Menu
DLA INWESTORÓW

Dywidenda

Spółka znajduje się obecnie w fazie wzrostu i umacniania pozycji rynkowej. W opinii Zarządu i głównych akcjonariuszy Spółki, najbardziej efektywne jest przeznaczanie zysku na inwestycje i rozwój. W latach 2010 – 2016 dywidenda nie była wypłacana, a z uwagi na kowenanty wypłata dywidendy na ten moment nie jest planowana.

 

Dywidenda wypłacana w poprzednich latach

Dywidenda za rok   Wysokość dywidendy na jedną akcję w zł  
2000   3,64  
1998   1,00   
1997   3,64