Menu
AKTUALNOŚCI

Obligacje BEST serii L2 dla ponad 1000 inwestorów

We wtorek, 9 lutego, BEST dokonał przydziału obligacji serii L2. BEST przyspieszył termin przydziału obligacji z 19 lutego na 9 lutego z uwagi na szybsze niż planowano zakończenie zapisów. Przekroczenie liczby oferowanych obligacji nastąpiło pierwszego dnia subskrypcji.

 

  •          Zapisy zostały zakończone 5 lutego, a nie jak pierwotnie planowano 17 lutego.
  •          Średnia stopa redukcji wyniosła 64,31%.
  •          Obligacje serii L2 trafią do portfeli 1008 inwestorów.

 

W ramach szóstej oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych, BEST zaoferował 400.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Zapisy były przyjmowane od 4 do 5 lutego. W związku z tym, że już pierwszego dnia zapisów (4 lutego) doszło do przekroczenia liczby dostępnych obligacji, zgodnie z warunkami emisji obligacji subskrypcję skrócono, zaś zapisy złożone w dniu przekroczenia i następnego dnia zostały proporcjonalnie zredukowane. Prawidłowe zapisy złożyło 1013 inwestorów na łącznie 112 mln PLN. Ostatecznie obligacje przydzielono 1008 inwestorom. Średnia stopa redukcji wyniosła 64,31%.

 

Obligacje serii L2 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,8% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

 

– Naszym celem jest zapewnienie Spółce finansowania na jak najlepszych warunkach, przedstawiając jednocześnie inwestorom atrakcyjną ofertę. Ustalając parametry emisji obligacji serii L2 wzięliśmy pod uwagę oczekiwania inwestorów, ale także wydarzenia na rynkach finansowych dotyczące np. polskiego ratingu. Cieszymy się, że obligacje BEST serii L2 zyskały tak duże uznanie. Odbieramy to jako dowód zaufania inwestorów do naszej firmy i naszych planów rozwoju, a także potwierdzenie, że na rynku kapitałowym jest popyt na obligacje korporacyjne oferowane przez wiarygodnych emitentów – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

W ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł BEST przeprowadził dotychczas emisje o łącznej wartości nominalnej 250 mln zł. Spółka planuje niebawem przeprowadzić kolejne emisje obligacji i tym samym zrealizować cały program.

 

– Tak duży popyt na nasze obligacje ze strony inwestorów indywidualnych to dla nas dobry prognostyk przed kolejnymi planowanymi emisjami. W ramach obecnego programu emisji obligacji chcemy jeszcze wyemitować obligacje o wartości 50 mln zł i zrealizować nasz program w całości, a więc do kwoty 300 mln zł – dodał Krzysztof Borusowski.

 

Podobnie jak wszystkie poprzednie serie wyemitowane w ramach publicznego programu, obligacje L2 będą notowane na rynku Catalyst. BEST przewiduje, że obligacje serii L2 zadebiutują na Catalyst 18 marca.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10 mld zł (stan na 30 września 2015 r.).

 

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r., ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów.

WSTECZ