Menu
AKTUALNOŚCI

BEST szykuje się do dużych zakupów

W najbliższych tygodniach krajowe banki mogą rozstrzygnąć przetargi na sprzedaż wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 2,5 mld zł – szacuje BEST, jedna z wiodących firm z branży windykacyjnej w Polsce. W związku z obserwowanym ożywieniem, spółka może przeprowadzić wkrótce kolejną publiczną ofertę obligacji.

 

– Początek tego roku przyniósł znacznie większe niż w poprzednich latach ożywienie w przetargach na sprzedaż wierzytelności bankowych. BEST bierze udział we wszystkich znaczących postępowaniach przetargowych, które obecnie się toczą. Ich przedmiotem jest sprzedaż kilkunastu portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 2,5 mld zł. Ponadto spodziewamy się, że w najbliższych dniach może rozpocząć się kilka nowych, interesujących przetargów. Na sprzedaż wystawione zostaną m.in. kolejne portfele wierzytelności hipotecznych. Banki uważnie przyglądają się swoim bilansom, a zawirowania wokół franka szwajcarskiego dodatkowo motywują je do działania – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

– Liczymy na powiększenie zarządzanego przez nas portfela wierzytelności. W celu sfinansowania potencjalnych inwestycji, rozważamy przeprowadzenie w niedługim czasie kolejnej publicznej oferty obligacji – dodał Krzysztof Borusowski.

 

BEST jest aktywnym emitentem na rynku obligacji korporacyjnych od 2011 r. Początkowo emisje spółki kierowane były przede wszystkim do inwestorów instytucjonalnych w ramach ofert prywatnych (serie od A do J). W 2014 r. BEST uruchomił program publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, w którym mogą uczestniczyć także inwestorzy indywidualni. W ramach tego programu spółka przeprowadziła dotychczas dwie emisje obligacji detalicznych: serii K1 (o wartości 45 mln zł) oraz K2 (50 mln zł).

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

 

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,8 mld zł (stan na koniec 2014 r.).

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

 

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

WSTECZ