Menu
CSR

Ład organizacyjny

Kodeks etyki
Kodeks etyki to zbiór wskazówek i norm postępowania, które przyświecają nam w codziennej działalności. Kodeks odnosi się do naszych kluczowych wartości i, w oparciu o wartości moralne, uzupełnia i umacnia zasady określone w przepisach prawa. Jego rolą jest budowanie świadomości etycznej i wzajemnego zaufania w codziennej pracy oraz wspieranie nawiązywania i utrzymywania przyjaznych relacji między Pracownikami, a także w kontaktach z Klientami, partnerami biznesowymi i innymi podmiotami zewnętrznymi, w tym ze społecznością lokalną oraz środowiskiem naturalnym.   Podejrzenia dotyczące łamania zasad zawartych w Kodeksie etyki można zgłaszać na adres mailowy: etyka@best.com.pl lub wrzucając zgłoszenie do „białych skrzynek”, znajdujących się na terenie siedzib firmy.      ...

CZYTAJ WIĘCEJ