Menu
AKTUALNOŚCI

Rada Nadzorcza BEST we wzmocnionym składzie

Zgodnie z decyzją dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, liczebność Rady Nadzorczej BEST została zwiększona do 7 członków. Do jej składu dołączył Krzysztof Kaczmarczyk.

 

Krzysztof Kaczmarczyk to osoba z wieloletnim doświadczeniem w sprawowaniu zarówno funkcji zarządczych jak i nadzorczych, posiadająca ponadto bogatą wiedzę i kwalifikacje z zakresu analizy i wyceny przedsiębiorstw. Związany był m.in. z czołowymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi obecnymi na polskim rynku kapitałowym, takimi jak DB Securities (grupa Deutsche Bank) oraz Credit Suisse. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Dyrektora Strategii i Rozwoju oraz Wiceprezesa Zarządu w spółce Emitel, wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej, gdzie był odpowiedzialny m.in. za akwizycje oraz integrację po połączeniu spółek z sektora telekomunikacyjnego. W latach 2008-2010 pełnił natomiast funkcje zarządcze w Grupie TP. Zdobył ponadto bogate doświadczenie jako członek rad nadzorczych (obecnie i w przeszłości) licznych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Jest mi niezmiernie miło, że Pan Krzysztof Kaczmarczyk, który posiada ponad 10-letnie doświadczenie jako analityk spółek giełdowych i cieszy się zaufaniem renomowanych instytucji finansowych, zgodził się dołączyć do Rady Nadzorczej BEST. Jego wiedza i doświadczenie będą niewątpliwie źródłem cennych opinii dotyczących działalności i rozwoju naszej grupy, w szczególności biorąc pod uwagę stojące przed nami wyzwania związane z konsolidacją branży windykacyjnej w Polsce – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes i większościowy akcjonariusz BEST.

 

Rada Nadzorcza BEST liczy obecnie 7 członków. Aż 5 z nich (w tym nowo powołany Krzysztof Kaczmarczyk) spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi o łącznej wartości aktywów ponad 965 mln zł (stan na 30 września 2015 r.). Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 10 mld zł (stan na 30 września 2015 r.).

 

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa

WSTECZ