KRZYSZTOF BORUSOWSKI

Prezes Zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie w szeroko rozumianym sektorze usług finansowych. Jako Dyrektor Zarządzający Kouri Capital Poland Ltd. oraz BBH Capital Partners Sp. z o.o. prowadził projekty typu M&A z zakresu bankowości inwestycyjnej w następujących instytucjach: Polsko-Amerykański Bank Hipoteczny S.A., BWR S.A., BWR Bank Secesyjny S.A. oraz Cuprum Bank S.A. W 2002 roku zakończył z sukcesem projekt polegający na zbudowaniu grupy finansowej wokół Dominet S.A., obejmujący zakup Cuprum Banku S.A. i wprowadzenie inwestora finansowego z Grupy Merrill Lynch. Pracował jako konsultant w Bain & Company w Bostonie (USA) oraz jako menedżer w Schroder Polska. Reprezentował Skarb Państwa w Radzie Nadzorczej BPH S.A. do czasu jego prywatyzacji. Posiada dyplom MBA z Harvard Business School.

W 2002 r., wspólnie z Markiem Kucnerem, przejęli BEST S.A., której pozycję i wartość budują razem od prawie 20 lat. Jako główny akcjonariusz, i jednocześnie Prezes Zarządu, dba o wieloletnią stabilność podejścia zarządczego w Spółce i jej sukcesywny rozwój, dzięki czemu BEST, z pośrednika kredytowego, stał się jednym z liderów branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Priorytetem są dla niego ludzie, procesy i technologia. W BEST już kilkanaście lat temu wprowadził kulturę zarządzania przez wartości (wiedzę, etykę, skuteczność) oraz proklienckie postawy nastawione na wspieranie Klientów w spłacie zadłużenia, także za pomocą produktów restrukturyzacyjnych. Jest inicjatorem regulacji wprowadzonych przez ZPF w polskiej branży windykacyjnej, dzięki którym windykacja stała się przede wszystkim etyczna. Z inicjatywy Krzysztofa Borusowskiego oraz Marka Kucnera w 2017 roku BEST, po 5 latach prac, wdrożył autorski system operacyjny do zarządzania wierzytelnościami nieregularnymi. SIGMA, o której mowa, oraz inwestycje w innowacje technologiczne stanowią niekwestionowaną przewagę konkurencyjna Spółki na rynku europejskim.

 

MAREK KUCNER

Wiceprezes Zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobywane na rynku finansowym. Pracował w Reuters Polska Sp. z o.o., gdzie zajmował się zarządzaniem ryzykiem w bankach. Z sukcesem przeprowadził wdrożenia systemu risk management, m.in. w ING Bank, Banku Śląskim S.A., Banku Handlowym S.A., BGŻ S.A. oraz dawnym Vereinsbank Polska. Ponadto, jako menedżer Kouri Capital Poland Ltd. oraz BBH Capital Partners Sp. z o.o., współpracował przy transakcjach sprzedaży BWR na rzecz Deutsche Bank Polska S.A. oraz zakupu BWR Bank Secesyjny S.A. na rzecz Daimler Chrysler Financial Services (debis) Corporation.

Kierował również zespołem wyceny i analiz finansowych w projekcie stworzenia grupy bankowej wokół Dominet S.A. (nabycie Cuprum Bank S.A. i wprowadzenie inwestora finansowego z grupy Merrill Lynch). Posiada dyplom z zakresu finansów Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach.