BEST: z zadowoleniem przyjmujemy rozwój sytuacji w Kredyt Inkaso

BEST pozytywnie ocenia zmiany w akcjonariacie Kredyt Inkaso. Objęcie w wyniku wezwania większościowych udziałów przez poważny międzynarodowy fundusz inwestycyjny spółka uznaje za szansę na nowy etap w rozwoju Kredyt Inkaso, w którym posiada 32,99 proc. akcji.

-  Mam nadzieję, że pojawienie się akcjonariusza w postaci Waterland stanie się nowym otwarciem dla Kredyt Inkaso. Liczę, że po miesiącach patowej sytuacji wokół spółki i braku należytego nadzoru, wspólnie będziemy się zastanawiać nad przyszłością Kredyt Inkaso - powiedział Krzysztof Borusowski, Prezes BEST.

W wyniku wezwania ogłoszonego przez Waterland Private Equity Investments, fundusz stał się właścicielem co najmniej 61,16 proc. akcji Kredyt Inkaso.  Oznacza to, że wspólnie z BEST podmioty posiadają ponad 94 proc. akcji spółki.

- Waterland to profesjonalnie zarządzany, międzynarodowy fundusz inwestycyjny, który za cel stawia sobie rozwój i budowanie wartości spółek z portfolio. Nam zależy na tym samym, a dodatkowo mamy do zaoferowania 20 lat doświadczenia i kompetencje, dzięki którym od podstaw zbudowaliśmy jednego z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. To wartości nie do przecenienia, dlatego spodziewam się, że wypracujemy porozumienie z naszym nowym partnerem w akcjonariacie - dodał Krzysztof Borusowski.

BEST jest jednym z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce i od kilku lat konsekwentnie powiększa skalę działalności. Wartość spółki na GPW wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat szesnastokrotnie.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10,6 mld zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

***

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

BEST: akcje Kredyt Inkaso mogą być warte więcej

BEST podtrzymuje swoje plany połączenia z Kredyt Inkaso i uważa, że rezultaty zgodnej współpracy akcjonariuszy mogą być atrakcyjną alternatywą dla wezwania ogłoszonego przez fundusz Waterland. Wartość Kredyt Inkaso może znacznie wzrosnąć w stosunku do ceny z wezwania.

- Wciąż uważam, że połączenie BEST i Kredyt Inkaso to scenariusz najlepszy dla wszystkich. Spółki doskonale się uzupełniają i efekty synergii wynikające z połączenia mogą wygenerować w krótkim czasie dużą wartość. Pozostajemy otwarci na współpracę z pozostałymi akcjonariuszami w każdej konfiguracji. Dlatego też spokojnie czekamy na zakończenie wezwania ogłoszonego przez Waterland, po którym dowiemy się kto będzie naszym partnerem w Spółce - powiedział Krzysztof Borusowski, Prezes BEST.

W zeszłym roku BEST i Kredyt Inkaso wspólnie dokonały pierwszych szacunków odnośnie korzyści, jakie przyniosłoby połączenie. Oceniały wówczas, że pozwoli ono już w ciągu 2 lat na podwojenie wartości fundamentalnej połączonego podmiotu w porównaniu do zsumowanych najlepszych scenariuszy działania każdego z podmiotów osobno.  

- Wierzę, że w przypadku zakończenia wezwania powodzeniem, porozumiemy się z nowym akcjonariuszem. Waterland to profesjonalnie zarządzany, międzynarodowy fundusz inwestycyjny i jestem przekonany, że przyświecać nam będą te same cele: rozwój i budowanie wartości spółki. Jeśli wezwanie się nie powiedzie, to po 12 września zamierzamy przedstawić naszą propozycję dla obecnych akcjonariuszy - dodał Krzysztof Borusowski.

BEST od kilku lat notuje bezprecedensowy wzrost, w efekcie czego stał się jednym z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Konsekwentnie osiąga znakomite wyniki i powiększa skalę działalności. Wartość spółki na GPW wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat szesnastokrotnie, a mimo to w ocenie PwC pozostaje niedoszacowana.

- Spółka posiada świetne perspektywy dynamicznego wzrostu. Jego fundamentami są: zaawa­nsowanie technologiczne, wysoka jakość zarządzania, efektywność działania i znakomity zespół profesjonalistów. Zbudowane kompetencje na rynku krajowym zamierzamy obecnie z sukcesem przenieść na rynki zagraniczne - powiedział Krzysztof Borusowski.

Konsolidacja dwóch dużych podmiotów krajowych stwarza niepowtarzalną możliwość zbudowania wartości w sposób, jaki zrobiono to na bardziej rozwiniętych rynkach. Realizacja powyższego scenariusza zapewnia wyższe zwroty z prowadzonych inwestycji, tańsze pozyskiwanie kapitału do dalszego rozwoju, i w konsekwencji stworzenie wicelidera w Polsce oraz jednego z czołowych podmiotów na perspektywicznym rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowo-Wschodniej.

BEST jest największym akcjonariuszem Kredyt Inkaso - posiada 32,99 proc. akcji.

Prezentacja dotycząca korzyści płynących z połączenia obu spółek (grudzień 2015): http://best.com.pl/files/39/RB65.pdf.

Oświadczenie BEST S.A.

W związku z otrzymaniem od Kredyt Inkaso SA wezwania do zapłaty kwoty 60,7 mln zł tytułem strat związanych z rozwiązaniem przez fundusze z grup Trigon i Agio umów zarządzania portfelami wierzytelności, informujemy, że oskarżenia wysuwane pod adresem największego akcjonariusza spółki są bezpodstawne, wręcz kompromitujące obecny zarząd Kredyt Inkaso który, po pierwsze - regularnie obwinia BEST o złą sytuację w spółce, po drugie - domaga się odszkodowania od swojego największego akcjonariusza, i po trzecie - nie potrafi zagwarantować należytego prowadzenia interesów spółki.

Konsekwentne obwinianie BEST o problemy w spółce w rzeczywistości ma na celu tuszować nieudolność w kierowaniu nią. Spór między akcjonariuszami wykorzystywany jest zaś jako wygodna wymówka dla wszelkich niepowodzeń i postępującej utraty zaufania ze strony kluczowych partnerów biznesowych.

Wskazywanie na BEST jako winnego rzekomej sytuacji dowodzi, że obecny zarząd nie tylko nie jest w stanie zarządzać spółką w sposób realizujący interesy akcjonariuszy, ale nawet nie poczuwa się do wzięcia odpowiedzialności za bieżącą sytuację i problemy, które sam generuje.

Zwracamy uwagę, że KI nie upubliczniło szczegółów dotyczących rozwiązania umów przez Trigon i Agio. Jednak nasze długoletnie doświadczenie w zarządzaniu wierzytelnościami jednoznacznie wskazuje, że funduszom inwestycyjnym zależy na jakości obsługi portfeli, co bezpośrednio przekłada się na ich wyniki finansowe. Prawdopodobnie to właśnie w niskiej jakości obsługi należy upatrywać przyczyn wypowiedzenia umów spółce.

Ponadto, działania Pawła Szewczyka należy uznać za obliczone na odniesienie jak największego wydźwięku medialnego w związku z toczącym się wezwaniem na akcje Kredyt Inkaso ogłoszonym przez fundusz Waterland. Prezes Kredyt Inkaso obecnie bierze udział w aktywnym promowaniu wezwania i zachęcaniu akcjonariuszy do sprzedaży posiadanych akcji. Pod tym kątem - wpływania na decyzje akcjonariuszy o udziale w wezwaniu - należy również rozpatrywać przesłanie wezwania do zapłaty i złożenie pozwu przeciw Krzysztofowi Borusowskiemu. Celem jest wpłynięcie na inwestorów, którzy wahają się czy odsprzedać akcje.  

Mariusz Kloska dołącza do BEST S.A. - Spółka tworzy Pion Inwestycji Zagranicznych

Do BEST dołączył Mariusz Kloska, menedżer z międzynarodowym doświadczeniem w branży finansowej i windykacyjnej. Obejmie on stanowisko Dyrektora w nowo powstającym  Pionie Inwestycji Zagranicznych i będzie odpowiadał za przygotowanie Spółki do ekspansji międzynarodowej.

 

- Rozszerzenie działalności poza Polskę to naturalny kierunek rozwoju dla Spółki, który pozwoli umocnić pozycję BEST jako czołowego podmiotu branży windykacyjnej w regionie. Jestem przekonany, że Mariusz Kloska ze swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym na rynkach międzynarodowych jest właściwą osobą, by BEST z sukcesem rozpoczął nowy etap w historii Spółki  – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Mariusz Kloska to menadżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach kierowniczych w branży windykacyjnej w Polsce oraz za granicą. Ostatnio pełnił funkcję prezesa firmy windykacyjnej DTP,  wcześniej - przez blisko dekadę - pracował w Rosji, gdzie kierował min. działem windykacji Alfa Banku. Następnie jako Dyrektor Generalny odpowiadał za proces tworzenia od podstaw firmy EOS Russia, rosyjskiego oddziału międzynarodowej grupy EOS, która jest dziś jednym z największych graczy na rosyjskim rynku wierzytelności. Z EOS Russia Mariusz Kloska był związany do września 2015 r.

W Spółce zostaje utworzony Pion Inwestycji Zagranicznych, który będzie zajmował się opracowaniem strategii rozwoju działalności na rynkach zagranicznych, a następnie jej realizacją.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10,6 mld zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

***

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

BEST inwestuje w nowe portfele i składa w KNF prospekt dla drugiego programu emisji obligacji
  • W I półroczu br. fundusze zarządzane przez BEST zainwestowały niemal 85 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 520 mln zł. To o odpowiednio 31% i 21% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.
  • Łączne spłaty z nabytych portfeli wierzytelności wyniosły w I półroczu br. prawie 112 mln zł, z czego na Grupę BEST przypada 87,4 mln zł, co jest o 35% lepszym wynikiem niż przed rokiem.
  • BEST złożył w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny dotyczący drugiego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Grupa zamierza kontynuować dynamiczny rozwój, a pieniądze na dalsze inwestycje będą pochodzić m.in. z emisji obligacji.

– Zgodnie z zapowiedziami, rozpoczęliśmy intensywne prace nad uruchomieniem drugiego programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. W tym tygodniu złożyliśmy prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Dynamicznie rosnące wyniki są najlepszym dowodem na to, że potrafimy efektywnie wykorzystać pieniądze od inwestorów, umacniając wizerunek Grupy BEST jako pożądanego i wiarygodnego emitenta obligacji korporacyjnych. Liczymy, że powtórzymy sukces naszego pierwszego programu publicznych emisji obligacji, w ramach którego w ostatnich dwóch latach pozyskaliśmy łącznie 300 mln zł, a część oferowanych serii obligacji sprzedawała się praktycznie „na pniu”. Zamierzamy kontynuować strategię zakładającą rozwój działalności m.in. poprzez wzrost inwestycji w portfele wierzytelności nieregularnych – dodał Krzysztof Borusowski.

Drugi kwartał tego roku był kolejnym z rzędu, w którym Grupa BEST zanotowała wyraźny wzrost kluczowych wyników operacyjnych. Łączne spłaty z nabytych portfeli wierzytelności w części przypadającej na Grupę BEST wyniosły w II kwartale br. 46,4 mln zł, czyli o 41% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Narastająco w całym I półroczu 2016 r. spłaty z portfeli wierzytelności sięgnęły 87,4 mln zł, co oznacza wzrost o 35% rok do roku. – Pod względem osiągniętych spłat, drugi kwartał był najlepszym w historii naszej grupy. To m.in. efekt większej skali działalności, inwestycji w nowoczesny system IT oraz wdrożenia nowych efektywnych rozwiązań i produktów z zakresu windykacji polubownej – podkreślił prezes.

Jednocześnie BEST inwestuje w nowe portfele wierzytelności nieregularnych. W I półroczu br. podmioty z grupy nabyły pakiety wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 520 mln zł, za cenę bliską 85 mln zł. Dla porównania, w I półroczu ubiegłego roku fundusze zarządzane przez BEST kupiły portfele o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 431 mln zł, inwestując ponad 64 mln zł.

Grupa BEST rozpoczęła publikację cyklicznych informacji o wartości nominalnej nabywanych portfeli wierzytelności oraz nakładach inwestycyjnych na ich zakup w połowie ubiegłego roku. Od teraz dane te będą uzupełniane także o informacje o łącznej wartości spłat z nabytych portfeli wierzytelności (w tym w części przypadającej na Grupę BEST) oraz o wartości godziwej portfeli wierzytelności.

 Portfele wierzytelności nabyte przez podmioty z Grupy BEST oraz spłaty z nabytych portfeli wierzytelności

  

(mln zł)

2Q 2016

2Q 2015

Zmiana r/r

1H 2016

1H 2015

Zmiana r/r

Wartość nominalna nabytych portfeli wierzytelności

198,3

431,4

-54%

520,1

431,4

21%

Koszt nabycia portfeli wierzytelności

39,7

64,3

-38%

84,4

64,3

31%

Łączna wartość spłat z portfeli wierzytelności

52,5

44,5

18%

111,7

87,7

27%

Spłaty z portfeli wierzytelności należne Grupie BEST 1)

46,4

32,8

41%

87,4

64,7

35%

 1) 100% BEST I NSFIZ , 100% BEST II NSFIZ, 50% BEST III NSFIZ

Zarząd postanowił przy tym nie tylko rozszerzyć zakres publikowanych informacji, lecz również zwiększyć częstotliwość raportowania – z półrocznej na kwartalną. Informacje o inwestycjach w portfele wierzytelności oraz spłatach z nabytych portfeli będą odtąd przekazywane do 15. dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału.

– Dbając o przejrzystość i efektywność działań z zakresu relacji inwestorskich, nieustannie rozwijamy nasza politykę informacyjną, wyznaczając najlepsze rynkowe standardy. Dzięki wprowadzonym właśnie zmianom, inwestorzy będą otrzymywać więcej ważnych informacji dotyczących naszej działalności, a także z większą częstotliwością, jeszcze przed publikacją odpowiednich raportów okresowych. Jednocześnie zapewniony zostanie równy, powszechny dostęp do tych informacji – podkreślił Krzysztof Borusowski.

Pełna informacja nt. wyników finansowych Grupy BEST osiągniętych w pierwszym półroczu 2016 r. zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym raporcie okresowym, którego publikacja planowana jest na 26 sierpnia br.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10,6 mld zł (stan na 30 grudnia 2015 r.).

W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

***

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o programie emisji obligacji ustanowionym przez BEST S.A. (Spółka) i obligacjach emitowanych w ramach tego programu będzie prospekt emisyjny podstawowy,który zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl) po zatwierdzeniu tego prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz odpowiednie ostateczne warunki emisji obligacji, które również zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

BEST planuje publiczną emisję obligacji o wartości do 200 mln zł

Zgodnie z zapowiedziami, Spółka będzie kontynuować pozyskiwanie finansowania poprzez emisje obligacji i podjęła decyzję o uruchomieniu nowego programu emisji papierów dłużnych. BEST zamierza w ten sposób pozyskać do 200 mln zł.

 

Program zakłada wyemitowanie w jednej lub kilku seriach obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200 mln zł. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej i zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- Sukces tegorocznych emisji publicznych był dla nas jasnym sygnałem, że inwestorzy chcą lokować w ten sposób swoje pieniądze i BEST jest dla nich w tym procesie wiarygodnym i pożądanym partnerem. Dlatego rozpoczynamy przygotowania do kolejnego programu - wierzymy, że mimo coraz większej konkurencji na rynku papierów dłużnych planowane przez nas emisje znajdą nabywców. Jesteśmy jednym z najdłużej obecnych podmiotów na rynku obligacji korporacyjnych i bez problemów spłacamy swoje zobowiązania z tego tytułu - dla przykładu w poprzednim miesiącu spłaciliśmy 39 mln zł – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

W związku z realizacją programu, Spółka przygotowała prospekt emisyjny, który zostanie złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Emisje poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach programu nastąpią w okresie ważności prospektu.

W 2014 r. uruchomiono program publicznych emisji obligacji o wartości 300 mln zł, w którym uczestniczyli także inwestorzy indywidualni. W jego ramach przeprowadzono siedem emisji, ostatnią w maju tego roku. Wszystkie te emisje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.”

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10,6 mld zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

BEST wykupił obligacje o wartości 39 mln zł

Grupa BEST wykupiła obligacje serii G o wartości 39 mln zł. To największy dotychczas wykup obligacji.

- Wyemitowane w listopadzie 2012 roku obligacje były pierwszą tak dużą serią finansowania pozyskaną przez Grupę BEST z wykorzystaniem papierów dłużnych. Stały się dla nas ważnym kołem zamachowym w rozwoju i zwiększaniu skali działalności. Cztery lata temu obligacje korporacyjne cieszyły się umiarkowaną popularnością, a BEST znajdował się w zupełnie innym miejscu niż dziś. Tym bardziej doceniamy inwestorów, którzy nam wtedy zaufalipowiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Seria G obligacji była oferowana przez Noble Securities SA jako oferta publiczna nie wymagającą sporządzenia prospektu emisyjnego, ponieważ skierowana była wyłącznie do inwestorów nabywających papiery wartościowe za kwotę nie mniejsza niż 210 tys. zł. Były to 3,5-letnie obligacje z terminem wykupu przypadającym na koniec maja 2016 r. W rezultacie jest to największa emisja wykupiona przez Grupę BEST. Następny tak duży wykup będzie miał miejsce w drugim kwartale 2018 roku. Z kolei najbliższy wykup odbędzie się w trzecim kwartale tego roku i Grupa przeznaczy na ten cel 17 mln zł. 

Łącznie od 2010 r. Spółka i fundusze zarządzane przez BEST TFI przeprowadziły na rynku emisje o wartości nominalnej około 671 mln zł, dotychczas wykupiono około 304 mln zł, często dokonując wykupu przed terminem. Początkowo emisje kierowane były przede wszystkim do inwestorów instytucjonalnych. W 2014 r. uruchomiono program publicznych emisji obligacji o wartości 300 mln zł w którym uczestniczyli także inwestorzy indywidualni. W jego ramach przeprowadzono siedem emisji, ostatnią w maju tego roku. Większość wyemitowanych obligacji została wprowadzona do obrotu na Catalyst.

  

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10,6 mld zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

***

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

Mirosław Gronicki i Andrzej Klesyk dołączają do Rady Nadzorczej BEST S.A.

Były minister finansów Mirosław Gronicki i były Prezes PZU Andrzej Klesyk zostali członkami Rady Nadzorczej BEST S.A. Decyzję podjęło 18 maja Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki.

 

– Doświadczenie Mirosława Gronickiego i Andrzeja Klesyka na rynkach finansowych jest nie do przecenienia. Cieszę się, że w procesie dynamicznego rozwoju naszej działalności, jaki ma obecnie miejsce, będziemy mogli skorzystać ze wsparcia i wiedzy tak doświadczonych  menedżerów  powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST i większościowy akcjonariusz spółki.

 

Mirosław Gronicki sprawował funkcję ministra finansów w rządzie Marka Belki w latach 2004-2005. W latach 2000-2003 był głównym ekonomistą banku Millenium, ponadto był doradcą banku inwestycyjnego Goldman Sachs. Był także doradcą rządów Bułgarii, Turkmenistanu i Słowacji. Współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) oraz z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomiczmych (CASE), gdzie kierował projektami badawczymi dotyczącymi analizy makroekonomicznej oraz prognoz gospodarczych dla Polski, Ukrainy, Gruzji i Kirgistanu. Mirosław Gronicki ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Pracował w uznanych instytucjach naukowych m.in. na Uniwersytecie Pensylwania w Filadelfii, Uniwersytecie Karola w Pradze, oraz w organizacjach międzynarodowych w tym w Banku Światowym, ONZ i Unii Europejskiej.

Andrzej Klesyk w latach 2007-2015 był prezesem zarządu PZU. Wcześniej pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Współtworzył Handlobank oraz Bank Inteligo, który jest jego autorskim projektem. W latach 1993-2000 pracował w firmie doradczej McKinsey & Company w Londynie, później przez ponad cztery lata był partnerem w Boston Consulting Group z siedzibą w Warszawie. Piastował stanowisko Członka Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów (2010-2012). Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył także studia MBA w Harvard Business School.

Nowo powołani członkowie  zastąpili w radzie Katarzynę Borusowską i Patrycję Kucner. Rada Nadzorcza BEST liczy siedmiu członków - sześciu z nich spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

- Dziękuję dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej za wieloletnią pracę i wkład włożony w rozwój spółki oraz właściwy nadzór nad  stałym podnoszeniem i przestrzeganiem najwyższych standardów działania - dodał Krzysztof Borusowski.

To nie jedyna zmiana w BEST w ostatnim czasie. 9 maja 2016 r. Rada Nadzorcza powołała do zarządu spółki Jacka Zawadzkiego, który posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży IT. Swoją funkcję zacznie on pełnić 1 lipca 2016 roku.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10,6 mld zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

Dobry początek roku dla Grupy BEST - zysk w pierwszym kwartale większy o 146%

W pierwszym kwartale 2016 roku Grupa BEST odnotowała rekordowe wyniki - zysk netto wyniósł 34,3 mln zł, zaś przychody 65,5 mln zł. To odpowiednio 146% i 68% więcej niż rok wcześniej. Znacznie poprawiły się także  kluczowe dla Grupy spłaty wierzytelności, których wartość zwiększyła się o 28% sięgając 40,9 mln zł.

 

Pierwszy kwartał obecnego roku jest jak dotychczas najlepszym w historii Grupy. Dwu- i trzycyfrową dynamikę wzrostu zanotowały kluczowe wskaźniki - przychód, zysk, spłaty wierzytelności, a także inwestycje w zakup nowych portfeli wierzytelności.

– Stale się rozwijamy i zwiększamy skalę działalności. Najbardziej cieszy fakt, że duża dynamika z ostatnich trzech miesięcy 2015 roku jest kontynuowana także w tym roku. Dowodzi to, że poczynione przez nas inwestycje w system IT i zmiany w strategii windykacji polubownej zaczynają przynosić wymierne efekty. Jestem przekonany, że kolejne miesiące również będą obfitować w informacje dobre dla Grupy powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Spłaty z portfeli wierzytelności przypadające Grupie BEST wyniosły w pierwszym kwartale 40,9 mln zł – to o 28% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dynamiczny wzrost spłat rozpoczął się pod koniec ubiegłego roku, gdyż czwarty kwartał okazał się pod tym względem najlepszym w całym roku 2015. Przyczyny znacznej poprawy dynamiki wzrostu to m.in. częściowe wdrożenie nowego systemu IT, dzięki któremu usprawnieniu uległ proces zarządzania wierzytelnościami. System, w którego budowę zainwestowano już 7 mln zł uzyska pełną funkcjonalność w drugiej połowie roku.

Grupa konsekwentnie realizuje także zapowiadany wzrost inwestycji. Po podwojeniu nakładów na zakup portfeli wierzytelności w ubiegłym roku, w pierwszym kwartale tego roku nabyto portfele o wartości nominalnej 321,7 mln zł za kwotę 44,7 mln zł – to więcej niż połowa środków przeznaczonych na ten cel w całym roku ubiegłym, gdy było to 85,9 mln zł (przy wartości nominalnej zakupionych za tę kwotę portfeli wynoszącej 897 mln zł). Inwestycje w portfele wierzytelności traktowane są jako naturalna ścieżka rozwoju Grupy. Są one możliwe w tak dużej skali także dzięki publicznemu programowi emisji obligacji BEST, z którego w ciągu 2 lat pozyskano 300 mln zł. 

W samym 2016 roku w ramach programu Spółka uplasowała 90 mln zł. W lutym i w kwietniu w dwóch emisjach publicznych skierowanych do inwestorów detalicznych obligacje kupiło ponad 2000 inwestorów. Dwukrotnie z powodu znacznych nadsubskrypcji zapisy były zamykane po dwóch dniach.

- Przeprowadzony program emisji obligacji to jeden z najważniejszych bodźców rozwojowych Grupy, bardzo pomocny przy zwiększaniu skali działalności. Zainteresowanie przy dwóch tegorocznych emisjach - redukcje wyniosły 64 i 50% - pokazuje, że inwestorzy nam ufają i nasze papiery dłużne stanowią interesującą i bezpieczną inwestycję. Dla nas to natomiast atrakcyjne źródło finansowania, dlatego już w drugiej połowie roku wrócimy na rynek z kolejnym programem emisji obligacji - powiedział Krzysztof Borusowski.

Mimo dużych inwestycji, Grupa utrzymuje niski wskaźnik zadłużenia. Jest to możliwe dzięki systematycznemu zwiększaniu kapitału własnego. Tylko w pierwszym kwartale tego roku wzrósł on o jedną czwartą, do 354 mln zł,  co jest efektem nie tylko zatrzymania zysku za ubiegły rok, ale również emisji akcji. W marcu główni akcjonariusze dokapitalizowali Spółkę kwotą 36,5 mln zł. Akcje z nowej emisji zostały objęte po cenie 26,78 zł  dając wycenę na poziomie 600 mln zł – to blisko dwukrotnie więcej niż aktualny kurs akcji Spółki na GPW.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10,6 mld zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

BEST S. A. ponownie sprzedaje swoje obligacje w jeden dzień

Już pierwszego dnia zapisów BEST S.A. znalazł chętnych na oferowaną pulę obligacji o wartości 50 mln zł. W efekcie okres subskrypcji zostaje skrócony,  a wszystkie zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.

W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów, przyjmowanie zapisów zakończy się dzisiaj 13 kwietnia, a nie 22 kwietnia, jak pierwotnie planowano. Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji obligacji serii L3, wszystkie zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.  Wielkość redukcji zostanie opublikowana w przyszłym tygodniu.  

– Inwestorzy po raz kolejny wykupili nasze obligacje na pniu, co jest najlepszym dowodem na to, że ufają Spółce i wierzą w jej przyszłość i dalszy wzrost. Dla nas to bardzo optymistyczny sygnał, że planując dalszy rozwój Spółki możemy brać pod uwagę kolejne emisje obligacji jako formę finansowania powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST S.A.

BEST S.A. zaoferował inwestorom detalicznym obligacje o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Są to obligacje 4-letnie, oprocentowane według stopy zmiennej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,5% (co stanowi około 5,2% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym). Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Spółka planuje wystąpić o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

Wszystkie informacje na temat trwającej emisji obligacji znajdują się pod adresem:

http://best.com.pl/publiczna-oferta,117,pl.html

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10,6 mld zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

  

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

Wystartowały zapisy na obligacje BEST o wartości 50 mln zł

Od dziś do 22 kwietnia można zapisywać się na obligacje BEST. Zainteresowani nie powinni jednak zwlekać z zapisem, gdyż Spółka oferuje dyskonto – im wcześniejszy zapis, tym niższa cena.

 4-letnie obligacje BEST o łącznej wartości 50 mln zł są przeznaczone dla inwestorów detalicznych. Spółka oferuje papiery o oprocentowaniu zmiennym równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,5%. Oznacza to niemal 5,2% zysku w pierwszym okresie odsetkowym.

Zapisy na obligacje serii L3 prowadzą Dom Maklerski mBanku oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, ale wystarczy rachunek maklerski w dowolnym banku domu maklerskim. Inwestorzy mają do dyspozycji łącznie 49 placówek na terenie całego kraju. Zapisy można składać także przez Internet i telefonicznie.

Wzorem wcześniejszych ofert obligacje oferowane są z dyskontem, którego wartość zależy od dnia, w którym składany jest zapis. Im wcześniej inwestor złoży zapis, tym niższą zapłaci cenę. Ponadto, w razie redukcji zapisów, inwestorzy, którzy jako pierwsi dokonali zapisów otrzymają pełną pulę.

BEST oferuje inwestorom detalicznym 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Aby wziąć udział w subskrypcji wystarczy już 100 zł. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące, a Spółka przewiduje debiut papierów na rynku Catalyst 23 maja.

Wszystkie informacje na temat trwającej emisji obligacji znajdują się pod adresem:

http://best.com.pl/publiczna-oferta,117,pl.html

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10,6 mld zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

BEST startuje z publiczną emisją obligacji o wartości 50 mln zł

Od 12 kwietnia można zapisywać się na 4-letnie obligacje serii L3 spółki BEST. O przydziale decydować będzie kolejność zapisów. Ponadto im wcześniej inwestorzy zapiszą się na obligacje, tym mniejszą cenę emisyjną zapłacą. To ostatnia emisja obligacji realizowana przez spółkę w ramach uruchomionego w marcu 2014 r. publicznego programu o wartości 300 mln zł. W poprzedniej emisji dostępna pula została wyczerpana już pierwszego dnia, średnia redukcja zapisów wyniosła zaś 64%.

Oferta 4-letnich obligacji BEST o łącznej wartości 50 mln zł, która jest skierowana do inwestorów detalicznych, ruszy we wtorek 12 kwietnia. Spółka zaoferuje papiery o oprocentowaniu zmiennym równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,5%. Zapisy prowadzą Dom Maklerski mBanku oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Inwestorzy mają do dyspozycji łącznie 49 placówek na terenie całego kraju. Zapisy można składać także przez Internet i telefonicznie.

– Nasza poprzednia emisja adresowana do inwestorów indywidualnych zakończyła się ogromnym sukcesem – zgłosiło się tak wielu chętnych, że zapisy przewyższyły dostępną pulę obligacji już pierwszego dnia, a i tak musieliśmy dokonać redukcji sięgającej 64%. To dla nas czytelny sygnał, że inwestorzy są zainteresowani naszymi obligacjami. Dlatego szybko wracamy z kolejną emisją. Mamy nadzieję, że inwestorzy i tym razem uznają nasze obligacje jako dobrą inwestycjępowiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Przeprowadzona w lutym tego roku emisja miała wartość 40 mln zł i już pierwszego dnia zapisów łączna liczba obligacji, którą gotowi byli nabyć inwestorzy przekroczyła liczbę oferowanych. Okres subskrypcji został skrócony do 2 dni, a ponad 1000 inwestorów wyraziło chęć kupna papierów o wartości 112 mln zł. W efekcie zapisy skończyły się dużą redukcją. Po lutowej emisji obligacji Spółka przeprowadziła w marcu emisję akcji w wysokości 36,5 mln zł.  Oznacza to że wskaźnik długu netto do kapitałów własnych, który wynosił 1,42 na koniec października i 1,26 na koniec grudnia, uległ dalszemu obniżeniu.

Cele aktualnej emisji pozostają bez zmian - pozyskane środki służyć będą realizacji strategii spółki sukcesywnego zwiększania skali działalności, m. in. poprzez inwestycje w portfele wierzytelności zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. BEST, który już 2015 rok zakończył wzrostem o 82% inwestycji w nabywanie portfeli wierzytelności planuje dalszy dynamiczny wzrost nakładów na ten cel. Opublikowane 21 marca wyniki za rok 2015 dowodzą, że BEST dobrze wykorzystuje pozyskane finansowanie – spółka zwiększyła przychody operacyjne o 30%, zaś zysk netto o 39%.  Zysk netto osiągnął tym samym rekordową wielkość 82,2 mln zł.

   

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj ostatecznymi warunkami emisji obligacji serii L3, BEST zaoferuje inwestorom detalicznym 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji wynosi 50 mln zł. Obligacje serii L3 są obligacjami 4-letnimi, a odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące. Spółka przewiduje, że obligacje zadebiutują na Catalyst 23 maja br.

BEST po raz kolejny zastosował mechanizm zachęcający do szybkiego zapisywania się na papiery dłużne. Cena emisyjna będzie zawierać dyskonto wobec wartości nominalnej, a wartość dyskonta będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Im wcześniej inwestor złoży zapis, tym niższą zapłaci cenę. Jednocześnie oprocentowanie obligacji jest naliczane już od 26 kwietnia 2016 r., czyli od dnia przydziału, co niweluje skutki tzw. okresu bez odsetkowego, czyli okresu od złożenia zapisu do dnia emisji.

Dzień

Cena emisyjna w PLN

12 kwietnia 2016 r.

99,80

13 kwietnia 2016 r.

99,82

14 kwietnia 2016 r.

99,83

15 kwietnia 2016 r.

99,84

16 kwietnia 2016 r.

99,86

17 kwietnia 2016 r.

99,87

18 kwietnia 2016 r.

99,89

19 kwietnia 2016 r.

99,90

20 kwietnia 2016 r.

99,92

21 kwietnia 2016 r.

99,93

22 kwietnia 2016 r.

99,94

 

Zapisy przyjmowane będą od 12 do 22 kwietnia, a termin złożenia zapisów ma znaczenie nie tylko przy cenie emisyjnej, jaką inwestor zapłaci za obligacje, ale także przy ich ewentualnym przydziale. Będzie mieć to istotne znaczenie w sytuacji, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż Spółka oferuje. W takiej sytuacji kluczowy będzie dzień, w którym dojdzie do przekroczenia liczby oferowanych obligacji (Dzień Przekroczenia Zapisów). Inwestorom, którzy złożą zapisy przed tym dniem, przydzielona zostanie pełna pula obligacji, na które się zapisali. Natomiast zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i w następnym dniu roboczym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takiej sytuacji możliwe jest skrócenie terminów przyjmowania zapisów, o czym Spółka poinformuje w odpowiednim raporcie bieżącym.

Zapisy będą przyjmowane w 49 punktach dystrybucji Domu Maklerskiego mBanku oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Zapisy mogą być także składane telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu. Do wzięcia udziału w ofercie wystarczy posiadanie rachunku inwestycyjnego w dowolnym domu maklerskim. Więcej informacji o zapisach oraz lista punktów obsługi klienta Domu Maklerskiego mBanku i Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego dostępne są odpowiednio na stronach internetowych www.mdm.pl oraz www.dm.pkobp.pl, a także na stronie www.best.com.pl.

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii L3:

 

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów ("Dzień Subskrypcji"):

12 kwietnia 2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów:

22 kwietnia 2016 r.

Termin przydziału:

26 kwietnia 2016 r.

Przewidywany Dzień Emisji:

10 maja 2016 r.

Przewidywany termin opublikowania wyników Oferty:

do 26 kwietnia 2016 r.

Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu:

23 maja 2016 r.

 

Oferta obligacji serii L3 jest siódmą ofertą realizowaną przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji o wartości do 300 mln zł. W ramach tego programu Spółka przeprowadziła dotychczas emisje o łącznej wartości nominalnej 250 mln zł skierowane do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. Wszystkie obligacje zostały sprzedane i notowane są na Catalyst.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10,6 mld zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

 

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

BEST podwyższa kapitał o 36,5 mln zł i obniża wskaźnik zadłużenia netto

Główni akcjonariusze BEST S.A. dokapitalizowali spółkę kwotą 36,5 mln zł. Akcje z nowej emisji zostały objęte po cenie 26,78 zł – to blisko dwukrotnie więcej niż aktualny kurs akcji spółki na GPW.

BEST S.A. przeprowadził emisję 1,36 mln nowych akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda i cenie emisyjnej 26,78 zł za jedną akcję. Nowe akcje objęli najwięksi akcjonariusze – Krzysztof Borusowski i Marek Kucner, którzy jednocześnie pełnią funkcje prezesa i wiceprezesa zarządu. W rezultacie nowej emisji kapitał własny Grupy BEST obliczony na koniec roku 2015 i uwzględniający nową emisję wynosi 320 mln zł i jest o 60% wyższy niż jeszcze na koniec 2014 roku. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego została dokonana 30 marca 2016 r.

-   Emisja nowych akcji  oznacza wycenę całej Spółki w wysokości 600 m zł.  Uważamy że taka wycena dobrze odzwierciedla potencjał rozwoju BEST S.A. Jako główni akcjonariusze BEST S.A. konsekwentnie rozwijamy i chcemy nadal rozwijać spółkę. Dokapitalizowanie BEST S.A. jest jednym z działań, które mają służyć dalszej rynkowej ekspansji, w szczególności zakupowi nowych portfeli wierzytelności powiedział Krzysztof Borusowski, prezes i główny akcjonariusz BEST S.A. 

Zwiększenie kapitałów własnych spółki, dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji serii D, obniży wskaźniki zadłużenia  spółki oraz całej grupy kapitałowej BEST.  Na koniec grudnia 2015r. wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych wynosił 1,26.  Po przeliczeniu niższy wskaźnik powinien przełożyć się na korzystniejsze warunki emisji obligacji będących dla BEST jednym z głównych źródeł finansowania rozwoju i umacniania pozycji na rynku. Przed początkiem czerwca BEST S.A. planuje zakończyć dwuletni publiczny program emisji o wartości 300 mln zł. Do chwili obecnej w ramach programu uplasowano papiery dłużne na kwotę 250 mln zł.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki
+48 668 48 36 73
mariusz.ilnicki@best.com.pl

Ponad 82 mln zł zysku Grupy Kapitałowej BEST w 2015 roku

Wzrost przychodów o jedną trzecią i zysku netto o 39% odnotowany przez Grupę Kapitałową BEST w 2015 r. to kontynuacja pozytywnego trendu wzrostowego z ostatnich lat. Znacznie wzrosły przychody w kluczowym segmencie spłat wierzytelności, zaś wartość portfela zarządzanych wierzytelności przekracza już 10,6 mld zł.

Grupa BEST zamknęła kolejny rok wzrostem kluczowych wskaźników. Dwucyfrowy wzrost zanotowały przychody, zysk netto, ponad dwukrotnie więcej niż w 2014 roku wydano na zakup nowych portfeli wierzytelności, co pozwoli Grupie nadal dynamicznie się rozwijać. Zysk netto Grupy BEST wyniósł 82,2 mln zł i był o 39% wyższy niż rok wcześniej, gdy było to 59,2 mln zł. Z kolei przychody z działalności operacyjnej wzrosły o jedną trzecią - z 106,2 mln zł do 140,9 mln zł.

- To był dla nas bardzo udany rok. Najważniejsze wskaźniki są na rekordowych poziomach. Cieszy duży wzrost w obszarze spłat wierzytelności, a szczególnie ich dynamiczny przyrost w ostatnim kwartale. Spłaty przypisane do funduszy będących własnością BEST wzrosły r/r o 35%, do poziomu 40,6 mln zł. Dodatkowo pod koniec roku wprowadziliśmy nowe rozwiązania operacyjne, co pozwala oczekiwać dalszych wzrostów w kolejnych kwartałach - powiedział Krzysztof Borusowski, prezes zarzą.du BEST

W całym roku spłaty wierzytelności przyniosły Grupie 138,6 mln zł. Ich dynamiczny wzrost jest wynikiem rozwoju windykacji polubownej, a także inwestycji w nowoczesny system zarządzania. Dobiegająca końca budowa nowoczesnego systemu SIGMA wspierającego zarządzanie wierzytelnościami pochłonęła od początku 2013 roku ok. 7 mln zł. Pełne wdrożenie tego projektu pozwoli na jeszcze skuteczniejsze zarządzanie spłatami wierzytelności i dalsze powiększanie przychodów w kluczowym obszarze.

W całym 2015 r. Grupa BEST kupiła 15 pakietów wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 897 mln zł, wydając na ich zakup 85 mln zł - to o 110% więcej niż rok wcześniej. Ponadto za 171 mln zł nabyła 33% akcji Kredyt Inkaso S.A. Mimo tych inwestycji wskaźnik zadłużenia pozostaje na niskim poziomie - na koniec 2015 roku stosunek zadłużenia do kapitału własnego wyniósł 1,26. Po zakończeniu trwającego obecnie podwyższenia kapitału przeliczony współczynnik obniży się do poziomu około 1,0. Zwiększenie kapitałów własnych, dzięki środkom pieniężnym pozyskanym z emisji akcji dla głównych akcjonariuszy, poprawi wskaźniki zadłużenia i przełoży się na jeszcze atrakcyjniejsze warunki emisji obligacji.

Emisje obligacji stanowią podstawowe źródło finansowania rozwoju. W 2015 roku pozyskano w ten sposób 153,8 mln zł. Program plasowania obligacji z sukcesem jest kontynuowany w 2016 roku – w lutym w ramach emisji publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych sprzedano obligacje o wartości nominalnej 40 mln zł. W ciągu dwóch dni ponad 1000 inwestorów zgłosiło popyt na  obligacje o wartości 112 mln zł.

Ubiegły rok był też udany z punktu widzenia obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych. Osiemnasty rok na warszawskim parkiecie akcje spółki zakończyły ponad stuprocentowym wzrostem, podczas gdy główne indeksy warszawskiej giełdy rok zakończyły na minusie: WIG 20 tym czasie stracił 19,7%, zaś WIG 9,6%.

- Wzrost wartości Spółki to zawsze bardzo dobra wiadomość dla wszystkich inwestorów. Jako główni akcjonariusze właśnie zwiększamy nasze zaangażowanie obejmując akcje nowej emisji po cenie 26,78 zł, wynikającej ze sporządzonej przez PwC wyceny Spółki.  Jest to poziom prawie dwa razy wyższy od aktualnej ceny akcji na GPW, co naszym zdaniem odzwierciedla istotny potencjał inwestycyjny. Przy tej cenie akcji kapitalizacja BESTu wyniosłaby prawie 600 mln zł  - twierdzi Marek Kucner, wiceprezes zarządu.

***

 

Ogólne informacje o BEST S.A.

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie
i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

Obligacje BEST serii L2 dla ponad 1000 inwestorów

We wtorek, 9 lutego, BEST dokonał przydziału obligacji serii L2. BEST przyspieszył termin przydziału obligacji z 19 lutego na 9 lutego z uwagi na szybsze niż planowano zakończenie zapisów. Przekroczenie liczby oferowanych obligacji nastąpiło pierwszego dnia subskrypcji.

  • Zapisy zostały zakończone 5 lutego, a nie jak pierwotnie planowano 17 lutego.
  • Średnia stopa redukcji wyniosła 64,31%.
  • Obligacje serii L2 trafią do portfeli 1008 inwestorów.

W ramach szóstej oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych, BEST zaoferował 400.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Zapisy były przyjmowane od 4 do 5 lutego. W związku z tym, że już pierwszego dnia zapisów (4 lutego) doszło do przekroczenia liczby dostępnych obligacji, zgodnie z warunkami emisji obligacji subskrypcję skrócono, zaś zapisy złożone w dniu przekroczenia i następnego dnia zostały proporcjonalnie zredukowane. Prawidłowe zapisy złożyło 1013 inwestorów na łącznie 112 mln PLN. Ostatecznie obligacje przydzielono 1008 inwestorom. Średnia stopa redukcji wyniosła 64,31%.

Obligacje serii L2 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,8% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

– Naszym celem jest zapewnienie Spółce finansowania na jak najlepszych warunkach, przedstawiając jednocześnie inwestorom atrakcyjną ofertę. Ustalając parametry emisji obligacji serii L2 wzięliśmy pod uwagę oczekiwania inwestorów, ale także wydarzenia na rynkach finansowych dotyczące np. polskiego ratingu. Cieszymy się, że obligacje BEST serii L2 zyskały tak duże uznanie. Odbieramy to jako dowód zaufania inwestorów do naszej firmy i naszych planów rozwoju, a także potwierdzenie, że na rynku kapitałowym jest popyt na obligacje korporacyjne oferowane przez wiarygodnych emitentów – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

W ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł BEST przeprowadził dotychczas emisje o łącznej wartości nominalnej 250 mln zł. Spółka planuje niebawem przeprowadzić kolejne emisje obligacji i tym samym zrealizować cały program.

 

– Tak duży popyt na nasze obligacje ze strony inwestorów indywidualnych to dla nas dobry prognostyk przed kolejnymi planowanymi emisjami. W ramach obecnego programu emisji obligacji chcemy jeszcze wyemitować obligacje o wartości 50 mln zł i zrealizować nasz program w całości, a więc do kwoty 300 mln zł – dodał Krzysztof Borusowski.

Podobnie jak wszystkie poprzednie serie wyemitowane w ramach publicznego programu, obligacje L2 będą notowane na rynku Catalyst. BEST przewiduje, że obligacje serii L2 zadebiutują na Catalyst 18 marca.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10 mld zł (stan na 30 września 2015 r.).

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

Prezes BEST o sytuacji na rynku, ofercie obligacji i planach Grupy BEST [wywiad]

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Prezesem BEST Krzysztofem Borusowskim dla portali StrefaInwestorów.pl oraz Obligacje.pl. Tematem rozmowy są plany Grupy BEST związane z trwającą publiczną ofertą obligacji. 

Wywiad opublikowany w serwisie Obligacje.pl  

Wywiad opublikowany na portalu StrefaInwestorów.pl

BEST znalazł nabywców na wszystkie oferowane obligacje już pierwszego dnia zapisów

Popyt na obligacje BEST serii L2 przekroczył liczbę oferowanych papierów dłużnych już pierwszego dnia zapisów. W związku z tym okres subskrypcji zostaje skrócony, a zapisy złożone 4 i 5 lutego zostaną proporcjonalnie zredukowane.

Zapisy na obligacje serii L2, oferowane w ramach publicznej oferty skierowanej do inwestorów detalicznych, ruszyły w czwartek, 4 lutego, i już tego samego dnia łączna liczba obligacji, na którą zapisali się inwestorzy, przekroczyła liczbę oferowanych papierów (4 lutego to tzw. Dzień Przekroczenia Zapisów). W związku z tym okres subskrypcji zostaje skrócony. Ostatni dzień przyjmowania zapisów, określony pierwotnie na 17 lutego, zostaje przesunięty na 5 lutego br.

Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji obligacji serii L2, zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów oraz ostatniego dnia subskrypcji, czyli 4 i 5 lutego, zostaną proporcjonalnie zredukowane.

– Bardzo się cieszymy, że już pierwszego dnia zapisów wszystkie oferowane przez nas obligacje detaliczne znalazły właścicieli. Odbieramy to jako dowód zaufania inwestorów do naszej firmy i konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Grupy BEST. Zgodnie z zapowiedziami, planujemy w całości zrealizować uruchomiony w 2014 r. program publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł, w ramach którego będziemy mogli jeszcze zaoferować obligacje o wartości do 50 mln zł. Sukces obecnej emisji pozwala nam z optymizmem podchodzić do tych planów – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

W ramach obecnej oferty, BEST zaoferował inwestorom detalicznym obligacje o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Są to obligacje 4-letnie, oprocentowane według stopy zmiennej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,8% (co stanowi około 5,5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym). Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

Na potrzeby emisji obligacji serii L2 utworzone zostało konsorcjum domów maklerskich – zapisy przyjmowane są przez Dom Maklerski mBanku (Oferujący) oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (Członek Konsorcjum).

Oferta obligacji serii L2 jest szóstą emisją realizowaną przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. W ramach tego programu Spółka przeprowadziła dotychczas emisje o łącznej wartości nominalnej 210 mln zł, z czego trzy serie opiewające łącznie na 130 mln zł skierowane były do inwestorów detalicznych. Wszystkie wyemitowane w ramach programu obligacje notowane są na Catalyst.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10 mld zł (stan na 30 września 2015 r.).

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

Zapisy na obligacje BEST wystartowały

Od dzisiaj można składać zapisy na obligacje BEST serii L2 o łącznej wartości 40 mln zł. Dla wszystkich rozważających udział w ofercie przypominamy najważniejsze informacje o tej emisji.

O ofercie obligacji BEST serii L2 kierowanej do inwestorów detalicznych mówi Marek Kucner, Wiceprezes BEST: 

https://vimeo.com/154120619

 

Najważniejsze informacje o Grupie BEST i trwającej ofercie publicznej obligacji w pigułce: 

BEST rozpoczyna ofertę obligacji detalicznych o wartości 40 mln zł. Zapisy na obligacje serii L2 również w Domu Maklerskim PKO BP

W najbliższy czwartek ruszy oferta 4-letnich obligacji BEST o łącznej wartości 40 mln zł skierowana do inwestorów detalicznych. Obok Domu Maklerskiego mBanku, zapisy na obligacje będą przyjmowane także przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Dzięki stworzeniu konsorcjum, inwestorzy będą mieli do wyboru 47 placówek na terenie całego kraju. Zapisy można składać także przez Internet i telefon.

– Zgodnie z naszą strategią, sukcesywnie zwiększamy skalę działalności, inwestując w portfele wierzytelności zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio – na rynku wtórnym. W tym roku także zamierzamy być aktywnym graczem na rynku obrotu wierzytelnościami. Dlatego ruszamy z nową ofertą obligacji w ramach realizowanego od 2014 r. publicznego programu emisji obligacji – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

– Będzie to już czwarta nasza emisja skierowana do inwestorów detalicznych. W odpowiedzi na docierające do nas sygnały od inwestorów, chcemy ułatwić zapisy na oferowane przez nas obligacje. Dlatego stworzyliśmy konsorcjum, dzięki czemu obligacje BEST będzie można nabyć w sieciach dystrybucji Domu Maklerskiego mBanku i Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, czyli dwóch czołowych domów maklerskich na polskim rynku. Liczymy, że atrakcyjne warunki i większa dostępność oferowanych obligacji spotkają się z dużym zainteresowaniem inwestorów – dodał Krzysztof Borusowski.

 4-letnie obligacje ze zmiennym oprocentowaniem

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj ostatecznymi warunkami emisji obligacji serii L2, BEST zaoferuje inwestorom detalicznym 400.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna emisji może zatem wynieść 40 mln zł.

Obligacje serii L2 są obligacjami 4-letnimi. Będą one oprocentowane według stopy zmiennej, równej stawce WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów powiększonej o marżę w wysokości 3,8% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

BEST przewiduje, że obligacje serii L2 zadebiutują na Catalyst 18 marca br.

Cena emisyjna z dyskontem

Cena emisyjna obligacji serii L2 będzie zawierać dyskonto wobec wartości nominalnej, a wartość dyskonta będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Im wcześniej inwestor złoży zapis, tym niższą zapłaci cenę. Mechanizm ten został z powodzeniem zastosowany przy poprzedniej emisji obligacji BEST skierowanej do inwestorów detalicznych (seria K3). Jednocześnie oprocentowanie obligacji jest naliczane już od dnia 19 lutego 2016 r., czyli od dnia przydziału. Rozwiązania te całkowicie niwelują skutki tzw. okresu bezodsetkowego, czyli okresu od złożenia zapisu do dnia emisji.

Dzień złożenia zapisu

Cena emisyjna obligacji serii L2 (zł)

4 lutego 2016 r.

99,77

5 lutego 2016 r.

99,79

6 lutego 2016 r.

99,80

7 lutego 2016 r.

99,82

8 lutego 2016 r.

99,83

9 lutego 2016 r.

99,85

10 lutego 2016 r.

99,86

11 lutego 2016 r.

99,88

12 lutego 2016 r.

99,89

13 lutego 2016 r.

99,91

14 lutego 2016 r.

99,92

15 lutego 2016 r.

99,94

16 lutego 2016 r.

99,95

17 lutego 2016 r.

99,97

 

Obligacje łatwo dostępne w całym kraju

Zapisy na obligacje serii L2 będą przyjmowane od 4 do 17 lutego br. Zgodnie z zapowiedziami, na potrzeby emisji obligacji serii L2 stworzone zostało konsorcjum domów maklerskich, by ułatwić udział w ofercie inwestorom w całym kraju. Obligacje BEST będzie można nabyć w sieciach dystrybucji Domu Maklerskiego mBanku (Oferujący) oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (członek konsorcjum). Obligacje będą tym samem dostępne w 47 punktach obsługi klienta na terenie całego kraju. Zapisy mogą być także składane za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu, tj. telefonicznie oraz za pośrednictwem Internetu.

W ofercie obligacji mogą przy tym uczestniczyć inwestorzy posiadający rachunek inwestycyjny w dowolnym domu maklerskim.

Więcej informacji o zapisach oraz lista punktów obsługi klienta Domu Maklerskiego mBanku i Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego dostępne są odpowiednio na stronach internetowych www.mdm.pl oraz www.dm.pkobp.pl, a także na stronie www.best.com.pl.

Kolejność złożenia zapisów ma znaczenie

Termin składania zapisów będzie brany pod uwagę nie tylko przy ustalaniu ceny emisyjnej, jaką inwestor zapłaci za obligacje serii L2. Kolejność zapisów będzie także uwzględniana przy przydziale obligacji. Będzie mieć to znaczenie w sytuacji, gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż oferowano. Wówczas część zapisów zostanie zredukowana.

W takiej sytuacji kluczowy będzie dzień, w którym dojdzie do przekroczenia liczby oferowanych obligacji (Dzień Przekroczenia Zapisów). Inwestorom, którzy złożą zapisy przed tym dniem, przydzielone zostaną obligacje zgodnie ze złożonymi przez nich zapisami. Natomiast zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i w następnym dniu roboczym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takiej sytuacji możliwe jest skrócenie terminów przyjmowania zapisów, o czym Spółka poinformuje w odpowiednim raporcie bieżącym.

Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii L2:

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów ("Dzień Subskrypcji"):

4 lutego 2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów:

17 lutego 2016 r.

Termin przydziału:

19 lutego 2016 r.

Przewidywany Dzień Emisji:

4 marca 2016 r.

Przewidywany termin opublikowania wyników Oferty:

do 19 lutego 2016 r.

Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu:

18 marca 2016 r.

 

Oferta obligacji serii L2 jest szóstą realizowaną przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji o wartości do 300 mln zł. W ramach tego programu Spółka przeprowadziła dotychczas emisje o łącznej wartości nominalnej 210 mln zł, z czego trzy serie opiewające łącznie na 130 mln zł skierowane były do inwestorów detalicznych. Wszystkie wyemitowane w ramach programu obligacje notowane są na Catalyst.

Zobacz Ostateczne Warunki Emisji serii L2

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10 mld zł (stan na 30 września 2015 r.).

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

Wkrótce nowa emisja obligacji detalicznych BEST

BEST planuje niebawem wyjść na rynek z nową ofertą obligacji dla inwestorów indywidualnych. Spółka pracuje nad stworzeniem konsorcjum domów maklerskich, by ułatwić zapisy inwestorom w całym kraju.

– W najbliższych tygodniach planujemy przeprowadzić nową ofertę obligacji w ramach realizowanego przez nas publicznego programu emisji obligacji. Będzie to oferta skierowana do inwestorów detalicznych – zapowiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – Nową emisję przeprowadzimy wspólnie z naszym sprawdzonym partnerem, czyli Domem Maklerskim mBanku. Jednocześnie, aby ułatwić zainteresowanym inwestorom dostęp do oferowanych przez nas obligacji, pracujemy nad stworzeniem konsorcjum, tak aby nowe papiery można było nabyć w placówkach na terenie całego kraju – dodał prezes.

W ramach programu o łącznej wartości do 300 mln zł Spółka wyemitowała dotychczas pięć serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 210 mln zł, z czego trzy serie opiewające łącznie na 130 mln zł skierowane były do inwestorów detalicznych. Wszystkie wyemitowane w ramach programu obligacje notowane są na Calatyst.

Obligacje są głównym źródłem finansowania rozwoju Grupy BEST. W 2015 r. kupiła ona portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 897 mln zł, wydając na ich zakup ponad 85 mln zł. To o odpowiednio 44% i 53% więcej niż w 2014 r. Grupa BEST poniosła także wydatki związane z pośrednim nabyciem portfeli wierzytelności (na rynku wtórnym), poprzez zakup niemal 33% akcji Kredyt Inkaso. Łączne nakłady inwestycyjne związane z bezpośrednim i pośrednim nabywaniem portfeli wierzytelności w 2015 r. przekroczyły 238 mln zł wobec około 147 mln zł rok wcześniej.

– Przewidujemy, że 2016 r. przyniesie dalszy rozwój rynku wierzytelności w Polsce. Spodziewamy się, że podaż portfeli wierzytelności bankowych co najmniej utrzyma się na poziomie z 2015 r., kiedy – według naszych szacunków – wyniosła około 16 mld zł wartości nominalnej. Uważam, że na rynek mogą trafiać portfele wyższej jakości, możemy też spodziewać się wzrostu wartości wystawianych na sprzedaż portfeli hipotecznych. Ich udział w całym rynku wierzytelności można obecnie szacować na około 1/4 – wskazał Krzysztof Borusowski.

Dodatkowym czynnikiem zwiększającym podaż portfeli wierzytelności może być tzw. podatek bankowy, który zacznie obowiązywać od lutego br. Czynnik ten może zmobilizować banki do porządkowania swoich aktywów i przyspieszenia decyzji o sprzedaży portfeli kredytów nieregularnych.

– Rok 2016 może być kolejnym, w którym obserwować będziemy konsolidację branży windykacyjnej w Polsce. Podtrzymujemy nasze zamiary dotyczące połączenia z Kredyt Inkaso. Niewykluczone, że inne mniejsze firmy będą przedmiotem zainteresowania dużych międzynarodowych graczy. Warto przy tym podkreślić, że rozwój rynku windykacji wyraźnie wskazuje, że oprócz dostępu do kapitału, kluczowe w naszym sektorze jest doświadczenie i znajomość lokalnego rynku, a o sukcesie decydują też dostęp do transakcji i efektywne operacje. W Grupie BEST udało nam się skupić wszystkie te elementy. Dodatkowo, w tym roku kończymy wdrażanie ultranowoczesnego systemu IT, dzięki któremu efektywność naszych operacji jeszcze wzrośnie – podsumował prezes BEST.

***

Ogólne informacje o BEST S.A.

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10 mld zł (stan na 30 września 2015 r.).

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.