Grupa BEST ze wzrostem przychodów i zysków w I kwartale 2019 r.

Przychody operacyjne Grupy BEST w I kwartale 2019 r. sięgnęły 64,7 mln zł i były o 18% wyższe niż w analogicznym okresie 2018 r. Zysk operacyjny za pierwsze trzy miesiące tego roku wyniósł 35,2 mln zł, co oznacza wzrost o 17% r/r, natomiast wypracowany w tym okresie skonsolidowany zysk netto zwiększył się o 28% r/r i sięgnął 25,3 mln zł.

– W pierwszym kwartale, podobnie jak przed rokiem, nie nabywaliśmy nowych portfeli wierzytelności. Nasze selektywne, ostrożne podejście do zakupów wynika z przekonania, że znajdujemy się w szczytowej fazie cyklu koniunkturalnego, a ceny wierzytelności oczekiwane przez sprzedających wciąż nie uwzględniają naszym zdaniem możliwego spowolnienia. Nie zamierzamy przy tym rezygnować z okazji, dlatego zapewniliśmy sobie finansowanie potencjalnych transakcji, zwiększając limit dostępnych kredytów bankowych. Szacujemy, że podaż wierzytelności bankowych w pierwszym kwartale wzrosła średnio o 15-20% rok do roku, rośnie też udział portfeli zawierających „świeże” wierzytelności. Wiele transakcji jednak nie dochodzi do skutku z uwagi na zbyt wysokie oczekiwania sprzedających – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST S.A.

– Okres przesilenia na rynku wierzytelności nieregularnych wykorzystaliśmy na zwiększenie efektywności operacyjnej, konsolidację Grupy i poprawę struktury bilansu. Przełożyło się to na 18-proc. wzrost przychodów oraz 17-proc. wzrost zysku operacyjnego w I kwartale tego roku. Rentowność netto sięgnęła natomiast 39% i była jedną z najwyższych w branży. Jednocześnie kontynuowaliśmy obniżanie zadłużenia, dzięki czemu wskaźnik długu netto do kapitałów własnych spadł do poziomu 1,11 – również jednego z najniższych w naszym sektorze – podkreślił Krzysztof Borusowski.

W pierwszym kwartale br. Grupa BEST, poprzez spółkę BEST Italia, uruchomiła własne operacje windykacyjne na rynku włoskim, co docelowo ograniczy konieczność zlecania czynności windykacyjnych podmiotom zewnętrznym. Wartość spłat z portfeli włoskich w I kwartale 2019 r. sięgnęła 1 mln euro i była ponad 3-krotnie wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody z rynku włoskiego odpowiadają już za ponad 10% całkowitych przychodów Grupy BEST.

Ważnym wydarzeniem na rynku polskim w Grupie BEST w I kwartale tego roku było z kolei uruchomienie platformy Payhelp. To pierwsze na polskim rynku kompleskowe rozwiązanie on-line, skierowane do mikro- i małych firm działających w sektorze B2B i B2C, pozwalające w prosty, skuteczny i tani sposób odzyskiwać pieniądze z niezapłaconych faktur. – Dzięki Payhelp, indywidualni przedsiębiorcy i małe firmy mogą w bardzo łatwy sposób skorzystać z potencjału Grupy BEST. W ich imieniu prowadzimy działania polubowne zmierzające do odzyskania pieniędzy z niezapłaconej faktury, a w razie potrzeby przeprowadzamy sprawę przez e-sąd. Dzięki wcześniejszym inwestycjom BEST w technologię i automatyzację działań, mogliśmy uruchomić platformę Payhelp w bardzo krótkim czasie – wskazał prezes BEST.

Wybrane wyniki finansowe Grupy BEST

(mln PLN)

1Q’19

1Q’18

zmiana r/r

Przychody operacyjne

64,7

54,8

18%

Zysk operacyjny (EBIT)

35,2

30,1

17%

Zysk netto, w tym:

25,3

19,7

28%

  przypisany akcjonariuszom BEST

20,5

19,6

5%

Skorygowana EBITDA gotówkowa (bez udziału Kredyt Inkaso)

39,8

40,2

-1%

 

 

Wstecz