Jesteśmy dla ciebie

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Spółka BEST zobowiązana jest do publikacji informacji o istotnej transakcji najpóźniej
w momencie jej zawarcia. Informacja taka zawiera w szczególności:

  • firmę (nazwę) podmiotu powiązanego, z którym zawierana jest istotna transakcja, a w przypadku podmiotów powiązanych będących osobami fizycznymi – ich imię i nazwisko;
  • opis charakteru powiązań między spółką a podmiotem powiązanym, z którym zawierana jest istotna transakcja; datę i wartość istotnej transakcji;
  • informacje niezbędne do oceny, czy istotna transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i czy jest uzasadniona interesem spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.