Menu
CSR

Uczciwe praktyki operacyjne

Budowanie standardów etycznych
Grupa BEST aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce. BEST S.A. jako członek i współzałożyciel Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, jest współtwórcą i moderatorem Zasad dobrych praktyk pindykacyjnych. BEST TFI S.A. jest współtwórcą Zasad dobrych praktyk procesu sprzedaży wierzytelności....

CZYTAJ WIĘCEJ