ZGŁOŚ REKLAMACJĘ

Reklamacje

 

Untitled Page (1 of 1)

Będąc Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każdy nasz klient może zgłosić swoją skargę lub zażalenie do Komisji Etyki ZPF lub Rzecznika Etyki ZPF. Wniosek o wszczęcie postępowania (skarga) może być złożony: w formie listownej na adres biura ZPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk; za pośrednictwem faxu, na numer: (58) 302-92-64; w formie wiadomości e-mail, na adres etyka@zpf.pl. Szczegółowy opis trybu i zasad składania do Komisji Etyki ZPF lub Rzecznika Etyki ZPF skargi na możliwość naruszenia ZDP przez Członka ZPF znajduje się na stronie https://zpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/.