Payhelp to innowacyjne rozwiązanie na rynku wierzytelności, dedykowane przedsiębiorcom, których klienci nie płacą zobowiązań w terminie. To platforma online, dzięki której w prosty sposób odzyskasz pieniądze z niezapłaconych faktur
Payhelp powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, które BEST S.A., właściciel marki, zdefiniował na podstawie wieloletniego doświadczenia i analizy wielu milionów spraw nieregulowanych zobowiązań. 
Zaległe płatności to niestety codzienność wielu polskich firm. Przez lata działalności udało nam się dogłębnie poznać rynek wierzytelności, jego mechanizmy oraz zaburzenia w strukturze, które nie pozwalają rozwijać się w odpowiednim tempie przede wszystkim mikro i małym przedsiębiorstwom - gdzie nawet niewielkie zadłużenia mogą powodować poważne problemy finansowe. Za powstaniem Payhelp przemawiały przede wszystkim liczby. Statystycznie około 90% przedsiębiorstw w Polsce przynajmniej raz spotkało się z problemem niezapłaconej faktury, ponad 20% firm wylicza, że opóźnienia w płatnościach dotyczą nawet połowy wystawianych przez nich faktur, a 10% deklaruje, że nie uzyskuje wynagrodzenia za wykonaną usługę*. 

Zespół Payhelp to doświadczeni eksperci z wielu obszarów: radcowie prawni, inspektorzy ochrony danych osobowych, zespół specjalistów od windykacji polubownej i sądowej, komunikacji, strategii windykacyjnych oraz zarządzania procesami.

Masz nieopłacone faktury i jesteś zainteresowany usługą? Załóż konto na payhelp.pl i dodaj swoją  pierwszą fakturę do obsługi.

 

* Badanie „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, prowadzone przez Krajowy Rejestr Długów we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. III kwartał 2018 roku. // Badanie „Skaner MSP, wśród mikro-, małych i średnich firm” zostało przeprowadzone w październiku 2018 r. przez Instytut Badań iRozwiązań B2B Keralla Research, na próbie 500 firm sprzedających zodroczonym terminem płatności, techniką wywiadów telefonicznych //Badanie: „Płatności w Polsce 2018” autorstwa Coface // Barometr Praktyk Płatniczych Atradius