Menu
AKTUALNOŚCI

BEST S. A. ponownie sprzedaje swoje obligacje w jeden dzień

Już pierwszego dnia zapisów BEST S.A. znalazł chętnych na oferowaną pulę obligacji o wartości 50 mln zł. W efekcie okres subskrypcji zostaje skrócony,  a wszystkie zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

 

W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów, przyjmowanie zapisów zakończy się dzisiaj 13 kwietnia, a nie 22 kwietnia, jak pierwotnie planowano. Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji obligacji serii L3, wszystkie zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.  Wielkość redukcji zostanie opublikowana w przyszłym tygodniu.  

 

– Inwestorzy po raz kolejny wykupili nasze obligacje na pniu, co jest najlepszym dowodem na to, że ufają Spółce i wierzą w jej przyszłość i dalszy wzrost. Dla nas to bardzo optymistyczny sygnał, że planując dalszy rozwój Spółki możemy brać pod uwagę kolejne emisje obligacji jako formę finansowania powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST S.A.

 

BEST S.A. zaoferował inwestorom detalicznym obligacje o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Są to obligacje 4-letnie, oprocentowane według stopy zmiennej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,5% (co stanowi około 5,2% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym). Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Spółka planuje wystąpić o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

 

Wszystkie informacje na temat trwającej emisji obligacji znajdują się pod adresem:

http://best.com.pl/publiczna-oferta,117,pl.html

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10,6 mld zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

WSTECZ