Menu
AKTUALNOŚCI

BEST z nagrodą LAUR CESSIO INWESTORÓW 2016

BEST został laureatem pierwszej edycji nagrody Laur CESSIO Inwestorów 2016 przyznawanej przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Nagrody wręczono podczas VII Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami.

 

 

Laur CESSIO Inwestorów to inicjatywa KPF i firmy doradczej KMPG. Jej celem jest wyróżnienie firm zarządzających wierzytelnościami, które w ocenie sprzedających wierzytelności cechują się najwyższym profesjonalizmem  trakcie prowadzonych postępowań przetargowych jak i po ich zakończeniu oraz cieszą się zaufaniem partnerów biznesowych.

 

W strukturze Grupy BEST za całokształt działań związanych z nabywaniem portfeli wierzytelności odpowiada BEST TFI, kierowane od października tego roku przez Piotra Urbańczyka, byłego wieloletniego prezesa i członka zarządów Meritum Banku, Lukas Banku i Dominet Banku.

 

- To wyróżnienie dla nas szczególne, bo przyznawane przez firmy i instytucje finansowe, które w swojej działalności kierują się najwyższymi standardami i oczekują tych samych standardów od swoich partnerów. Cieszymy się, że spełniamy te wymagania, czego wyrazem jest Laur CESSIO Inwestorów – powiedział Piotr Urbańczyk, prezes BEST TFI, który odbierał nagrodę.  - Na bardzo konkurencyjnym rynku firm zarządzających wierzytelnościami robimy wszystko, by profesjonalizm działania i wysoka kultura korporacyjna stały się elementem wartości dodanej na którą nasi partnerzy biznesowi mogą zawsze liczyć i zawsze oczekiwać. Nagroda zmotywuje nas, by w przyszłych relacjach stawiać sobie poprzeczkę jeszcze wyżej – dodał Piotr Urbańczyk.

 

BEST TFI specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami sekurytyzacyjnymi. W aktywach funduszy zarządzanych przez BEST TFI znajdują się obecnie portfele wierzytelności o nominalnej wartości ponad 12 mld złotych. Tylko w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku nabyto portfele dla GK BEST wierzytelności o wartości nominalnej 1 mld zł.

 

-  Nagrodata to przede wszystkim docenienie wysiłku wszystkich pracujących w BEST TFI. Dzięki dynamicznemu rozwojowi całego BEST-u możemy być aktywni w coraz to większej liczbie przetargów na portfele wierzytelności i z powodzeniem wygrywać te przetargi. Jest to skutkiem ogromu pracy oraz sporej wiedzy i doświadczenia całego zespołu, za co serdecznie chciałem podziękować – podsumował Piotr Urbańczyk.

 

Oprócz BEST Laur CESSIO Inwestorów 2016 trafił do firm Ultimo i Kruk.Idea przedsięwzięcia nawiązuje do projektu Lauru CESSIO, który od 2013 roku prowadzony jest przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i KPMG, gdzie z kolei firmy zarządzające wierzytelnościami oceniają podmioty, które organizują przetargi na sprzedaż portfeli wierzytelności.

 

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

WSTECZ