Menu
AKTUALNOŚCI

Obligacje BEST o wartości 60 mln zł już przydzielone inwestorom

BEST przydzielił obligacje serii R4 o łącznej wartości 60 mln zł. Trafią one do portfeli 638 inwestorów. Emisja papierów dłużnych serii R4 kończy realizację drugiego programu publicznych emisji obligacji, w ramach którego Spółka pozyskała łącznie 200 mln zł.

 

W związku z dużym popytem, zapisy na obligacje serii R4 zostały skrócone do 4 dni i zakończyły się 25 maja, choć pierwotnie miały potrwać do 5 czerwca. Trzeciego dnia subskrypcji, tj. 24 maja, liczba papierów dłużnych BEST, na które zapisali się inwestorzy, przekroczyła liczbę oferowanych obligacji. Zapisy opiewały łącznie na około 73,4 mln zł.

 

W związku z wcześniejszym zakończeniem subskrypcji, Spółka przyspieszyła także przydział obligacji z 6 czerwca na 26 maja. Zgodnie z warunkami emisji, zapisy złożone 22 i 23 maja zostały przydzielone w całości, a te złożone 24 i 25 maja zostały proporcjonalnie zredukowane. Średnia stopa redukcji w tych dniach wyniosła 92,48%.

 

– Emisja obligacji serii R4 kończy drugi program publicznych emisji obligacji o łącznej wartości 200 mln zł. Na jego przeprowadzenie dawaliśmy sobie rok, a zrealizowaliśmy go w osiem miesięcy. Trzy z czterech emisji przeprowadzonych w ramach tego programu zakończyliśmy przed terminem. Bardzo nas cieszy utrzymujące się bardzo duże zainteresowanie papierami dłużnymi oferowanymi przez BEST. Odbieramy to jako dowód uznania inwestorów dla naszych dotychczasowych osiągnięć i strategii dalszego rozwoju. Jest to również dla nas wyraźny sygnał, że nasza Spółka jest postrzegana jako wiarygodny i pożądany emitent, dzięki czemu możemy planować kolejne publiczne emisje obligacji jako źródło finansowania naszych inwestycji w przyszłości. Niewątpliwie z tej możliwości skorzystamy – zapowiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

Drugi program publicznych emisji obligacji był realizowany przez Spółkę od października 2016 r. W pierwszej połowie ubiegłego roku BEST zakończył natomiast realizację pierwszego, dwuletniego programu o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Łącznie w ramach obydwu programów Spółka pozyskała od szerokiego kręgu inwestorów 500 mln zł.

 

Wszystkie serie obligacji oferowanych przez Spółkę w ramach publicznych programów emisji obligacji są sukcesywnie wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, prowadzonym przez GPW. Przewidywany termin dopuszczenia papierów dłużnych serii R4 do obrotu to 28 czerwca br.

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 13,4 mld zł (stan na 31 marca 2017 r.). W 2016 r. Grupa BEST wypracowała ponad 38 mln zł zysku netto oraz ponad 148 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy przychodach operacyjnych przekraczających 210 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez BEST S.A. (Emitent) obligacji w ramach programu emisji ustanowionego przez Emitenta jest prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi do prospektu oraz ostateczne warunki emisji dla danej serii obligacji, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).

WSTECZ