Menu
AKTUALNOŚCI

Silne wzmocnienie zespołu BEST TFI

Do zarządu BEST TFI dołączył Krzysztof Stupnicki, uznany menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu aktywami oraz w pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach finansowych o zasięgu globalnym.

 

Krzysztof Stupnicki posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu aktywami firm ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i emerytalnych na rynkach Europy Centralnej. Z polskim rynkiem kapitałowym związany jest od ponad 20 lat. Był m.in. współtwórcą i prezesem czołowych instytucji finansowych, w tym ING Investment Management Polska oraz Amplico TFI z Grupy AIG. Po przejęciu AIG przez Metlife, największą amerykańską firmę ubezpieczeniową, pełnił w Metlife funkcję dyrektora ds. inwestycji na Europę Centralną.

 

W I kwartale br. Krzysztof Stupnicki dołączył do zespołu BEST TFI, a 17 kwietnia rada nadzorcza powołała go na stanowisko członka zarządu Towarzystwa. – Jest mi niezmiernie miło, że tak znakomity ekspert dołączył do zarządu BEST TFI. Jestem przekonany, że jego wiedza i niezwykle bogate doświadczenie przyczynią się do dalszego rozwoju naszego Towarzystwa, w tym do budowy nowych kompetencji, nie tylko w zakresie zarządzania funduszami sekurytyzacyjnymi – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST i jednocześnie prezes BEST TFI (giełdowy BEST jest właścicielem BEST TFI).

 

– Z przyjemnością przyjąłem zaproszenie do objęcia funkcji w BEST TFI. Cieszę się, że mogę dołączyć do dynamicznie rozwijającej się firmy, która należy do liderów w swojej branży. Wierzę, że będę mógł wykorzystać moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe do dalszego rozwoju BEST TFI oraz pośrednio całej Grupy BEST – powiedział Krzysztof Stupnicki.

 

Krzysztof Stupnicki w BEST TFI odpowiedzialny będzie między innymi za rozwój działalności Towarzystwa na rynku kapitałowym.

 

***

Ogólne informacje o BEST

 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

 

BEST TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,8 mld zł (stan na koniec 2014 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych BEST Capital FIZAN.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

 

Krzysztof Woch

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691

e-mail: kwoch@nbs.com.pl

Maciej Szczepaniak

NBS Communications

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl

WSTECZ