Jesteśmy dla Ciebie

Raporty
bieżące

maj

11/2024

22.05.2024 (14:33)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.

10/2024

20.05.2024 (14:20)

Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

9/2024

14.05.2024 (17:25)

Zawarcie aneksu do umowy kredytu z Santander Bank Polska S.A.

8/2024

08.05.2024 (16:49)

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2024 roku, zawierającego kwartalną informację finansową za I kwartał 2024 roku

7/2024

08.05.2024 (16:45)

Przydział obligacji serii AA2

kwiecień

6/2024

25.04.2024 (13:33)

Emisja obligacji serii AA2

5/2024

12.04.2024 (10:08)

Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w pierwszym kwartale 2024 roku

marzec

4/2024

13.03.2024 (11:01)

Informacja o wyroku wydanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie

luty

3/2024

15.02.2024 (16:01)

Ustanowienie publicznego programu emisji obligacji

styczeń

2/2024

26.01.2024

Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

1/2024

11.01.2024 (14:29)

Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w okresie czterech kwartałów 2023 r. oraz samym czwartym kwartale 2023 r.