Menu
POZNAJ GRUPĘ BEST

BEST TFI S.A.

BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna powstało w 2007 roku. Towarzystwo specjalizuje się głównie w tworzeniu i zarządzaniu funduszami sekurytyzacyjnymi, które inwestują w zakup wierzytelności (tzw. wierzytelności sekurytyzacyjne). W aktywach funduszy zarządzanych przez BEST TFI S.A. znajdują się obecnie portfele wierzytelności o nominalnej wartości ponad 12 mld złotych. Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest BEST S.A.

 

BEST TFI S.A. zarządza obecnie trzema funduszami inwestycyjnymi:

 • BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  - wartość aktywów netto*: 309,1 mln zł
 • BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  - wartość aktywów netto*: 231,8 mln zł
 • BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  - wartość aktywów netto*: 222,1 mln zł
 • BEST IV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  - wartość aktywów netto: fundusz w trakcie konstrukcji portfela
 • BEST Capital Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
  - wartość aktywów netto*: 633,4 mln zł

*- według stanu na dzień 31.12.2016 r.