Menu
AKTUALNOŚCI

Rekordowe spłaty i inwestycje w wierzytelności - Grupa BEST podsumowuje trzy kwartały 2016 r.

166,6 mln zł przychodów oraz 66,8 mln zł zysku netto – opublikowanymi wynikami Grupa BEST potwierdza przynależność do czołówki najdynamiczniej rozwijających się firm z sektora zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Po dziewięciu miesiącach Grupa może pochwalić się rekordowymi spłatami, jak i największymi w historii inwestycjami w pakiety wierzytelności na rynku pierwotnym.

 

 

Po trzech kwartałach 2016 r. Grupa BEST odnotowała przychody większe o 64%, a zysk netto o 11% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Systematycznie poprawia się także rentowność sprzedaży, która obecnie wynosi 41% i należy do najwyższych wśród firm zarządzających wierzytelnościami (38% w połowie roku 2016).

 

W naszej branży trzeci kwartał to zazwyczaj najmniej aktywny okres w roku. Tym bardziej cieszy fakt, że udało nam się utrzymać dynamikę wzrostu do jakiej przyzwyczailiśmy już rynek w ostatnim czasie. W ciągu ostatnich 24 miesięcy podwoiliśmy nasze przychody, ale ambicje mamy wciąż duże. Zarówno w naszej organizacji jak i w otoczeniu rynkowym dostrzegam przesłanki pozwalające optymistycznie patrzeć w przyszłość i dające podstawy do dalszego zwiększania skali naszej działalności  mówi Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST.

 

Dynamicznie rosną kluczowe dla rozwoju BEST spłaty wierzytelności. W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku wyniosły one 169,1 mln zł, z czego spłaty należne Grupie BEST sięgnęły niemal 133 mln zł, co oznacza wzrost o 35% rok do roku. W samym trzecim kwartale łączne spłaty z portfeli należących do funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez BEST wyniosły przeszło 57 mln zł, z czego ponad 45 mln zł przypada na Grupę BEST, czyli o 36% więcej niż w trzecim kwartale 2015 r.

 

W ślad za rosnącymi spłatami idą rekordowe inwestycje w nabywanie wierzytelności. W okresie od stycznia do końca września tego roku Grupa BEST przeznaczyła na ten cel 138,6 mln zł. Tym samym nakłady na portfele wierzytelności po trzech kwartałach są o ponad 60% większe niż w całym ubiegłym roku. Tylko w okresie lipiec-wrzesień fundusze zarządzane przez BEST nabyły za ponad 54 mln zł portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej niemal 518 mln zł. W efekcie wartość nominalna nabytych w 2016 roku wierzytelności przekroczyła 1 mld zł, a łączna wartość wierzytelności zarządzanych przez Grupę to 11,2 mld zł.

 

Możliwość kolejnych inwestycji daje Grupie BEST - między innymi - emisja obligacji korporacyjnych. W wyniku przeprowadzonej w październiku emisji od blisko 500 inwestorów indywidualnych pozyskano 50 mln zł, które zostaną przeznaczone na rozwój, w tym zakup kolejnych portfeli wierzytelności.

 

- Ostatnie miesiące roku są zazwyczaj dla nas pracowite. Banki przed zakończeniem roku dokonują przeglądu posiadanych kredytów, w efekcie na rynek trafiają duże portfele wierzytelności do kupienia. Dzięki dobrym wynikom z własnej działalności jak i zakończonej sukcesem emisji obligacji mamy odpowiednie środki by być aktywnym podmiotem na tym polu i atrakcyjnie ulokować fundusze. Plan zakładający wydatki inwestycyjne w całym 2016 roku na poziomie ćwierć miliarda złotych pozostaje realny - dodaje Krzysztof Borusowski.

 

Aktywna polityka inwestycyjna nie przekłada się na zwiększanie wskaźników zadłużenia. Wręcz przeciwnie, Grupa BEST utrzymuje zadłużenie na jednym z najniższych poziomów w branży. W ostatnim kwartale wskaźnik długu netto do kapitału własnego  uległ dalszemu obniżeniu i obecnie wynosi 0,98.

 

 

BEST jest jednym z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce i od kilku lat konsekwentnie powiększa skalę działalności osiągając przy tym znakomite wyniki finansowe. Wartość spółki na GPW wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat szesnastokrotnie. Od początku tego roku cena akcji na GPW wzrosła o 58 %.

 

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł.

 

 

 

Więcej informacji:

Mariusz Ilnicki

+48 668 48 36 73

mariusz.ilnicki@best.com.pl

WSTECZ