Menu
AKTUALNOŚCI

BEST podwyższa kapitał o 36,5 mln zł i obniża wskaźnik zadłużenia netto

Główni akcjonariusze BEST S.A. dokapitalizowali spółkę kwotą 36,5 mln zł. Akcje z nowej emisji zostały objęte po cenie 26,78 zł – to blisko dwukrotnie więcej niż aktualny kurs akcji spółki na GPW.

 

BEST S.A. przeprowadził emisję 1,36 mln nowych akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda i cenie emisyjnej 26,78 zł za jedną akcję. Nowe akcje objęli najwięksi akcjonariusze – Krzysztof Borusowski i Marek Kucner, którzy jednocześnie pełnią funkcje prezesa i wiceprezesa zarządu. W rezultacie nowej emisji kapitał własny Grupy BEST obliczony na koniec roku 2015 i uwzględniający nową emisję wynosi 320 mln zł i jest o 60% wyższy niż jeszcze na koniec 2014 roku. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego została dokonana 30 marca 2016 r.

 

-   Emisja nowych akcji  oznacza wycenę całej Spółki w wysokości 600 m zł.  Uważamy że taka wycena dobrze odzwierciedla potencjał rozwoju BEST S.A. Jako główni akcjonariusze BEST S.A. konsekwentnie rozwijamy i chcemy nadal rozwijać spółkę. Dokapitalizowanie BEST S.A. jest jednym z działań, które mają służyć dalszej rynkowej ekspansji, w szczególności zakupowi nowych portfeli wierzytelności powiedział Krzysztof Borusowski, prezes i główny akcjonariusz BEST S.A.

 

Zwiększenie kapitałów własnych spółki, dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji serii D, obniży wskaźniki zadłużenia  spółki oraz całej grupy kapitałowej BEST.  Na koniec grudnia 2015r. wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych wynosił 1,26.  Po przeliczeniu niższy wskaźnik powinien przełożyć się na korzystniejsze warunki emisji obligacji będących dla BEST jednym z głównych źródeł finansowania rozwoju i umacniania pozycji na rynku. Przed początkiem czerwca BEST S.A. planuje zakończyć dwuletni publiczny program emisji o wartości 300 mln zł. Do chwili obecnej w ramach programu uplasowano papiery dłużne na kwotę 250 mln zł.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie
i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki
+48 668 48 36 73
mariusz.ilnicki@best.com.pl

WSTECZ