Grupa BEST zwiększa efektywność i notuje rekordowe spłaty wierzytelności w IV kwartale 2019 r.

Spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne Grupie BEST w czwartym kwartale 2019 r. wyniosły ponad 73 mln zł, czyli o 18% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Był to zarazem najlepszy kwartalny wynik w całej historii Grupy.

– Od dłuższego czasu koncentrujemy się na doskonaleniu naszej działalności operacyjnej i optymalnym doborze strategii windykacyjnych. Efektem są rekordowe spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne Grupie BEST osiągnięte w ostatnim kwartale minionego roku. Dzięki temu, cały 2019 rok zakończyliśmy ze stabilnym poziomem spłat, pomimo ograniczonych inwestycji w nowe portfele – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Narastająco w ciągu czterech kwartałów 2019 r. spłaty wierzytelności należne Grupie BEST wyniosły blisko 263 mln zł wobec niespełna 261 mln zł przed rokiem.

W minionym roku Grupa BEST nabyła portfele wierzytelności nieregularnych o łącznej wartości nominalnej 342 mln zł, za które zapłaciła 31 mln zł. Dla porównania, rok wcześniej zainwestowała 81 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 1,36 mld zł.

W samym czwartym kwartale 2019 r. na zakup nowych portfeli Grupa BEST wydała 12,2 mln zł, co jest kwotą zbliżoną do zainwestowanej w analogicznym okresie 2018 r. (12,5 mln zł).

Spłaty z nabytych portfeli wierzytelności oraz inwestycje w nowe portfele

(mln zł)

4Q 2019

4Q 2018

zmiana r/r

2019

2018

zmiana r/r

Spłaty z posiadanych portfeli, w tym:

82,4

70,7

16%

299,0

298,5

0%

   należne GK BEST

73,1

61,9

18%

262,9

260,9

1%

Wartość nominalna nabytych portfeli

111,0

156,0

(29%)

342,2

1 361,3

(75%)

Koszt nabycia nowych portfeli

12,2

12,5

(3%)

30,8

81,1

(62%)

 

 

Wstecz