Menu
AKTUALNOŚCI

Udany początek roku Grupy BEST

Grupa BEST ma za sobą dobry kwartał: wyniki finansowe wypracowane w pierwszych trzech miesiącach 2014 r. były zbliżone do zanotowanych przed rokiem. Obok stabilnej sytuacji finansowej i jednego z najniższych w branży wskaźników zadłużenia, dziś Spółka ma ponadto zapewnione finansowanie na zakup kolejnych portfeli wierzytelności.

 

W I kwartale 2014 r. przychody operacyjne Grupy BEST przekroczyły 20,5 mln zł i były zbliżone do zanotowanych w I kwartalne 2013 r. Pozostałe wyniki finansowe także były porównywalne rok do roku: zysk na sprzedaży wyniósł 12,2 mln zł, a zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST sięgnął 9,4 mln zł.

 

W I kwartale br. Grupa BEST odnotowała nieznaczne (około 5,8 %) zmniejszenie wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych funduszu BEST II NSFIZ – jednego z trzech funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BEST TFI – co z kolei wpłynęło na obniżenie pełnego dochodu (wyniku całkowitego) przypisanego Akcjonariuszom BEST do 8,6 mln zł wobec 10,2 mln zł w I kwartale 2013 r.[1]

 

– Podobnie jak w poprzednich okresach, największe przychody i zyski zanotowaliśmy w segmencie inwestycji w wierzytelności – w I kwartale 2014 r. odpowiadał on za blisko 80% pełnego dochodu Grupy BEST. Działalność inwestycyjna wiąże się z istotnymi nakładami kapitałowymi. Dostęp do finansowania zewnętrznego jest więc jednym z kluczowych czynników sukcesu. Mamy tę przewagę, że dotychczas nie wykorzystywaliśmy w pełni dźwigni finansowej – wskaźnik zadłużenia Grupy BEST od dłuższego czasu należy do najniższych w branży: na koniec I kwartału 2014 r. wynosił 0,41, podczas gdy akceptowany przez obecnych obligatariuszy Spółki poziom tego wskaźnika wynosi od 2,0 do 2,5 – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

 

– Dzięki środkom pozyskanym z kwietniowej publicznej oferty obligacji o wartości 45 mln zł, mamy zapewnione finansowanie i komfort, pozwalające nam w krótkim czasie sfinalizować transakcje nabycia interesujących, z naszego punktu widzenia, portfeli wierzytelności – dodał prezes.

 

Emisja obligacji serii K1 o wartości 45 mln zł była pierwszą zrealizowaną w ramach publicznego programu emisji obligacji o wartości do 300 mln zł. – Zapisy na papiery serii K1 miały być pierwotnie prowadzone przez dwa tygodnie, tymczasem pula oferowanych obligacji została przekroczona już 4 dnia. Mając na uwadze dalsze plany rozwojowe Grupy BEST, jest to dla nas bardzo dobry prognostyk – podkreślił Krzysztof Borusowski.

 

 

Wybrane wyniki finansowe Grupy BEST:

 

(mln zł) 1Q 2014 1Q 2013 Zmiana r/r
Przychody operacyjne 20,5 20,5 0%
Zysk na sprzedaży  12,2 12,3 -1%
Zysk netto* 9,4 9,8 -4%
Pełny dochód* 8,6 10,2 -16%

*przypisany Akcjonariuszom BEST

 

 

[1] Z uwagi na to, że udział Grupy BEST w BEST II NSFIZ wynosi 17%, wyniki tego funduszu nie są objęte konsolidacją, natomiast zmiana wartości posiadanych przez Grupę BEST certyfikatów inwestycyjnych BEST II NSFIZ ujmowana jest w pozycji: pozostałe składniki pełnego dochodu. 

 

 

WSTECZ