Menu
DLA INWESTORÓW

Nabywanie portfeli wierzytelności

Proces nabywania portfeli wierzytelności

BEST TFI zajmuje się kompleksowo procesem nabywania portfeli wierzytelności w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy sekurytyzacyjnych. Począwszy od wyszukania możliwości inwestycyjnych, poprzez wycenę portfela wierzytelności, a skończywszy na zamknięciu i rozliczeniu transakcji.

 

Proces zawarcia transakcji nabycia portfela wierzytelności składa się z wielu czynności, takich jak:

  • wyszukiwanie potencjalnych portfeli wierzytelności,
  • badanie ich jakości (tzw. due diligence),
  • wycena,
  • negocjowanie warunków umów nabycia,
  • pozyskanie kapitału na przeprowadzenie transakcji (emisja certyfikatów inwestycyjnych oraz obligacji),
  • rozliczenie transakcji,
  • obsługa potransakcyjna.

 

Finansowanie zakupu portfeli wierzytelności

Oprócz sekurytyzacji, opisanej powyżej, fundusze sekurytyzacyjne mogą pozyskiwać kapitał na zakup portfeli wierzytelności w następujący sposób:

 

 

Model bezpośredni

Źródłem finansowania transakcji są środki pieniężne inwestora, który nabywa certyfikaty inwestycyjne funduszu sekurytyzacyjnego. Bezpośrednimi inwestorami funduszy sekurytyzacyjnych, obok serwiserów wierzytelności, jak np. BEST S.A., są zagraniczne banki inwestycyjne, fundusze private equity, a także osoby fizyczne.

 

 

 

Model pośredni

W tym modelu inwestor kapitałowy pozyskuje środki na zakup certyfikatów inwestycyjnych funduszu sekurytyzacyjnego na rynku, emitując swoje własne obligacje. Zabezpieczeniem obligacji są najczęściej certyfikaty inwestycyjne funduszu.