Menu
AKTUALNOŚCI

Dynamiczny wzrost skali działalności Grupy BEST w I półroczu 2017 r.

  •          131,7 mln zł spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności – wzrost o 18% r/r
  •          109,2 mln zł spłat z portfeli wierzytelności przynależne Grupie BEST – wzrost o 25% r/r
  •          blisko 150 mln zł zainwestowane w nowe portfele wierzytelności o wartości nominalnej blisko 970 mln zł – wzrost o 76% r/r
  •          z sukcesem pozyskiwane finansowanie na rozwój działalności – 150 mln zł i 7,6 mln EUR w ramach emisji obligacji oraz 19 mln zł z emisji akcji do inwestora finansowego
  •          silna pozycja kapitałowa umożliwia aktywne uczestnictwo w postępującej konsolidacji rynku – zaproszenie przez BEST akcjonariuszy Kredyt Inkaso do negocjacji w sprawie sprzedaży akcji

W I półroczu 2017 roku spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności w Grupie BEST wyniosły 131,7 mln zł - wobec 111,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku - co oznacza wzrost o 18% r/r. W tym samym czasie Grupa przeznaczyła 148,8 mln zł na inwestycje i pozyskała nowe portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 965,9 mln zł. To blisko o 450 mln zł więcej niż wartość nominalna portfeli wierzytelności pozyskanych przez Grupę BEST w  I półroczu 2016 r. (wzrost o 86%).

 

- Od początku 2017 r. obserwujemy dynamiczny wzrost spłat z zarządzanych przez nas wierzytelności. Wpływ na to miała poprawiająca się sytuacja ekonomiczna Polaków, ale także wzrost zrealizowanych przez nas inwestycji, jak również wciąż rosnące możliwości SIGMY, na której pracujemy od grudnia 2016 r. Dynamiczny wzrost spłat potwierdza, że nasze ostatnie inwestycje w portfele wierzytelności były udane, a ich efekty przekroczyły nasze pierwotne oczekiwania. Cieszy nas w szczególności wzrost spłat z wierzytelności w funduszach w pełni należących do Grupy, na których dynamika w pierwszym półroczu wyniosła 38%. Spłaty z wierzytelności w funduszach BEST I, BEST II i BEST IV NSFIZ wyniosły w I półroczu 86,7 mln zł i odpowiadały za 2/3 całości spłat w zarządzanych przez nas funduszach. – mówi Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A.

 

Wysoki poziom spłat i silna pozycja kapitałowa pozwala nam na realizację ambitnych planów rozwojowych. W zeszłym roku na rynku polskim zainwestowaliśmy w nowe portfele ponad ćwierć miliarda złotych – w tym roku planujemy zainwestować jeszcze więcej. W samym II kwartale kwota naszych inwestycji w nowe portfele przekroczyła 70 mln zł. Jesteśmy również po debiutanckiej, zakończonej sukcesem emisji obligacji w EUR, która daje nam komfort realizacji pierwszych inwestycji na rynku włoskim. Ponadto sukcesywnie pozyskujemy środki z emisji obligacji w złotówkach – od stycznia 150 mln zł – a także zasililiśmy spółkę kwotą 19 mln zł poprzez emisję akcji. Warto podkreślić, że publiczne emisje naszych obligacji każdorazowo cieszą się ogromnym powodzeniem wśród inwestorów, co – w połączeniu z pozyskaniem do akcjonariatu instytucji finansowej w maju br. - potwierdza, że jesteśmy wiarygodnym partnerem, cenionym za wieloletnie doświadczenie, znakomite wyniki i doskonałe perspektywy dalszego rozwoju – dodaje Krzysztof Borusowski.

 

Dane o spłatach oraz osiągane wyniki finansowe, odzwierciedlające dynamiczny wzrost skali działalności BEST potwierdzają, że jesteśmy w pełni przygotowani kapitałowo i operacyjnie do konsolidacji, z jaką mamy obecnie do czynienia na rynku zarządzania wierzytelnościami. Chcemy aktywnie uczestniczyć w tym trendzie, aby w dalszym ciągu zwiększać skalę działalności i budować coraz silniejszą pozycję rynkową. Temu zadaniu ma służyć ogłoszone 10 lipca wezwanie na akcje Kredyt Inkaso. – podsumowuje Krzysztof Borusowski.

 

BEST zamierza dokupić do 4.269.961 szt. akcji Kredyt Inkaso i zwiększyć swój udział do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. BEST traktuje nabycie akcji Kredyt Inkaso jako długoterminową inwestycję strategiczną, której celem jest stworzenie silnej grupy podmiotów działających na rynku wierzytelności w Europie. Przejęcie kontroli nad Kredyt Inkaso umożliwi optymalizację źródeł pozyskiwania kapitału, wzmocnienie oferty skierowanej do wierzycieli i dłużników oraz udoskonalenie procesów windykacji, także w oparciu o nowoczesne rozwiązania IT.

 

Portfele wierzytelności nabyte przez podmioty z Grupy BEST oraz spłaty z nabytych portfeli wierzytelności

(mln zł)

2Q 2017

2Q 2016

Zmiana r/r

1H 2017

1H 2016

Zmiana r/r

Wartość nominalna nabytych portfeli wierzytelności

547,4

197,9

+177%

965,9

519,7

+86%

Koszt nabycia portfeli wierzytelności

70,4

39,7

+77%

148,8

84,4

+76%

Łączna wartość spłat z portfeli wierzytelności

70,1

59,2

+18%

131,7

111,6

+18%

Spłaty z portfeli wierzytelności należne Grupie BEST (1

58,5

46,3

+26%

109,2

87,3

+25%

1) 100% BEST I NSFIZ , 100% BEST II NSFIZ, 100% BEST IV NSFIZ, 50% BEST III NSFIZ

***

 

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 14,1 mld zł (stan na 30 czerwca 2017 r.).

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Piotr Piotrowski

CC Group Sp. z o.o.

22 440 14 40, 697 613 010

piotr.piotrowski@ccgroup.com.pl

 

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

WSTECZ