Grupa BEST notuje dalszy wzrost przychodów i efektywności

Przychody operacyjne Grupy BEST w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły 136,2 mln zł i były o 23% wyższe niż w analogicznym okresie 2018 r. Zysk operacyjny sięgnął 72,9 mln zł, co oznacza wzrost o 33% r/r, natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST wzrósł o 21% r/r do 40,5 mln zł.

Okres przesilenia na rynku wierzytelności nieregularnych Grupa BEST wykorzystuje do zwiększenia efektywności operacyjnej i poprawy struktury bilansu. Efektem są jedne z najwyższych w branży wskaźniki rentowności i jednocześnie jeden z najniższych w sektorze wskaźników zadłużenia.

W samym drugim kwartale 2019 r. przychody operacyjne Grupy BEST wzrosły o 28% r/r do poziomu 71,5 mln zł. Zysk operacyjny za ten okres wyniósł 37,7 mln zł, natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST sięgnął 20 mln zł, co oznacza wzrost o odpowiednio 52% i 44% w porównaniu z drugim kwartałem 2018 r.

– Podaż wierzytelności bankowych stopniowo rośnie, jednak oczekiwania cenowe sprzedających i kupujących wciąż bardzo często rozmijają się, czego następstwem są kolejne przypadki nierozstrzyganych przetargów. Dlatego w drugim kwartale wciąż wstrzymywaliśmy się z zakupami nowych portfeli wierzytelności – nabyliśmy w tym okresie tylko jeden portfel o wartości nominalnej ponad 142 mln zł – wskazał Krzysztof Borusowki, prezes BEST– Okres mniejszej aktywności inwestycyjnej wykorzystujemy do dalszej poprawy efektywności naszych operacji. Dzięki temu notujemy stabilny poziom spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności. Osiągnęliśmy też wzrost rentowności pomimo znaczących kosztów związanych z koniecznością dostosowania naszych strategii windykacyjnych do kolejnych zmian legislacyjnych i zabezpieczeniem wartości naszych portfeli wierzytelności – dodał Krzysztof Borusowski.

W pierwszej połowie 2019 r. poniesione przez Grupę BEST koszty sądowo-egzekucyjne związane z zabezpieczaniem aktywów, które umożliwią w przyszłości uzyskanie wyższych wpływów z wierzytelności, wyniosły 16,6 mln zł, co oznacza wzrost o 85% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat sądowo-egzekucyjnych były z kolei nieco niższe niż przed rokiem, dzięki dyscyplinie kosztowej we wszystkich obszarach działalności.

Zważywszy, że tempo wzrostu przychodów przewyższyło skalę zwyżki kosztów, Grupa BEST w pierwszym półroczu 2019 r. zanotowała wzrost kluczowych wyników finasowych zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w relacji do przychodów. Marża zysku operacyjnego wzrosła do 54% z niespełna 50% przed rokiem, a rentowność netto Grupy zwiększyła się do 37% z 30% w pierwszej połowie 2018 r. Biorąc pod uwagę zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST, rentowność netto utrzymała się na wysokim poziomie około 30%.

Grupa BEST kontynuowała jednocześnie obniżanie zadłużenia, co pozwoliło zmniejszyć wskaźnik zadłużenia (dług netto / kapitał własny) na koniec czerwca 2019 r. do poziomu 1,06 – jednego z najniższych w branży windykacyjnej.

– Nie zamierzamy rezygnować z potencjalnych okazji na rynku wierzytelności, dlatego zabezpieczyliśmy sobie także środki na refinansowanie i inwestycje w nowe portfele, zwiększając limit dostępnych kredytów bankowych o dodatkowe 100 mln zł, do 250 mln zł – wskazał Marek Kucner, wiceprezes BEST.

Ważnym wydarzeniem w Grupie BEST w pierwszej połowie tego roku było ponadto uruchomienie własnych operacji windykacyjnych na rynku włoskim, poprzez spółkę BEST Italia. Istotnie ograniczy to konieczność zlecania czynności windykacyjnych lokalnym podmiotom zewnętrznym. BEST Italia przejęła już do obsługi od dotychczasowych serwiserów około 65% wartości nominalnej zarządzanych portfeli wierzytelności na rynku włoskim, a do końca tego roku odsetek ten powinien wzrosnąć do co najmniej 95%. W pierwszej połowie 2019 r. przychody z rynku włoskiego stanowily już około 12% łącznych przychodów Grupy BEST.

W Polsce istotnym wydarzeniem w pierwszej połowie tego roku było z kolei uruchomienie platformy Payhelp. To pierwsze na polskim rynku kompleksowe rozwiązanie on-line, skierowane do mikro- i małych firm działających w sektorze B2B i B2C, pozwalające w prosty, skuteczny i tani sposób odzyskiwać pieniądze z niezapłaconych faktur.

Wybrane wyniki finansowe Grupy BEST

(mln zł)

2Q’19

2Q'18

zmiana r/r

1H’19

1H’18

zmiana r/r

przychody operacyjne

71,5

56,0

28%

136,2

110,9

23%

zysk operacyjny (EBIT)

37,7

24,8

52%

72,9

54,9

33%

zysk netto, w tym:

25,2

14,0

79%

50,4

33,7

49%

  przypisany akcjonariuszom BEST

20,0

13,9

44%

40,5

33,5

21%

skorygowana EBITDA gotówkowa (bez Kredyt Inkaso)

43,7

37,0

18%

83,5

77,3

8%

pełna EBITDA gotówkowa

57,2

50,8

13%

107,4

101,0

6%

 

Wstecz