Menu
AKTUALNOŚCI

BEST II NSFIZ pozyskał 40 mln zł z emisji obligacji serii C

Oferta prywatna zakończona nadsubskrypcją – średnia redukcja zapisów na poziomie 23%

 

BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (BEST II NSFIZ), jeden z największych polskich funduszy sekurytyzacyjnych specjalizujących się w inwestowaniu w pakiety wierzytelności, 17 stycznia br. dokonał przydziału obligacji serii C o łącznej wartości 40 mln zł.

 

BEST II NSFIZ to jeden z trzech funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez BEST TFI, będące częścią Grupy BEST specjalizującej się w nabywaniu i windykacji wierzytelności. Pozyskane środki fundusz zamierza przeznaczyć na zakup nowych pakietów wierzytelności oraz na przedterminowy wykup obligacji serii B. Obligacje serii B zostaną wykupione 27 lutego br.

 

– Jest to druga pod względem wartości emisja obligacji dokonana przez fundusz sekurytyzacyjny w ciągu ostatnich dwóch lat na polskim rynku. BEST II NSFIZ to również pierwszy funduszy sekurytyzacyjny w Polsce, który zdecydował się na pozyskanie finansowania swojej działalności w ten sposób. Zakończona właśnie emisja posłuży m. in. przedterminowemu wykupowi obligacji serii B. Fundusz dysponowałby środkami wystarczającymi na terminowy wykup obligacji serii B w czerwcu br., jednak ich wcześniejszy wykup obniży koszty finansowania funduszu – wskazuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST TFI.

 

W subskrypcji prywatnej udział wzięło 91 inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Wartość złożonych przez nich zapisów znacząco przekroczyła limit emisji. BEST II NSFIZ przydzielił dzisiaj 400.000 obligacji o wartości 100 zł każda, informując o konieczności redukcji zapisów na średnim poziomie 23%.

 

Oprocentowanie obligacji serii C jest zmienne oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 4,3 p.p. Odsetki będą wypłacane co 6 miesięcy, a termin wykupu obligacji ustalono na 17 stycznia 2018 r. Wprawdzie wyemitowane obligacje serii C są niezabezpieczone, to jednak fundusz zobowiązał się do ustanowienia zabezpieczenia w przyszłości w postaci zastawu rejestrowego na posiadanych pakietach wierzytelności.

 

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz BondSpot.

WSTECZ