Menu
AKTUALNOŚCI

Profil Inwestora BEST – nowe narzędzie komunikacji z inwestorami indywidualnymi

Akcjonariusze i obligatariusze BEST mają do dyspozycji nowy kanał komunikacji ze Spółką. Na stronie internetowej www.best.com.pl uruchomiony został Profil Inwestora BEST. Za jego pośrednictwem zarejestrowani użytkownicy mogą przekazać Spółce, jakiego rodzaju informacje chcą od niej otrzymywać. Opiniując działania z zakresu relacji inwestorskich, mogą też wpływać na ich przyszły kształt.

 

– Jako spółka z wieloletnim stażem giełdowym oraz aktywny emitent obligacji, z których większość notowana jest na Catalyst, nieustannie rozwijamy nasze działania z zakresu relacji inwestorskich. Dążymy do najlepszych standardów rynkowych, zarówno jeśli chodzi o zakres i jakość przekazywanych informacji, jak i różnorodność narzędzi komunikacji. Duży nacisk kładziemy przy tym na rozwój relacji z inwestorami indywidualnymi. To bardzo ważna dla nas grupa inwestorów – zarówno w kontekście realizowanego publicznego programu emisji obligacji, jak i płynności naszych akcji na GPW – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST. – To właśnie głównie dla tej grupy inwestorów dedykowane jest nasze nowe narzędzie komunikacji, czyli Profil Inwestora BEST. Liczymy, że pozwoli nam lepiej poznać oczekiwania inwestorów i dostosować do nich nasze działania – dodał prezes.

 

Profil Inwestora BEST to prosty formularz internetowy na stronie www.best.com.pl, za pomocą którego inwestorzy mogą przekazać Spółce swoje dane kontaktowe oraz (opcjonalnie) dodatkowe informacje m.in. o tym, jakiego rodzaju wiadomości chcieliby otrzymywać. Wystarczy zarejestrować się w serwisie, by wszystkie kluczowe informacje trafiały bezpośrednio na wskazany adres e-mail.

 

– Profil Inwestora BEST może więc pełnić rolę klasycznego newslettera, przy czym w odróżnieniu od licznych podobnych narzędzi jest to rozwiązanie całkowicie spersonalizowane. To inwestor sam decyduje o tym, czy chce otrzymywać wszystkie informacje o akcjach i obligacjach BEST, jak i o samej Spółce, czy też interesują go tylko „alerty” dla wybranych serii obligacji, np. o zbliżającym się terminie ustalenia prawa do odsetek – wyjaśnia Aleksandra Murawska, Koordynator Zespołu Komunikacji w BEST.

 

 

Tworząc Profil Inwestora BEST, Spółka wzięła pod uwagę, że inwestorzy obracają papierami wartościowymi, mogą zarówno nabywać jak i sprzedawać obligacje czy akcje, w związku z czym zmieniać się mogą również ich preferencje dotyczące zakresu wiadomości, jakie chcieliby otrzymywać. Dlatego Profil Inwestora BEST umożliwia łatwą edycję wprowadzonych danych w dowolnym momencie. To pozwoli uniknąć sytuacji, w której inwestor otrzymywałby niechciane lub niepotrzebne mu informacje, czyli tzw. spam.

 

– Zachęcamy inwestorów także do podzielenia się z nami dodatkowymi informacjami, np. czy inwestują w BEST długo- czy krótkoterminowo. Chętnie poznamy ich opinie i oczekiwania. Dzięki temu będziemy mogli rozwijać i dostosowywać do ich potrzeb nasze nowe narzędzie, jak i inne działania z zakresu relacji inwestorskich. Podanie dodatkowych danych jest oczywiście dobrowolne – dodaje Aleksandra Murawska.

 

Aby stworzyć swój własny Profil Inwestora BEST, wystarczy wejść na stronę www.best.com.pl. Formularz dostępny jest w zakładce „Dla Inwestorów”.

 

Niedawno BEST uruchomił również własny profil na Twitter (@BEST_Grupa). Spółka podjęła także szereg działań, mających na celu zwiększenie dostępności akcji dla inwestorów, m.in. zawarła umowę z Animatorem Emitenta (funkcję tę pełni Dom Maklerski BOŚ S.A.) oraz przystąpiła do Programu Wspierania Płynności. W rezultacie, od maja br. akcje BEST notowane są w systemie notowań ciągłych. Wkrótce sfinalizowany zostanie również uchwalony już podział akcji w stosunku 1 do 4.

 

***

Ogólne informacje o BEST

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 9 mld zł (stan na koniec I kwartału 2015 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

WSTECZ