KRZYSZTOF BORUSOWSKI

Prezes Zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie w szeroko rozumianym sektorze usług finansowych. Jako Dyrektor Zarządzający Kouri Capital Poland Ltd. oraz BBH Capital Partners Sp. z o.o. prowadził projekty typu M&A z zakresu bankowości inwestycyjnej w następujących instytucjach: Polsko-Amerykański Bank Hipoteczny S.A., BWR S.A., BWR Bank Secesyjny S.A. oraz Cuprum Bank S.A. W 2002 roku zakończył z sukcesem projekt polegający na zbudowaniu grupy finansowej wokół Dominet S.A., obejmujący zakup Cuprum Banku S.A. i wprowadzenie inwestora finansowego z Grupy Merrill Lynch. Pracował jako konsultant w Bain & Company w Bostonie (USA) oraz jako menedżer w Schroder Polska. Reprezentował Skarb Państwa w Radzie Nadzorczej BPH S.A. do czasu jego prywatyzacji. Posiada dyplom MBA z Harvard Business School.


W 2002 r., wspólnie z Markiem Kucnerem, przejęli BEST S.A., której pozycję i wartość budują razem od prawie 20 lat, pełniąc funkcję Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. 


Krzysztof Borusowski jest jednym z najdłużej urzędujących na stanowisku Prezesów w Polsce (obecnie 20 lat). Jednocześnie wspólnie z Markiem Kucnerem stanowią jeden z najdłużej funkcjonujących na runku duetów zarządzający Grupą Kapitałową.


Jako główny akcjonariusz i jednocześnie Prezes Zarządu, Krzysztof Borusowski dba o wieloletnią stabilność podejścia zarządczego w Spółce i jej sukcesywny rozwój, dzięki czemu BEST, z pośrednika kredytowego, stał się jednym z liderów branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce.


Priorytetem są dla niego ludzie, procesy i technologia. W BEST już kilkanaście lat temu wprowadził kulturę zarządzania przez wartości (wiedzę, etykę, skuteczność) oraz proklienckie postawy nastawione na wspieranie Klientów w spłacie zadłużenia, także za pomocą produktów restrukturyzacyjnych. Jest inicjatorem regulacji wprowadzonych przez ZPF w polskiej branży windykacyjnej, dzięki którym windykacja stała się przede wszystkim etyczna. Z inicjatywy Krzysztofa Borusowskiego oraz Marka Kucnera, w 2017 roku w BEST, po 5 latach prac, wdrożony został autorski system operacyjny do zarządzania wierzytelnościami nieregularnymi. SIGMA, o której mowa, oraz inwestycje w innowacje technologiczne stanowią niekwestionowaną przewagę konkurencyjną Spółki na rynku europejskim. W roku 2017 BEST rozpoczął działalność także na rynku włoskim.

 

MAREK KUCNER

Wiceprezes Zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobywane na rynku finansowym. Pracował w Reuters Polska Sp. z o.o., gdzie zajmował się zarządzaniem ryzykiem w bankach. Z sukcesem przeprowadził wdrożenia systemu risk management, m.in. w ING Bank, Banku Śląskim S.A., Banku Handlowym S.A., BGŻ S.A. oraz dawnym Vereinsbank Polska. Ponadto, jako menedżer Kouri Capital Poland Ltd. oraz BBH Capital Partners Sp. z o.o., współpracował przy transakcjach sprzedaży BWR na rzecz Deutsche Bank Polska S.A. oraz zakupu BWR Bank Secesyjny S.A. na rzecz Daimler Chrysler Financial Services (debis) Corporation. Kierował również zespołem wyceny i analiz finansowych w projekcie stworzenia grupy bankowej wokół Dominet S.A. (nabycie Cuprum Bank S.A. i wprowadzenie inwestora finansowego z grupy Merrill Lynch). Posiada dyplom z zakresu finansów Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach.


Z BEST związany od 2002 roku, kiedy to wspólnie z obecnym Prezesem – Krzysztofem Borusowskim – przejęli Spółkę i na jej fundamencie zbudowali Grupę Kapitałową BEST. Wspólnie zrealizowali z powodzeniem proces restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej Spółki oraz zmienili profil jej działalności z pośrednictwa kredytowego na zakup i odzyskiwanie należności. Dodatkowo, jako Wiceprezes sprawujący nadzór nad Pionami Finansowo-Księgowym, Controllingu i IT, Marek Kucner odpowiada za zarządzanie technologią, finansami i płynnością finansową w Grupie Kapitałowej, kontroluje jej wyniki, a także odpowiada za publiczne programy emisji obligacji, które Spółka realizuje od 2014 roku.

 

MACIEJ BARDAN

Członek Zarządu

Manager z 30-letnim doświadczeniem w międzynarodowych instytucjach finansowych działających w Polsce. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie na kierunku bankowość i finanse. Ukończył Harvard Business School & Raiffeisen Bank Leadership Academy oraz Wharton Advanced Leadership Program, a także wiele innych szkoleń z zakresu zarządzania personelem, sprzedażą, efektywnością procesów, marketingu czy corporate finance. Karierę zawodową rozpoczął w handlu zagranicznym, ale już od 1992 roku był związany z Citibankiem (Poland) S.A. Obejmował stanowisko Dyrektora Generalnego w CitiBusiness (w Departamencie Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw) oraz Dyrektora Zarządzającego w Citileasing Sp. z o. o. Od 2001 roku do 2007 roku związany z Raiffeisen Bank Polska S.A. m. in. jako Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny m.in. za zarządzanie ryzykiem, księgowością i systemami informacji zarządczej oraz zgodności ze standardami. Następnie w latach 2008 – 2013 pełnił wiele funkcji w Kredyt Banku S.A. m.in. jako Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Przewodniczący Zespołu Krajowego Grupy KBC w Polsce. Od 2014 roku do 2019 roku ponownie związany z Raiffeisen Bankiem Polska S.A. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion bankowości detalicznej. Od 2019 roku związany z Grupą Kapitałową BEST S.A. początkowo jako Członek Rady Nadzorczej BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. a następnie od 2021 roku jako Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju BEST S.A.