Aktualności

BEST – nowy program emisji obligacji

Notowana na GPW firma zarządzania wierzytelnościami ustanowiła program emisji obligacji o wartości do 300 mln zł. Organizację programu BEST powierzyła PKO Bankowi Polskiemu SA, Bankowi Pekao S.A. oraz ING Bank Śląski S.A.

– Od 2010 r. rozwój Grupy BEST jest finansowany z wykorzystaniem środków pozyskiwanych w drodze emisji obligacji. W tym okresie wyemitowaliśmy obligacje o łącznej wartości nominalnej 1,13 mld zł, z których 1,04 mld zł zostało już wykupionych. W ostatnich latach udział obligacji w strukturze finansowania Grupy znacząco się zmniejszył na rzecz finansowania bankowego, jednakże jesteśmy zainteresowani rozszerzeniem współpracy z inwestorami obligacyjnymi. Kondycja finansowa, biznesowa i organizacyjna BEST jest bardzo dobra, pokazują to wszystkie kluczowe parametry finansowe. Jesteśmy gotowi, by konsekwentnie realizując strategię rozwoju naszej Grupy znacząco zwiększyć skalę jej działalności, korzystając ze zdywersyfikowanego finansowania zewnętrznego – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Grupa BEST rozpoznała w 2022 r. 453,6 mln zł przychodów, o 34% więcej niż rok wcześniej. Wynik netto przypisany akcjonariuszom Spółki za 2022 r. wyniósł 142,3 mln zł, wobec 49,3 mln zł w 2021 r. Rekordowe spłaty wierzytelności przyczyniły się do spadku wskaźników zadłużenia do poziomów najniższych od blisko dekady – obecnie wskaźnik długu netto do kapitałów własnych wynosi niespełna 0,59.

Masz dodatkowe pytania lub chcesz uzyskać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania w tej sprawie?

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt
Dowiedz się więcej

Przeczytaj inne artykuły

04 kwiecień 2024

Rekordowe odzyski GK BEST

Czytaj więcej
04 kwiecień 2024

2023 rokiem rekordowych inwestycji oraz gotówkowych zysków w GK BEST

Czytaj więcej
03 marzec 2024

BEST S.A. wygrywa z Kredyt Inkaso w sporze sądowym

Czytaj więcej