Menu
AKTUALNOŚCI

BEST: z zadowoleniem przyjmujemy rozwój sytuacji w Kredyt Inkaso

BEST pozytywnie ocenia zmiany w akcjonariacie Kredyt Inkaso. Objęcie w wyniku wezwania większościowych udziałów przez poważny międzynarodowy fundusz inwestycyjny spółka uznaje za szansę na nowy etap w rozwoju Kredyt Inkaso, w którym posiada 32,99 proc. akcji.

 

-  Mam nadzieję, że pojawienie się akcjonariusza w postaci Waterland stanie się nowym otwarciem dla Kredyt Inkaso. Liczę, że po miesiącach patowej sytuacji wokół spółki i braku należytego nadzoru, wspólnie będziemy się zastanawiać nad przyszłością Kredyt Inkaso - powiedział Krzysztof Borusowski, Prezes BEST.

 

W wyniku wezwania ogłoszonego przez Waterland Private Equity Investments, fundusz stał się właścicielem co najmniej 61,16 proc. akcji Kredyt Inkaso.  Oznacza to, że wspólnie z BEST podmioty posiadają ponad 94 proc. akcji spółki.

 

- Waterland to profesjonalnie zarządzany, międzynarodowy fundusz inwestycyjny, który za cel stawia sobie rozwój i budowanie wartości spółek z portfolio. Nam zależy na tym samym, a dodatkowo mamy do zaoferowania 20 lat doświadczenia i kompetencje, dzięki którym od podstaw zbudowaliśmy jednego z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. To wartości nie do przecenienia, dlatego spodziewam się, że wypracujemy porozumienie z naszym nowym partnerem w akcjonariacie - dodał Krzysztof Borusowski.

 

BEST jest jednym z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce i od kilku lat konsekwentnie powiększa skalę działalności. Wartość spółki na GPW wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat szesnastokrotnie.

 

 

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10,6 mld zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

***

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

WSTECZ