Menu
AKTUALNOŚCI

BEST planuje publiczną ofertę obligacji

Wartość programu może sięgnąć 300 mln zł

 

Zarząd BEST podjął uchwałę w sprawie ustanowienia publicznego programu emisji obligacji. Prospekt emisyjny podstawowy Spółki w dniu dzisiejszym został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Program przewiduje emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł, które będą emitowane w jednej lub kilku seriach i oferowane w trybie oferty publicznej. Spółka złożyła dziś prospekt emisyjny podstawowy do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o jego zatwierdzenie.

 

BEST, będący jedną z największych firm windykacyjnych w Polsce, od kilku lat jest aktywnym emitentem na rynku obligacji korporacyjnych. Spółka przeprowadziła dotychczas szereg emisji niepublicznych, a także jedną emisję publiczną (przy czym skierowaną wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabył papiery za co najmniej 210 tys. zł, co nie wymagało wówczas sporządzania prospektu). Z emisji obligacji BEST pozyskał dotychczas około 128 mln zł (z czego 48 mln zł zostało już spłacone), natomiast fundusze sekurytyzacyjne BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, z wykorzystaniem których Grupa BEST inwestuje w portfele wierzytelności, wyemitowały dotychczas obligacje o łącznej wartości około 224 mln zł (z czego 130 mln zł zostało już spłacone lub jest w trakcie wykupu).

 

– Dotychczasowe nasze emisje obligacji kierowane były przede wszystkim do instytucji finansowych, inwestorów branżowych oraz wąskiego grona inwestorów indywidualnych. Chcemy poszerzyć grono naszych inwestorów, dlatego zdecydowaliśmy się na ofertę publiczną, w której będzie mogła uczestniczyć nieograniczona liczba inwestorów indywidualnych, zainteresowanych alternatywą nie tylko wobec inwestycji w akcje, lecz również depozytów bankowych. Przez ostatnie lata udowodniliśmy, że BEST jest wiarygodnym emitentem, potrafiącym efektywnie wykorzystać pozyskane środki – wskazuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

– Mocną stroną Grupy BEST są solidne fundamenty finansowe: dynamicznie rosnące przychody oraz jeden z najniższych w branży windykacyjnych wskaźników zadłużenia, liczony jako relacja długu netto do kapitałów własnych. Chcemy wykorzystać ten potencjał i umocnić naszą pozycję na rynku inwestycji w portfele wierzytelności bankowych – dodaje prezes.

 

Emisje poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach programu nastąpią w okresie ważności prospektu, tj. w ciągu 12 miesięcy od jego zatwierdzenia. Szczegółowe parametry każdej serii obligacji zostaną ustalone w odrębnych uchwałach zarządu BEST i opublikowane zgodnie z wymogami dotyczącymi ofert publicznych papierów wartościowych. BEST planuje wprowadzenie oferowanych w ramach programu obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

 

***

Niniejszy materiał ma jedynie charakter promocyjny. Prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o programie emisji obligacji ustanowionym przez BEST S.A. i obligacjach emitowanych w ramach tego programu jest prospekt emisyjny podstawowy, który zostanie opublikowany na stronie internetowej BEST S.A. (www.best.com.pl) po zatwierdzeniu tego prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

 

WSTECZ