Menu
AKTUALNOŚCI

Grupa BEST rozpoczyna działalność na rynku włoskim

Po intensywnym 2016 roku, Grupa BEST nie zwalnia tempa. Jak wynika z raportu opublikowanego przez Grupę, w 2017 roku BEST rozpocznie działalność poza granicami Polski. Pierwszym zagranicznym rynkiem, na którym będzie obecny BEST są Włochy. W najbliższym czasie BEST planuje także zakupić pierwsze pakiety wierzytelności z rynku włoskiego.

 

- Uważamy, że rynek włoski posiada duży potencjał wzrostu i znajduje się na relatywnie wczesnym etapie rozwoju. Czynnikami dodatkowo wspierającymi rozwój tamtejszego rynku wierzytelności powinny być sprzyjające regulacje prawne, ułatwiające przeprowadzenie transakcji na wierzytelnościach oraz odzyskiwanie należności od dłużników. Najlepszym dowodem na to jest znaczący wzrost liczby transakcji na tamtejszym rynku wierzytelności w ostatnich latach. Mamy nadzieję, że dzięki wykorzystaniu naszego unikalnego know-how, wypracowanego w toku wieloletniej działalności na krajowym rynku wierzytelności i wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, rozpoczęcie działalności na rynku włoskim pozwoli nam w najbliższych latach na istotne zwiększenie tempa rozwoju mówi Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A. 

 

 Wraz z utworzeniem spółki BEST Capital Italy, Grupa rozszerza swoją działalność o rynek włoski. BEST Capital Italy jest spółką sekurytyzacyjną specjalnego przeznaczenia, której działalność obejmuje inwestowanie w wierzytelności lub aktywa związane z wierzytelnościami. Struktura spółki BEST Capital Italy zakłada, że wszelkie nadwyżki środków generowane przez spółki będą wypłacane inwestorom będącym podmiotami w 100% należącym do Grupy Kapitałowej BEST.  Emitent nie wyklucza w przyszłości zmiany struktury inwestorów.

 

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 12,8 mld zł (stan na 31 grudnia 2016 r.). W 2016 r. Grupa BEST wypracowała 38,8 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 210,3 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

 

Joanna Sokołowska

CC Group Sp. z o.o.

22 440 14 40, 605 959 539

j.sokolowska@ccgroup.com.pl

 

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa.

 

WSTECZ