Menu
CSR

Praktyki z zakresu pracy

Work-Life Balance
Work-Life Balance – połączenie życia prywatnego i pracy nie jest łatwe. BEST wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracowników wdrożył rozwiązania związane z zadbaniem o komfort pracy Pracowników, ich zdrowie psychiczne, a także czas spędzony z rodzinami i harmonię pomiędzy pracą, a życiem prywatnym. Pracownicy spoza Pionu Operacji mogą korzystać z ogromnego ułatwienia, jakim jest elastyczny czas pracy – do pracy przychodzą między godziną 7 a 10, co pozwala na dostosowanie godzin do prywatnych planów i preferencji odnośnie pory pracy. Wspieramy zdrowe odżywianie i dbamy o dobre samopoczucie – w ramach programu realizujemy co środę dni owoców i warzyw, raz w roku dzień czekolady oraz w okresie letnim „Ice Cream Day”. Ponadto wyposażyliśmy nasze kuchnie w sprzęty AGD, dzięki którym Pracownicy mogą przyrządzać sobie koktajle owocowe z owoców przywożonych do firmy. Dodatkowo dwa razy w tygodniu do firmy dostarczane są świeżo wyciskane soki warzywne lub owocowe. Prowadzimy działania prozdrowotne: oferujemy dofinansowanie do opieki medycznej, organizujemy szczepienia przeciwko grypie, dodatkowo bierzemy udział w każdej edycji ...

CZYTAJ WIĘCEJ

Program Job Rotation
Program Job Rotation     Pracownicy są naszym najcenniejszym zasobem. Ich zaangażowanie i wytrwała praca są warunkiem sukcesu firmy, dlatego dbamy o otwarte i zrównoważone środowisko pracy, w którym pracownicy mają różnorodne szanse rozwoju.   Job Rotation polega na czasowej zmianie obszaru pracy w GK BEST i stanowi dla pracowników unikalną szansę na zwiększenie praktycznej wiedzy i umiejętności poprzez praktykę w nowym obszarze. Dzięki temu umożliwiamy indywidualny rozwój pracownika, zapewniamy szanse na realne poszerzanie kompetencji w ramach rotacji stanowiskowej w obrębie struktur BEST oraz zwiększamy współodpowiedzialność za realizację celów w całej firmie.   Job Rotation opiera się na formule „on the job training” (szkolenie praktyczne bezpośrednio na stanowisku pracy), a jego założenia są zgodne z promowanym w organizacji modelem 10-20-70, który zakłada, że najwięcej i najszybciej uczymy się właśnie poprzez praktykę (70%).    Program Job Rotation został doceniony w Raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki."      ...

CZYTAJ WIĘCEJ

Przyjazna rekrutacja
Przyjazna rekrutacja   Stosowanie najlepszych standardów rekrutacyjnych jest naszym obowiązkiem. Wśród stosowanych przez nas zasad dominują: otwartość, uczciwość w relacjach z kandydatami, odpowiadanie na ich potrzeby, rzetelność, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w czasie oczekiwania na formalne zatrudnienie i innowacyjne rozwiązania wspierające rekrutację.   Wiemy jak istotny dla kandydatów i ich kariery może być przebieg rekrutacji. Dlatego tak dbamy o zrównoważone relacje w procesie rekrutacyjnym, staramy się, aby był on dla każdego komfortowym i profesjonalnym spotkaniem, które nawet jeżeli nie zakończy się współpracą, będzie miłym doświadczeniem oraz obopólną okazją do zdobycia pomocnych w rozwoju informacji.   Poza wiedzą merytoryczną weryfikujemy czy wartości, którymi kieruje się kandydat są spójne z naszymi kluczowymi wartościami. Dzięki temu mamy pewność, że nasz przyszły pracownik nie tylko spełni wymagania merytoryczne, ale także wpisze się w naszą kulturę organizacyjną.   Dbamy o autentyczny dialog z interesariuszami - po zakończonym procesie rekrutacji każdy kandydat ma mo...

CZYTAJ WIĘCEJ

Play BEST
Play BEST to system oparty o ideę grywalizacji. Celem Play BEST jest zwiększenie zaangażowania pracowników w realizowane w firmie projekty i aktywności. Grywalizacja uatrakcyjnia pracę, wprowadzając elementy gry i zabawy do codziennych zajęć (zdobywanie punktów i nagród).   Wśród nagród znajdują się bilety do kina, bony podarunkowe do sklepów, gadżety firmowe czy wejściówki na basen i do SPA. Jednak każdego roku, niezmiennie najpopularniejszą nagrodą jest dodatkowy dzień płatnego urlopu.     Kategorie, w których mozna zdobyć punkty :  Efektywność - realizacja targetu na określonym poziomie. Absencja – punkty za obecność w pracy. Onboarding – pełnienie funkcji opiekuna i udział we wdrażaniu do pracy nowo zatrudnionego pracownika. Wolontariat – aktywny udział w inicjowanych przez pracowników akcjach społecznych. Wolontariat kompetencji – aktywny udział w inicjowanych przez pracowników akcjach społecznych, także dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na zewnątrz organizacji. Transfer wiedzy (szkolenia) – dzielenie się wiedzą i doświadczeniem wewn...

CZYTAJ WIĘCEJ

Wolontariat
Doceniamy i promujemy wrażliwość społeczną naszych Pracowników, nagradzamy aktywność dobroczynną i wspieramy inicjatywy z zakresu wolontariatu pracowniczego. Pracownicy BEST mają możliwość inicjowania i angażowania się w rozmaite akcje społeczne - firma wspiera ich wysiłki, ale to oni muszą wziąć odpowiedzialność za koordynowanie działań zebranego zespołu. W przypadku zbiórek na cele charytatywne, akcje bezpośrednio wspiera Zarząd, który dofinansowuje zbiórkę, podwajając wartość zebranej puli.   Wolontariat pracowniczy w BEST integruje, uczy pracy zespołowej oraz odpowiedzialności za zobowiązania i buduje wrażliwość na potrzeby otoczenia, szczególnie społeczności lokalnej. Zachęcamy pracowników do dzielenia się z innymi swoim czasem, wiedzą i umiejętności – działania takie są brane pod uwagę w ocenie okresowej, a także punktowanie w grywalizacji firmowej Play BEST.   ...

CZYTAJ WIĘCEJ

Proces adaptacji
Proces adaptacji to właściwie 3 powiązane ze sobą procesy: Adaptacja nowych pracowników, adaptacja pracowników Pionu Operacji oraz adaptacja nowych menedżerów (w ramach wewnętrznej ścieżki awansu).    1. Adaptacja nowych pracowników - trwa 2 dni. Pierwszego dnia pracownicy poznają ogólne zasady pracy (obowiązkowe BHP i bezpieczeństwa informacji, ale także korzystania z firmowych aplikacji i intranetu) i odbywają spacer po firmie - zapoznają się z lokalizacją poszczególnych działów i pomieszczeń oraz są osobiście przedstawiani wszystkim zespołom. Wręczamy tzw. welcome pack: Kodeks etyki, Handbook oraz podręcznik „Co należy wiedzieć o pracy w BEST?” oraz zestaw przydatnych gadżetów firmowych. Drugi dzień to „BEST w pigułce” - cykl prezentacji prowadzonych przez przedstawicieli wszystkich pionów, którzy zapoznają uczestników z charakterystyką działalności firmy, specyfiką pionów oraz z informacjami o rynku finansów i wierzytelności.   2. Adaptacja pracowników Pionu Operacji - rozbudowana jest m.in. o obsługę systemów IT, zasady zarządzania wi...

CZYTAJ WIĘCEJ