Menu
AKTUALNOŚCI

Grupa BEST kupuje duży portfel wierzytelności od Eurobanku

Należący do giełdowej spółki fundusz BEST I NSFIZ odkupi od Eurobanku portfel wierzytelności konsumenckich o wartości nominalnej niemal 323 mln zł. Zakup zostanie sfinansowany m.in. ze środków pochodzących z kwietniowej publicznej emisji obligacji BEST. 

 

Nabywany przez BEST I NSFIZ portfel obejmuje wierzytelności wobec osób fizycznych. Ich łączna wartość nominalna wynosi 322,7 mln zł. Fundusz zapłaci za ten pakiet 27,9 mln zł.

 

Umowa zawarta z Eurobankiem jest tym samym największą tego typu transakcją dokonaną przez Grupę BEST w tym roku. – W pierwszym półroczu byliśmy mniej aktywni na rynku obrotu wierzytelnościami, choć uczestniczyliśmy praktycznie we wszystkich znaczących postępowaniach przetargowych organizowanych przez banki. To efekt naszego bardzo selektywnego podejścia do inwestycji, szczególnie w obliczu obserwowanego w poprzednich miesiącach wyraźnego wzrostu średnich cen sprzedawanych wierzytelności – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

– Podaż wierzytelności nieregularnych utrzymuje się na wysokim poziomie. Spodziewamy się, że w 2014 r. łączna wartość wierzytelności sprzedawanych przez banki może przekroczyć rekordową wartość z 2013 r., czyli około 9,5 mld zł. Zarówno od strony organizacyjnej, jak i kapitałowej, jesteśmy przygotowani, aby uczestniczyć w transakcjach przewyższających wartość inwestycji zrealizowanych w poprzednich latach – wskazał prezes BEST. – Mamy silną pozycję gotówkową i jeden z najniższych w branży wskaźników zadłużenia, a dzięki uruchomionemu publicznemu programowi emisji obligacji możemy elastycznie reagować na pojawiające się okazje inwestycyjne poprzez emisję kolejnych serii obligacji – dodał Krzysztof Borusowski.

 

W ramach uchwalonego w lutym br. programu o łącznej wartości do 300 mln zł, BEST przeprowadził dotychczas ofertę publiczną obligacji detalicznych serii K1 o wartości 45 mln zł. Część tych środków zostanie teraz przekazana do BEST I NSFIZ (BEST obejmie obligacje funduszu o wartości nominalnej 10 mln zł) w celu sfinansowania przez fundusz zakupu portfela wierzytelności od Eurobanku.

 

 ***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,2 mld zł (stan na koniec czerwca 2014 r.).

 

***

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

 

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

WSTECZ