Menu
AKTUALNOŚCI

BEST rusza z nową emisją obligacji o wartości 30 mln zł

Od 16 stycznia br. inwestorzy będą mogli zapisywać się na 4,5-letnie obligacje BEST serii R2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Oprocentowanie oferowanych obligacji jest zmienne, równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,3%, co stanowi ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Zapisy będą przyjmowane w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.

 

– Mamy za sobą bardzo udany rok: był on dla nas rekordowy zarówno pod względem poziomu spłat z portfeli wierzytelności, jak i inwestycji w nowe portfele. Zamierzamy kontynuować rozwój Grupy BEST, aktywnie uczestnicząc w rynku obrotu wierzytelnościami. Dlatego zdecydowaliśmy się na kolejną emisję obligacji skierowaną do szerokiego grona inwestorów – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

Publiczna oferta obligacji serii R2 obejmuje 300.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu w sierpniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co daje ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.

 

Obligacje serii R2 są oferowane na analogicznych warunkach, jak w przypadku poprzedniej emisji obligacji serii R1, przeprowadzonej w IV kwartale ubiegłego roku, z której BEST pozyskał 50 mln zł. BEST realizuje obecnie drugi program publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. W ramach tego programu Spółka może pozyskać do 150 mln zł.

 

Zapisy na obligacje serii R2 będą przyjmowane od 16 do 30 stycznia br. w ponad 30 placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, w tym także przez Internet i telefon. Jeśli inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji, niż oferuje Spółka, okres subskrypcji może zostać skrócony.

 

W przypadku gdy wystąpi Dzień Przekroczenia Zapisów, tj. dzień, w którym łączna liczba obligacji na jakie inwestorzy złożyli zapisy od początku subskrypcji przekroczy liczbę obligacji oferowanych, zapisy będą przyjmowane jedynie do końca następnego dnia roboczego, a zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i kolejnym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takim przypadku, jedynie inwestorom, którzy złożą zapisy przed Dniem Przekroczeniem Zapisów, przydzielona zostanie pełna pula obligacji, na które się zapisali.

 

 

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii R2:

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów (Dzień Subskrypcji):

16 stycznia 2017 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów:

30 stycznia 2017 r.

Termin przydziału:

31 stycznia 2017 r.

Przewidywany Dzień Emisji:

10 lutego 2017 r.

Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji:

16 lutego 2017 r.

 

Oprocentowanie obligacji serii R2 będzie naliczane już od pierwszego dnia subskrypcji. W związku z tym cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia będzie równa wartości nominalnej obligacji, czyli 100 zł, a w kolejnych dniach będzie powiększona o równowartość naliczonych odsetek.

 

Dzień złożenia zapisu

Cena emisyjna
obligacji serii R2 (zł)

16 stycznia 2017 r.

100,00

17 stycznia 2017 r.

100,01

18 stycznia 2017 r.

100,03

19 stycznia 2017 r.

100,04

20 stycznia 2017 r.

100,06

21 stycznia 2017 r.

100,07

22 stycznia 2017 r.

100,08

23 stycznia 2017 r.

100,10

24 stycznia 2017 r.

100,11

25 stycznia 2017 r.

100,12

26 stycznia 2017 r.

100,14

27 stycznia 2017 r.

100,15

28 stycznia 2017 r.

100,17

29 stycznia 2017 r.

100,18

30 stycznia 2017 r.

100,19

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami sekurytyzacyjnymi o łącznej wartości aktywów netto ok. 680 mln zł (stan na 30 września 2016 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 września 2016 r.).

 

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała ponad 82 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych przekraczających 140 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).

WSTECZ