Menu
AKTUALNOŚCI

Krzysztof Stupnicki prezesem BEST TFI

Rada nadzorcza BEST TFI dokonała zmian w zarządzie Towarzystwa. Krzysztof Stupnicki został powołany na prezesa BEST TFI i będzie odpowiedzialny za całokształt jego działalności. Dotychczasowy prezes Krzysztof Borusowski pozostanie członkiem zarządu BEST TFI.

 

 

Krzysztof Stupnicki to uznany menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży zarządzania aktywami, które zdobywał na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych firmach inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i towarzystwach emerytalnych. Z Grupą BEST związany jest od początku 2015 r., a od kwietnia br. sprawował funkcję członka zarządu BEST TFI – należącego do BEST towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządza funduszamio łącznej wartości aktywów ponad 965 mln zł (stan na 30 września 2015 r.). W listopadzie rada nadzorcza BEST TFI powierzyła mu stanowisko prezesa Towarzystwa.

 

Dotychczasowy prezes BEST TFI Krzysztof Borusowski pozostanie członkiem zarządu Towarzystwa, nadal będąc też prezesem BEST S.A. Zmiany w Towarzystwie związane są m.in. z planowanym połączeniem BEST z Kredyt Inkaso. Prezes Borusowski skoncentruje się obecnie na zarządzaniu całą Grupą BEST, nadzorowaniu procesu połączenia oraz przygotowaniu strategii dla połączonych podmiotów, natomiast Krzysztof Stupnicki będzie odpowiedzialny za całokształt działalności BEST TFI, w tym optymalne wykorzystanie kompetencji towarzystwa w połączonej grupie.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów ponad 965 mln zł (stan na 30 września 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10 mld zł (stan na 30 września 2015 r.).

 

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

WSTECZ