Menu
AKTUALNOŚCI

Mirosław Gronicki i Andrzej Klesyk dołączają do Rady Nadzorczej BEST S.A.

Były minister finansów Mirosław Gronicki i były Prezes PZU Andrzej Klesyk zostali członkami Rady Nadzorczej BEST S.A. Decyzję podjęło 18 maja Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki.

 

– Doświadczenie Mirosława Gronickiego i Andrzeja Klesyka na rynkach finansowych jest nie do przecenienia. Cieszę się, że w procesie dynamicznego rozwoju naszej działalności, jaki ma obecnie miejsce, będziemy mogli skorzystać ze wsparcia i wiedzy tak doświadczonych  menedżerów  powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST i większościowy akcjonariusz spółki.

 

Mirosław Gronicki sprawował funkcję ministra finansów w rządzie Marka Belki w latach 2004-2005. W latach 2000-2003 był głównym ekonomistą banku Millenium, ponadto był doradcą banku inwestycyjnego Goldman Sachs. Był także doradcą rządów Bułgarii, Turkmenistanu i Słowacji. Współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) oraz z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomiczmych (CASE), gdzie kierował projektami badawczymi dotyczącymi analizy makroekonomicznej oraz prognoz gospodarczych dla Polski, Ukrainy, Gruzji i Kirgistanu. Mirosław Gronicki ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Pracował w uznanych instytucjach naukowych m.in. na Uniwersytecie Pensylwania w Filadelfii, Uniwersytecie Karola w Pradze, oraz w organizacjach międzynarodowych w tym w Banku Światowym, ONZ i Unii Europejskiej.

 

Andrzej Klesyk w latach 2007-2015 był prezesem zarządu PZU. Wcześniej pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Współtworzył Handlobank oraz Bank Inteligo, który jest jego autorskim projektem. W latach 1993-2000 pracował w firmie doradczej McKinsey & Company w Londynie, później przez ponad cztery lata był partnerem w Boston Consulting Group z siedzibą w Warszawie. Piastował stanowisko Członka Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów (2010-2012). Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył także studia MBA w Harvard Business School.

 

Nowo powołani członkowie  zastąpili w radzie Katarzynę Borusowską i Patrycję Kucner. Rada Nadzorcza BEST liczy siedmiu członków - sześciu z nich spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

 

- Dziękuję dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej za wieloletnią pracę i wkład włożony w rozwój spółki oraz właściwy nadzór nad  stałym podnoszeniem i przestrzeganiem najwyższych standardów działania - dodał Krzysztof Borusowski.

 

To nie jedyna zmiana w BEST w ostatnim czasie. 9 maja 2016 r. Rada Nadzorcza powołała do zarządu spółki Jacka Zawadzkiego, który posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży IT. Swoją funkcję zacznie on pełnić 1 lipca 2016 roku.

 

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10,6 mld zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

WSTECZ