Menu
AKTUALNOŚCI

BEST startuje z ofertą publiczną obligacji

BEST startuje z ofertą publiczną obligacji

Spółka opublikowała prospekt emisyjny oraz ostateczne warunki emisji obligacji serii K1

  • BEST, jedna z wiodących firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, zaoferuje 4-letnie obligacje serii K1 o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł. Jest to pierwsza seria obligacji oferowanych w ramach publicznego programu o łącznej wartości do 300 mln zł.
  • Zapisy na obligacje serii K1 będą przyjmowane od 31 marca do 11 kwietnia br. w placówkach Domu Maklerskiego mBanku, także za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu, tj. telefonicznie oraz poprzez Internet.
  • Kolejność złożonych zapisów będzie uwzględniana przy przydziale obligacji. Gdy łączna wartość zapisów przekroczy wartość oferty, terminy subskrypcji mogą zostać skrócone.
  • Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji serii K1 wynosi 100 zł. Inwestor może złożyć pojedynczy zapis na co najmniej 1 obligację i nie więcej niż 10.000 obligacji. Inwestor może przy tym złożyć więcej niż jeden zapis.
  • Oprocentowanie obligacji serii K1 jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 3,8%. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

- Środki pozyskane z emisji obligacji chcemy przeznaczyć na dalszy rozwój i zwiększenie skali działalności Grupy BEST, przede wszystkim na nowe inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych. Będziemy koncentrować się na doskonale nam znanym krajowym rynku wierzytelności bankowych, przy czym liczymy, że w tym roku nabędziemy także pierwsze ciekawe portfele hipoteczne. Bacznie przyglądamy się także pozostałym segmentom rynku wierzytelności nieregularnych – mówi Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

– Jesteśmy jedną z największych firm windykacyjnych w Polsce, o dwudziestoletnim doświadczeniu i 17-letnim stażu na GPW. Od czterech lat jesteśmy także znani inwestorom jako emitent obligacji notowanych na Catalyst. BEST i zarządzane przezeń fundusze wyemitowały dotychczas obligacje o wartości ponad 350 mln zł, z czego połowa została już wykupiona. Wysoka dynamika wyników finansowych oraz niskie zadłużenie na tle branży to nasze niewątpliwe atuty. Wierzymy, że inwestycja w obligacje BEST będzie dla inwestorów, również indywidualnych, atrakcyjną alternatywą wobec m.in. depozytów bankowych – dodaje prezes.

 

 

Parametry emisji

W dniu dzisiejszym, tj. 24 marca br., Spółka opublikowała prospekt emisyjny podstawowy dotyczący publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł. BEST opublikował także ostateczne warunki emisji obligacji serii K1, która jest pierwszą emisją przeprowadzaną w ramach powyższego programu.

 

BEST zaoferuje inwestorom 450.000 obligacji serii K1 o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna emisji wyniesie zatem 45 mln zł. Obligacje serii K1 są obligacjami 4-letnimi. Będą one oprocentowane według stopy zmiennej, w oparciu o stawkę WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów powiększoną o marżę w wysokości 3,8%. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst.

 

 

Warunki i terminy zapisów

Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł. Inwestorzy mogą składać zapisy na co najmniej 1 obligację oraz nie więcej niż 10.000 obligacji, a więc za co najmniej 100 zł i nie więcej niż 1 mln zł. Jednocześnie, inwestorzy mogą złożyć więcej niż jeden zapis, przy czym liczba obligacji objętych zapisami złożonymi przez jednego inwestora może wynieść maksymalnie 450.000 sztuk, czyli łącznie za 45 mln zł.

 

Zapisy na obligacje serii K1 będą przyjmowane od 31 marca do 11 kwietnia 2014 r. w placówkach DM mBanku, w tym także za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu do rachunku maklerskiego, tj. telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu. Warunkiem złożenia zapisu jest konieczność posiadania rachunku inwestycyjnego w DM mBanku. Szczegółowych informacji udzielają POK-i DM mBanku – ich lista dostępna jest na stronie internetowej www.mdommaklerski.pl (zakładka: Kontakt / Punkty Obsługi Klienta).

 

Przy przydziale obligacji BEST serii K1 uwzględniana będzie kolejność składania zapisów. Będzie mieć to znaczenie w sytuacji, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferowano. Wówczas część zapisów zostanie zredukowana.

 

Kluczowy będzie w tym przypadku dzień, w którym dojdzie do przekroczenia liczby oferowanych obligacji (Dzień Przekroczenia Zapisów). Inwestorom, którzy złożą zapisy przed tym dniem, przydzielone zostaną obligacje zgodnie ze złożonymi przez nich zapisami. Natomiast zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i w następnym dniu roboczym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takiej sytuacji możliwe jest skrócenie terminów przyjmowania zapisów, o czym Spółka poinformuje w odpowiednim raporcie bieżącym.

 

Przykładowo, jeśli 7. dnia subskrypcji liczba obligacji objętych zapisami przekroczy liczbę oferowanych obligacji, wówczas inwestorzy, którzy złożyli zapisy w ciągu pierwszych 6 dni, nabędą dokładnie taką liczbę obligacji, na jaką się zapisali (alokacja 100%). Zapisy złożone 7. i 8. dnia zostaną natomiast proporcjonalnie zredukowane.

 

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii K1: 
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów ("Dzień Subskrypcji"): 31 marca 2014 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 11 kwietnia 2014 r.
Termin przydziału: 16 kwietnia 2014 r.
Przewidywany Dzień Emisji: 30 kwietnia 2014 r.
Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: do 25 kwietnia 2014 r.
Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu: 12 maja 2014 r.

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjno-reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r. oraz Ostateczne Warunki emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

WSTECZ