Trwa wczytywanie

Akcje BEST S.A. zadebiutowały na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 30 maja 1997 r. Z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę akcji pozostających w wolnym obrocie, płynność obrotu akcjami Spółki jest ograniczona.

Przez długi czas akcje BEST S.A. notowane były w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym ustalaniem kursu w ciągu dnia (tzw. podwójny fixing). W maju 2015 r. Spółka zawarła umowę z Animatorem Emitenta (funkcję tę pełni Dom Maklerski BOŚ S.A.) oraz przystąpiła do Programu Wspierania Płynności. W rezultacie, od 26 maja 2015 r. akcje BEST notowane są w systemie notowań ciągłych.

21 września 2015 r. dokonany został podział akcji (split) w stosunku 1 do 4. Historyczne notowania na poniższym wykresie prezentowane są wg wartości rzeczywistych w całym okresie, tzn. notowania przed 21 września 2015 r. nie były korygowane.