015 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Spółki wzrósł natomiast o 34% rok do roku. W środę BEST przydzielił inwestorom obligacje serii L1. Z emisji pozyskał 60 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Profil Inwestora BEST – nowe narzędzie komunikacji z inwestorami indywidualnymi
26-08-2015
Akcjonariusze i obligatariusze BEST mają do dyspozycji nowy kanał komunikacji ze Spółką. Na stronie internetowej www.best.com.pl uruchomiony został Profil Inwestora BEST. Za jego pośrednictwem zarejestrowani użytkownicy mogą przekazać Spółce, jakiego rodzaju informacje chcą od niej otrzymywać. Opiniując działania z zakresu relacji inwestorskich, mogą też wpływać na ich przyszły kształt. 

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST pozyska 60 mln zł z emisji obligacji dla inwestorów instytucjonalnych
21-08-2015
BEST zakończył budowę książki popytu na 5-letnie obligacje serii L1. Ostateczna wartość emisji została ustalona na 60 mln zł, a oprocentowanie tych obligacji będzie równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,6% w skali roku. 

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST startuje z publiczną emisją obligacji o wartości do 100 mln zł
10-08-2015
W ramach drugiej publicznej emisji skierowanej do inwestorów instytucjonalnych, BEST zaoferuje 5-letnie obligacje serii L1 o oprocentowaniu zmiennym równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę, której wysokość zostanie ustalona w procesie budowy książki popytu. Pod względem wartości, będzie to największa emisja obligacji w historii Spółki. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST aktywna na rynku obrotu wierzytelnościami
07-07-2015
W pierwszym półroczu 2015 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez BEST TFI zainwestowały w portfele wierzytelności nieregularnych przeszło 64 mln zł. To ponad 3-krotnie więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Wartość nominalna nabytych spraw wyniosła 431 mln zł. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Akcjonariusze BEST uchwalili podział akcji
15-06-2015
15 czerwca br. Walne Zgromadzenie BEST uchwaliło podział akcji Spółki w stosunku 1 do 4. Split to jedno z działań, które mają na celu zwiększenie dostępności akcji BEST dla inwestorów. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST kupuje portfel wierzytelności od Banku BPH
10-06-2015
Grupa BEST zawarła umowę zakupu portfela wierzytelności od Banku BPH. Za portfel o łącznej wartości nominalnej ponad 61 mln zł zapłaci 14,3 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Drugi prospekt BEST zatwierdzony
09-06-2015
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy BEST dotyczący realizowanego przez Spółkę programu emisji obligacji. Na podstawie dokumentu BEST może przeprowadzić publiczne oferty obligacji o łącznej wartości nominalnej do 150 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST jest na Twitterze
08-06-2015
Grupa BEST, jedna z wiodących firm na rynku windykacyjnym, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, uruchomiła profil na Twitter (@BEST_Grupa). Dzięki aktywności na Twitterze, BEST chce lepiej komunikować się m.in. z inwestorami, partnerami biznesowymi oraz mediami.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST kupuje portfel wierzytelności od Sygma Banku
02-06-2015
Grupa BEST zawarła umowę nabycia portfela wierzytelności bankowych od Sygma Banque Societe Anonyme Oddział w Polsce o łącznej wartości nominalnej około 290 mln zł. Zapłaci za niego 45 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Akcje BEST wracają do notowań ciągłych
22-05-2015
Od 26 maja akcje BEST będą notowane w systemie notowań ciągłych. To efekt przystąpienia Spółki do Programu Wspierania Płynności. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Akcje BEST bardziej dostępne dla inwestorów
19-05-2015
Podział akcji, zawarcie umowy z animatorem, przystąpienie do Programu Wspierania Płynności i przejście do notowań ciągłych – to działania, które podejmuje BEST, aby zwiększyć dostępność akcji Spółki dla inwestorów. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST na fali wzrostowej
14-05-2015
W I kwartale 2015 r. przychody operacyjne Grupy BEST wzrosły rok do roku o 64% do 33,7 mln zł, a wynik netto przypisany akcjonariuszom Spółki sięgnął 13,8 mln zł, czyli o 48% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

Silne wzmocnienie zespołu BEST TFI
20-04-2015
Do zarządu BEST TFI dołączył Krzysztof Stupnicki, uznany menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu aktywami oraz w pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych o zasięgu globalnym.

CZYTAJ WIĘCEJ

Inwestorzy instytucjonalni chcą kupić 5-letnie obligacje BEST za 20 mln zł, po 100 zł za sztukę
04-03-2015
BEST zakończył budowę książki popytu na obligacje serii K4. Ich cena emisyjna została ustalona na 100 zł. Zapisy i przydział obligacji nastąpią 6 marca.

CZYTAJ WIĘCEJ

Obligacje BEST serii K3 zostały przydzielone
24-02-2015
We wtorek, 24 lutego, BEST dokonał przydziału obligacji serii K3 – trafią one do portfeli 563 inwestorów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Pula obligacji BEST serii K3 została wyczerpana
20-02-2015
20 lutego zapisy na oferowane przez BEST obligacje serii K3 przekroczyły 350.000 sztuk. W związku z tym, że jest to ostatni dzień subskrypcji, proporcjonalną redukcją objęte zostaną tylko zapisy złożone 20 lutego. 

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST zaprasza inwestorów instytucjonalnych do udziału w ofercie publicznej obligacji
17-02-2015
Obok trwającej obecnie oferty obligacji serii K3 skierowanej do inwestorów detalicznych, BEST zamierza przeprowadzić również ofertę obligacji serii K4, do udziału w której zaprasza inwestorów instytucjonalnych. Seria K4 to 5-letnie obligacje oprocentowane wg stopy zmiennej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,5% w skali roku.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST nie zwalnia tempa
16-02-2015
Dynamiczny wzrost wyników z powtarzalnej działalności W IV kwartale 2014 r. GK BEST wypracowała prawie 22 mln zł zysku netto (przypisanego akcjonariuszom giełdowej spółki). Pozytywny wpływ na osiągnięte rezultaty miało przejęcie kontroli nad funduszem BEST II NSFIZ. Po oczyszczeniu wyników w porównywanych okresach ze zdarzeń jednorazowych, w 2014 r. zysk netto Grupy BEST z powtarzalnej działalności zwiększył się o 47%.

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST rusza z nową ofertą obligacji detalicznych
04-02-2015
Zakup nowych portfeli wierzytelności oraz udział w konsolidacji branży windykacyjnej – to tegoroczne plany BEST, jednej z wiodących firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Aby je zrealizować, spółka rozpoczyna nową ofertę obligacji detalicznych o wartości nominalnej 35 mln zł i rozważa przeprowadzenie kolejnych emisji.

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST szykuje się do dużych zakupów
29-01-2015
W najbliższych tygodniach krajowe banki mogą rozstrzygnąć przetargi na sprzedaż wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 2,5 mld zł – szacuje BEST, jedna z wiodących firm z branży windykacyjnej w Polsce. W związku z obserwowanym ożywieniem, spółka może przeprowadzić wkrótce kolejną publiczną ofertę obligacji.  

CZYTAJ WIĘCEJ

Szef IT z Grupy BEST z prestiżowym wyróżnieniem
17-12-2014
Jacek Zawadzki, Dyrektor IT w Grupie BEST, zdobył Diament CIO – jedną z głównych nagród przyznawanych podczas Gali CIO Roku, największego wydarzenia dla menedżerów z branży informatycznej w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsolidacja i porządki w Grupie BEST
19-11-2014
Grupa BEST zwiększyła udział w funduszu sekurytyzacyjnym BEST II NSFIZ z dotychczasowych 17% do 100%. Spółka planuje umorzenie większości z posiadanych akcji własnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wzrostowy kwartał Grupy BEST
13-11-2014
W III kwartale 2014 r. Grupa BEST wypracowała 9,3 mln zł pełnego dochodu netto przy 28,8 mln zł przychodów operacyjnych. To o odpowiednio 16% i 23% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Obligacje BEST serii K2 o wartości nominalnej 50 mln zł zadebiutowały dziś na Catalyst. Grupa BEST finalizuje zapowiadane przejęcie funduszu sekurytyzacyjnego BEST II NSFIZ.

CZYTAJ WIĘCEJ

Obligacje BEST serii K2 trafią do portfeli 975 inwestorów
20-10-2014
Zarząd BEST dokonał przydziału obligacji detalicznych serii K2. Zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji zostały zredukowane średnio o 23,4%.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wszystkie obligacje BEST serii K2 znalazły nabywców
17-10-2014
16 października, na dzień przed terminem zakończenia subskrypcji, zapisy na oferowane przez BEST obligacje serii K2 przekroczyły 500.000 sztuk. Oznacza to, że zapisy złożone 16 i 17 października zostaną proporcjonalnie zredukowane.

CZYTAJ WIĘCEJ

Obligacje BEST dostępne dla posiadaczy rachunków inwestycyjnych w dowolnym domu maklerskim
13-10-2014
Zapisy na obligacje BEST serii K2 będą przyjmowane od inwestorów, którzy posiadają rachunek inwestycyjny w dowolnym domu maklerskim, a nie – jak dotychczas – tylko w Domu Maklerskim mBanku. Okres subskrypcji zostaje wydłużony o 3 dni, natomiast przewidywany dzień emisji, a więc i okresy odsetkowe, pozostają bez zmian. 

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST inicjatorem wyjątkowych spotkań na Uniwersytecie Gdańskim
09-10-2014
Już 16 października 2014 r. rusza nowa inicjatywa dla trójmiejskich ekspertów z branży HR pod nazwą „PO PIERWSZE HR – FORUM PROFESJONALISTÓW HUMAN RESOURCES”. W spotkaniu inauguracyjnym weźmie udział m.in. Sławomir Lachowski, znany ekonomista i twórca mBanku, który opowie o roli zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST rusza z drugą publiczną ofertą obligacji detalicznych
30-09-2014
BEST zaoferuje inwestorom detalicznym 4-letnie obligacje serii K2 o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł. Spółka planuje zwiększenie do 100% udziału w funduszu BEST II NSFIZ.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST kupuje duży portfel wierzytelności od Eurobanku
03-09-2014
Należący do giełdowej spółki fundusz BEST I NSFIZ odkupi od Eurobanku portfel wierzytelności konsumenckich o wartości nominalnej niemal 323 mln zł. Zakup zostanie sfinansowany m.in. ze środków pochodzących z kwietniowej publicznej emisji obligacji BEST. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsekwentny rozwój Grupy BEST
29-08-2014
Pełny dochód wypracowany przez Grupę BEST w I półroczu 2014 r. wyniósł niemal 28 mln zł. Po wyeliminowaniu zdarzenia jednorazowego z 2013 r. oznacza to wzrost o ponad 23%. BEST pozostaje jedną z najmniej zadłużonych firm z branży windykacyjnej oraz dysponuje gotówką na zakupy nowych portfeli wierzytelności.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany w Radzie Nadzorczej BEST
23-06-2014
Prof. Dariusz Filar i Prof. Pasquale Policastro nowymi niezależnymi członkami RN. Decyzją Walnego Zgromadzenia, do Rady Nadzorczej BEST dołączyli prof. Dariusz Filar i prof. Pasquale Policastro. Na kolejną kadencję wybrani zostali ponadto: Sławomir Lachowski, prof. Leszek Pawłowicz, Katarzyna Borusowska i Patrycja Kucner.

CZYTAJ WIĘCEJ

Udany początek roku Grupy BEST
14-05-2014
Grupa BEST ma za sobą dobry kwartał: wyniki finansowe wypracowane w pierwszych trzech miesiącach 2014 r. były zbliżone do zanotowanych przed rokiem. Obok stabilnej sytuacji finansowej, dziś Spółka ma ponadto zapewnione finansowanie na zakup kolejnych portfeli wierzytelności. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Obligacje detaliczne BEST na Catalyst
10-05-2014
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od 12 maja br. obligacje detaliczne BEST o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł będą notowane na Catalyst. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Obligacje detaliczne BEST dla blisko tysiąca inwestorów
10-04-2014
Łączna wartość prawidłowych zapisów złożonych w pierwszej publicznej ofercie obligacji detalicznych BEST wyniosła 54,7 mln zł. Dostępny limit został przekroczony już czwartego dnia subskrypcji, w związku z czym okres przyjmowania zapisów został skrócony o ponad tydzień. Zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach zostały zredukowane średnio o 78%.

CZYTAJ WIĘCEJ

Sukces pierwszej publicznej oferty obligacji detalicznych BEST
03-04-2014
Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie oferowane przez BEST obligacje serii K1 o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł. Liczba obligacji objętych zapisami przekroczyła dostępną pulę już w czwartym dniu zapisów. W związku z tym okres subskrypcji zostaje skrócony.

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST II NSFIZ znów na zakupach
01-04-2014
Grupa BEST będzie zarządzać kolejnym portfelem wierzytelności. BEST II NSFIZ, jeden z największych polskich funduszy sekurytyzacyjnych specjalizujących się w inwestowaniu w pakiety wierzytelności, podpisał umowę nabycia portfela wierzytelności bankowych o wartości nominalnej 149,5 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST startuje z ofertą publiczną obligacji
24-03-2014
Spółka opublikowała prospekt emisyjny podstawowy dotyczący publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł. BEST opublikował także ostateczne warunki emisji obligacji serii K1, która jest pierwszą emisją przeprowadzaną w ramach tego programu, skierowaną do inwestorów detalicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego BEST
21-03-2014
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w dniu dzisiejszym, tj. 21 marca br., prospekt emisyjny podstawowy BEST dotyczący publicznego programu emisji obligacji.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rekordowy rok Grupy BEST
28-02-2014
Przychody operacyjne Grupy BEST wypracowane w 2013 r. sięgnęły niemal 124 mln zł, o 61% więcej niż w 2012 r. Pełny dochód (wynik całkowity) przypisany akcjonariuszom BEST wyniósł natomiast 71,5 mln zł, co oznacza wzrost o 162%.

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST planuje publiczną ofertę obligacji
07-02-2014
Zarząd BEST podjął uchwałę w sprawie ustanowienia publicznego programu emisji obligacji. Prospekt emisyjny podstawowy Spółki w dniu dzisiejszym został złożony do KNF. Program przewiduje emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST II NSFIZ pozyskał 40 mln zł z emisji obligacji serii C
20-01-2014
Prywatna oferta obligacji BEST II NSFIZ, jednego z trzech funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez BEST TFI, zakończyła się nadsubskrypcją. Średnia redukcja zapisów wyniosła 23%. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST nabywa kolejny duży portfel wierzytelności
20-12-2013
BEST I NSFIZ odkupi od Banku Handlowego portfel wierzytelności o wartości nominalnej prawie 177 mln zł. To druga tak znacząca umowa zawarta w tym kwartale przez fundusz należący do BEST. Niedawno odkupił on od Credit Agricole Bank Polska pakiet o wartości blisko 100 mln zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wyniki Grupy BEST za trzy kwartały 2013 r.
14-11-2013
BEST notuje w tym roku skokowy wzrost wyników finansowych. Po trzech kwartałach 2013 r. przychody Grupy BEST sięgnęły 104,2 mln zł, ponad dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Zysk netto narastająco za dziewięć miesięcy 2013 r. wyniósł 65,2 mln zł wobec 14,2 mln zł w analogicznym okresie 2012 r.

CZYTAJ WIĘCEJ