BEST daje sobie więcej czasu na wybór inwestora

BEST w pierwszej połowie tego roku nie sfinalizuje wyboru inwestora, który mógłby objąć mniejszościowy, niekontrolny pakiet akcji nowej emisji. Powodem są zawirowania na rynkach finansowych wywołane przez pandemię koronawirusa. Rozmowy z potencjalnymi inwestorami będą nadal kontynuowane.

Zarząd BEST w ostatnim kwartale 2019 r. rozpoczął rozmowy z wybranymi inwestorami finansowymi zainteresowanymi objęciem mniejszościowego, niekontrolnego pakietu akcji nowej emisji. Środki pochodzące z dokapitalizowania Spółki miałyby zostać przeznaczone na rozwój Grupy Kapitałowej BEST poprzez inwestycje w nowe portfele wierzytelności oraz dalszą ekspansję. Zaproszenie do rozmów skierowano wyłącznie do wybranych, renomowanych funduszy, w szczególności takich, które znają i rozumieją branżę zarządzania wierzytelnościami nieregularnymi.

– BEST jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, wskaźnik zadłużenia Grupy BEST należy do najniższych w branży. Mimo rozwijającej się od marca globalnej pandemii koronawirusa, działamy bardzo sprawnie. Osiągamy dobre wyniki operacyjne i realizujemy założone na ten rok cele. Niestety wpływ pandemii na otoczenie gospodarcze oraz sentyment na rynku kapitałowymm sprawił, że nie będziemy mogli dokonać wyboru ewentualnego inwestora przed końcem pierwszej połowy tego roku. Rozmowy z inwestorami będą nadal kontynuowane, choć zapewne w najbliższym czasie ich dynamika będzie mniejsza niż w okresie przed wybuchem pandemii – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes i większościowy akcjonariusz BEST.

– Uważamy, że można spodziewać się wzrostu udziału kredytów nieregularnych w polskim sektorze bankowym, a gospodarcze efekty pandemii koronawirusa mogą tą podaż dodatkowo zwiekszyć. Dzięki znaczącym inwestycjom w technologię, zrealizowanym w poprzednich latach, BEST jest operacyjnie bardzo dobrze przygotowany do istotnych wzrostów procesowanego wolumenu spraw. Pozyskanie kapitału na rozwój na pewno przyspieszyłoby wzrost naszej Grupy i umocniło pozycję BEST na rynku w Polsce i za granicą – dodał Krzysztof Borusowski.

Krzysztof Borusowski posiada prawie 18,47 mln akcji BEST, stanowiących 80,2% kapitału zakładowego Spółki. Marek Kucner, wiceprezes BEST, jest właścicielem blisko 3,25 mln akcji, stanowiących 14,1% kapitału.

Decydując się na rozpoczęcie rozmów z inwestorami, zarówno Krzysztof Borusowski, jak i Marek Kucner, deklarowali długookresowe zaangażowanie w rozwój BEST i nie zamierzali sprzedawać należących do nich akcji Spółki.

Doradcą BEST przy wyborze nowego inwestora jest firma Rothschild&Co.

Wstecz