Menu
AKTUALNOŚCI

BEST publikuje wycenę Spółki przygotowaną na potrzeby planowanego połączenia z Kredyt Inkaso

Aby zapewnić inwestorom równy dostęp do istotnych informacji, Zarząd BEST zdecydował się upublicznić dokument zawierający oszacowanie wartości rynkowej Spółki, przygotowany przez niezależną, renomowaną firmę audytorską – PwC Polska – w toku prac zmierzających do połączenia BEST z Kredyt Inkaso.

 

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i zawartą umową o współpracy, w ramach przygotowań do planowanego połączenia BEST z Kredyt Inkaso, obie spółki zleciły PwC Polska, czyli niezależnej, renomowanej firmie audytorskiej z tzw. wielkiej czwórki, przygotowanie wycen każdej ze spółek, tzn. wycenę BEST dla Zarządu BEST i wycenę Kredyt Inkaso dla Zarządu Kredyt Inkaso – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Zależy nam na tym, aby inwestorzy, w szczególności akcjonariusze BEST i Kredyt Inkaso, mieli możliwie pełny i rzetelny obraz sytuacji. Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii równego dostępu inwestorów do informacji i mamy świadomość potencjalnie cenotwórczego charakteru przygotowanej wyceny. Dlatego zdecydowaliśmy się ją upublicznić – dodał Krzysztof Borusowski.

 

Skrót wyceny przygotowanej przez PwC Polska dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://best.com.pl/wycena-spolki.

 

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z treścią zastrzeżenia prawnego zamieszczonego pod wskazanym powyżej adresem.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10 mld zł (stan na 30 września 2015 r.).

 

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

WSTECZ