Menu
AKTUALNOŚCI

Piotr Urbańczyk Prezesem BEST TFI

Nowym prezesem zarządu BEST TFI został Piotr Urbańczyk, w przeszłości m.in. prezes i wiceprezes Meritum Banku, wiceprezes Dominet Banku i członek zarządu Lukas Banku.

 

 Piotr Urbańczyk z bankowością i finansami jest związany od 25 lat. To menedżer z dużą renomą na rynku finansowym, uczestniczył w budowie od podstaw i tworzeniu struktur trzech banków: Meritum Banku, Lukas Banku i Dominet Banku.

 

Ostatnio związany był z Meritum Bankiem, jest jedną z osób odpowiedzialnych za budowę instytucji od podstaw i następnie jej sukces rynkowy. Piotr Urbańczyk w latach 2009-2015 pełnił funkcje prezesa i wiceprezesa Meritum Banku.

 

Wcześniej, od 2002 roku pracował przy bankowym projekcie prowadzonym przy wsparciu jednego z funduszy private equity grupy Merrill Lynch: Dominet Banku. W banku tym jako wiceprezes był odpowiedzialny za zagadnienia związane z szeroko pojętym obszarem finansów, księgowości, sprawozdawczości oraz rynków kapitałowych. Od roku 2007 do 2009 po przejęciu Dominet Banku przez bank Fortis pracował w ramach grupy finansowej Fortis.

 

W latach 1998-2000 Piotr Urbańczyk był zaangażowany w stworzenie struktur Lukas Banku, powstającego we współpracy  z funduszem inwestycyjnym Enterprise Investors. Następnie w zarządzie banku był odpowiedzialny za obszar finansów.

 

BEST TFI, którego jedynym akcjonariuszem jest BEST, zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów 1,25 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.).

 

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

WSTECZ