Menu
AKTUALNOŚCI

Grupa BEST spłaciła w terminie obligacje o wartości 45 mln zł

Grupa BEST spłaciła w terminie kolejną transzę obligacji o wartości 45 mln zł. Seria K1 była pierwszą emisją na podstawie prospektu w ramach programu o wartości 300 mln zł, a oprocentowanie wynosiło WIBOR 3M+3,8%. Historycznie BEST S.A. zawsze dokonywała płatności kuponów oraz wykupów obligacji w terminach ich zapadalności i jest stabilnym, wiarygodnym podmiotem na rynku Catalyst.

„Sytuacja w branży skłania do głębszej analizy i oceny, które podmioty są stabilnym i wiarygodnym partnerem – zarówno w kontekście działalności operacyjnej, funkcjonowania na GPW w Warszawie, jak i mądrej polityki finansowej obejmującej terminowe spłaty obligacji. Jestem przekonany, że właśnie taka firma jak BEST, która od lat działa może mniej spektakularnie, ale bardzo skutecznie i rzetelnie, zostanie doceniona przez inwestorów. Mamy odpowiednie kompetencje, doświadczenie i technologię. Jesteśmy sprawni operacyjnie. Takie przedsiębiorstwa powinny być szczególnie doceniane w okresach podwyższonej niepewności na rynkach. Aktualnie jesteśmy otwarci na kupno pakietów wierzytelności – tak jak dotychczas – od wierzycieli pierwotnych, jak i od wierzycieli wtórnych – czyli konsolidacją rynku. Uważam, że obecna sytuacja otwiera wiele nowych możliwości, które analizujemy”– powiedział Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.

W lutym 2018 roku Grupa BEST dokonała przydziału w ramach emisji publicznej 4-letnich obligacji serii T2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Emisja obligacji serii T2 była drugą przeprowadzoną przez BEST w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł. W latach 2014-2017 Spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł.

W pierwszym kwartale 2018 roku poziom spłat wierzytelności wyniósł 71,6 mln zł, w tym należnych Grupie BEST 62,0 mln zł – czyli o 22% więcej niż w Q1 2017. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST wyniosła blisko 1 mld zł.

W 2017 roku Grupa BEST osiągnęła skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 198,6 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 55,1 mln zł. Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła 186,8 mln zł. Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł. Poziom spłat wierzytelności wyniósł 282 mln zł, w tym 238,3 mln zł z wierzytelności należnych Grupie BEST.

WSTECZ