Menu
AKTUALNOŚCI

Mariusz Kloska dołącza do BEST S.A. - Spółka tworzy Pion Inwestycji Zagranicznych

Do BEST dołączył Mariusz Kloska, menedżer z międzynarodowym doświadczeniem w branży finansowej
i windykacyjnej. Obejmie on stanowisko Dyrektora w nowo powstającym  Pionie Inwestycji Zagranicznych i będzie odpowiadał za przygotowanie Spółki do ekspansji międzynarodowej.

 

 

- Rozszerzenie działalności poza Polskę to naturalny kierunek rozwoju dla Spółki, który pozwoli umocnić pozycję BEST jako czołowego podmiotu branży windykacyjnej w regionie. Jestem przekonany, że Mariusz Kloska ze swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym na rynkach międzynarodowych jest właściwą osobą, by BEST z sukcesem rozpoczął nowy etap w historii Spółki  – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

Mariusz Kloska to menadżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach kierowniczych w branży windykacyjnej w Polsce oraz za granicą. Ostatnio pełnił funkcję prezesa firmy windykacyjnej DTP,  wcześniej - przez blisko dekadę - pracował w Rosji, gdzie kierował min. działem windykacji Alfa Banku. Następnie jako Dyrektor Generalny odpowiadał za proces tworzenia od podstaw firmy EOS Russia, rosyjskiego oddziału międzynarodowej grupy EOS, która jest dziś jednym z największych graczy na rosyjskim rynku wierzytelności. Z EOS Russia Mariusz Kloska był związany do września 2015 r.

 

W Spółce zostaje utworzony Pion Inwestycji Zagranicznych, który będzie zajmował się opracowaniem strategii rozwoju działalności na rynkach zagranicznych, a następnie jej realizacją.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10,6 mld zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

***

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

WSTECZ