Menu
AKTUALNOŚCI

Portfel Grupy BEST na koniec 2017 roku

Portfel Grupy BEST na koniec 2017 roku

 

Inwestycje w portfele wierzytelności przekroczyły 300 mln zł

 

W 2017 roku Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł, co oznacza wzrost inwestycji o 16% wobec 2016 roku. Poziom spłat wierzytelności należnych Grupie BEST w czwartym kwartale 2017 roku wyniósł 61,9 mln zł, czyli o 31% więcej niż w czwartym kwartale 2016. Wartość godziwa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST na koniec 2017 roku wyniosła blisko 1 mld zł.

 

„W 2017 roku zrealizowaliśmy kilka transakcji we Włoszech – chcielibyśmy, by był to nasz drugi istotny rynek działalności. Efekty wypracowane z tych portfeli w ciągu ostatnich miesięcy są dla nas bardzo zadowalające. Należy podkreślić, że we Włoszech mamy starannie dobrany, doświadczony zespół ekspertów, co pozwala na lepsze zrozumienie lokalnej specyfiki i podejmowanie trafniejszych decyzji inwestycyjnych. Te ostatnie podejmujemy bardzo rozważnie w oparciu o szczegółową analizę efektywności. Potrafimy też wycofać się z finalizacji nierokujących transakcji, jeśli nie spełniają one naszych wyśrubowanych standardów. Jednocześnie zbudowaliśmy istotny pipeline transakcji, co pozwoli nam na utrzymanie założonego tempa rozwoju w tym regionie. W grudniu 2017 Grupa BEST zawarła umowę nabycia portfela wierzytelności od podmiotów należących do grupy bankowej ICCREA o łącznej wartości nominalnej 128 mln EURO– podkreślił Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.

 

W 2017 roku Grupa BEST osiągnęła 238,3 mln zł spłat z wierzytelności jej należnych, czyli o 32% więcej rok do roku.

 

„Na rynku polskim udowodniliśmy, że umiemy wybrać efektywne inwestycje i odnaleźć obszary o interesującej nas rentowności – zwłaszcza w obliczu rosnących poziomów cenowych portfeli. Obecnie skupiamy się na dalszej automatyzacji i rozwijaniu technologii windykacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Będziemy inwestować w interfejsy komunikujące wszystkie strony procesu windykacji oraz wykorzystywać technologie typu machine learning. Zakończyliśmy pierwszą fazę projektu SIGMA, a kolejne narzędzia i rozwój systemu mają w założeniu zwiększać skuteczność naszej windykacji” – dodał Krzysztof Borusowski.

 

Po trzech kwartałach 2017 r. Grupa BEST wypracowała ponad 46,3 mln zł zysku netto oraz ponad 120 mln zł pełnej EBITDA gotówkowej przy przychodach operacyjnych przekraczających 154 mln zł.

 

„Niepokoi nas sytuacja w branży, zwłaszcza pod kątem nieuprawnionego dostępu do danych zastrzeżonych, co daje zdecydowane przewagi konkurencyjne wobec podmiotów nie łamiących przepisów prawa. Przestrzeganie zasad etyki i działanie zgodne z prawem są dla nas priorytetem i zależy nam, by było to niekwestionowanym standardem w branży windykacyjnej” – wskazał Krzysztof Borusowski.

 

***

Informacje o Grupie BEST:

 

Grupa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

 

BEST – jako członek i współzałożyciel Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

 

http://best.com.pl/

WSTECZ