Menu
AKTUALNOŚCI

Dobry początek roku w Grupie BEST. Wzrost spłat i inwestycji w wierzytelności w I kwartale 2017 r.

W I kwartale 2017 roku spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności wyniosły w Grupie BEST 61,6 mln zł wobec 52,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o ponad 17% r/r.

 

W tym samym czasie Grupa przeznaczyła 78,4 mln zł na inwestycje w nowe portfele wierzytelności, co przełożyło się na pozyskanie portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 418,5 mln zł. Dla porównania, w I kwartale 2016 r. Grupa zainwestowała w nowe portfele wierzytelności 44,7 mln zł, pozyskując w ten sposób portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 321,8 mln zł. - W 2016 roku osiągnęliśmy rekordowo wysokie spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności (+30% r/r). Powodem do zadowolenia był dla nas także znaczący wzrost inwestycji w nowe portfele wierzytelności – przez cały ubiegły rok przeznaczyliśmy na ten cel ponad ćwierć miliarda złotych. Na ten rok mamy równie ambitne plany. Wyniki operacyjne w I kwartale 2017 roku są najlepszym dowodem na to, że nie zwalniamy tempa. Niezmiennie utrzymujemy wysoki poziom odzyskiwania spłat, coraz więcej inwestujemy też w nowe portfele. Mamy nadzieję, że przełoży się to na nasz dalszy, dynamiczny rozwój. Planujemy nieprzerwanie zwiększać skalę naszej działalności – mówi Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.  

 

- Zdajemy sobie sprawę, że rynek zarządzania wierzytelnościami staje się coraz bardziej konkurencyjny. Z tego powodu cały czas intensywnie pracujemy nad poprawą naszej efektywności operacyjnej. Ostatnie miesiące były dla nas pod tym względem szczególnie pracowite, ponieważ wdrażaliśmy nasz autorski system operacyjny SIGMA, wspierający procesy zarządzania wierzytelnościami w całej Grupie. To dla nas nie tylko duża zmiana technologiczna, ale także jakościowa – dodaje Krzysztof Borusowski.

 

Portfele wierzytelności nabyte przez podmioty z Grupy BEST oraz spłaty z nabytych portfeli wierzytelności

(mln zł)

1Q 2017

1Q 2016

Zmiana r/r

Wartość nominalna nabytych portfeli wierzytelności

418,5

321,8

+30%

Koszt nabycia portfeli wierzytelności

78,4

44,7

+75%

Łączna wartość spłat z portfeli wierzytelności

61,6

52,5

+17%

Spłaty z portfeli wierzytelności należne Grupie BEST 1)

50,7

41,0

+24%

1) 100% BEST I NSFIZ , 100% BEST II NSFIZ, 50% BEST III NSFIZ

 

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 12,8 mld zł (stan na 31 grudnia 2016 r.). W 2016 r. Grupa BEST wypracowała 38,8 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 210,3 mln zł.

 

 W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Joanna Sokołowska

CC Group Sp. z o.o.

22 440 14 40, 605 959 539

j.sokolowska@ccgroup.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

WSTECZ