Menu
AKTUALNOŚCI

Sukces pierwszej publicznej oferty obligacji detalicznych BEST

Popyt na obligacje serii K1 przekroczył podaż już w czwartym dniu zapisów

 

Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie oferowane przez BEST obligacje serii K1 o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł. Liczba obligacji objętych zapisami przekroczyła dostępną pulę już w czwartym dniu zapisów. W związku z tym okres subskrypcji zostaje skrócony.

 

Zapisy na obligacje serii K1, oferowane w ramach publicznej oferty skierowanej do inwestorów detalicznych, ruszyły w poniedziałek, 31 marca, a już w czwartek, 3 kwietnia, łączna liczba obligacji, na którą zapisali się inwestorzy, przekroczyła liczbę oferowanych papierów (3 kwietnia to tzw. Dzień Przekroczenia Zapisów). W związku z tym okres subskrypcji zostaje skrócony. Ostatni dzień przyjmowania zapisów, określony pierwotnie na 11 kwietnia 2014 r., zostaje przesunięty na 4 kwietnia 2014 r.

 

Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji obligacji serii K1, inwestorom, którzy złożyli zapisy przed Dniem Przekroczenia Zapisów, a więc w dniach od 31 marca do 2 kwietnia włącznie, przydzielone zostaną obligacje zgodnie ze złożonymi przez nich zapisami (alokacja 100%). Natomiast zapisy złożone 3 i 4 kwietnia 2014 r. zostaną proporcjonalnie zredukowane.

 

– Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy informację, że już w czwartym dniu zapisów wszystkie oferowane przez nas obligacje detaliczne znalazły właścicieli. Odbieramy to jako dowód zaufania inwestorów do naszej firmy, będącej jedną z największych i najbardziej doświadczonych firm na rynku obrotu wierzytelnościami. Sytuacja ta potwierdza także nasze obserwacje, że na rynku kapitałowym jest duży popyt na obligacje korporacyjne oferowane przez wiarygodnych emitentów, które stanowią atrakcyjną alternatywę m.in. wobec lokat bankowych – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

BEST zaoferował inwestorom detalicznym 450.000 obligacji serii K1 o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna tej emisji wynosi zatem 45 mln zł. Obligacje serii K1 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według stopy zmiennej, w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 3,8%. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

 

Publiczna oferta obligacji serii K1 jest pierwszą emisją realizowaną przez BEST w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. Oferującymi obligacje BEST w ramach tego programu są: mBank oraz Dom Maklerski mBanku.

 

Spółka planuje wprowadzenie oferowanych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst. Funkcję animatora dla obligacji serii K1 będzie pełnić mBank.
– Zgodnie z naszymi zapowiedziami, pieniądze pozyskane z publicznej emisji obligacji przeznaczymy na dalszy rozwój Grupy BEST, przede wszystkim na kolejne inwestycje w portfele wierzytelności nieregularnych. Tempo i skala naszych inwestycji będą uzależnione od podaży i cen wierzytelności wystawianych na sprzedaż. Od tego będą też zależeć terminy kolejnych emisji obligacji BEST w ramach uchwalonego programu. Widzimy, że na rynek trafiają pierwsze znaczące portfele wierzytelności hipotecznych. W tym segmencie także upatrujemy szans naszego rozwoju – podsumował Krzysztof Borusowski.

 

***

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A. jest Prospekt Podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r. oraz Ostateczne Warunki emisji obligacji. Prospekt Podstawowy oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów. Czynniki ryzyka związane z nabywaniem obligacji zostały opisane w Prospekcie Podstawowym.

WSTECZ