File a complaint

Reklamacje

 

Untitled Page (1 of 1)

Uważasz, że doszło do naruszenia "Zasad Dobrych Praktyk" przez przedstawiciela BEST? Masz możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki ZPF: listownie - wysyłając go na adres biura ZPF: ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk, faxem - na numer: (58) 302 92 64, mailowo - na adres: etyka@zpf.pl