Aktualności

BEST S.A rusza ze skupem akcji

Notowana na GPW firma zarządzająca wierzytelnościami zaprasza akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży akcji spółki. BEST S.A. nabędzie maksymalnie 151.515 akcji (0,68% ogólnej liczby akcji) po cenie 33,00 zł za walor. Oferty akcji przyjmowane będą w dniach 24-31 lipca, a przewidywany termin ich zakupu to 4 sierpnia.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabycia akcji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Oferty sprzedaży akcji można składać zarówno za pośrednictwem firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy bezpośrednio w punktach obsługi klienta DM BOŚ, jak i w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe informacje nt. skupu zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki, jak również na stronie DM BOŚ, pod adresem https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/skup-akcji/2023.

Zgodnie z przyjętą procedurą – tzw. ochroną małego akcjonariusza – od każdego akcjonariusza BEST, który złoży ofertę sprzedaży, zostanie nabyta co najmniej 1 akcja. W przypadku, gdy liczba akcji zaoferowanych do sprzedaży będzie przekraczać liczbę akcji przewidzianych do nabycia, zostanie dokonana redukcja zapisów.

– Jako stabilna spółka giełdowa obecna na rynku blisko 30 lat po raz kolejny w naszej historii zapraszamy naszych akcjonariuszy do składania ofert sprzedaży akcji. Chcemy podzielić się z nimi wypracowanymi zyskami, a przypomnę, że mamy za sobą zamknięty II kwartał tego roku, który przyniósł najwyższy kwartalny poziom spłat z zarządzanych portfeli w historii Grupy Kapitałowej BEST – komentuje Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST.

***

Informacje o BEST S.A.

Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.

W 2022 r. spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne GK BEST wzrosły do 372 mln zł, przychody operacyjne wyniosły 453 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa przekroczyła 200 mln zł. Wartość bilansowa zarządzanych portfeli wierzytelności na koniec 2022 r. wyniosła niemal 1,2 mld zł.

Masz dodatkowe pytania lub chcesz uzyskać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania w tej sprawie?

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt
Dowiedz się więcej

Przeczytaj inne artykuły

04 kwiecień 2024

Rekordowe odzyski GK BEST

Czytaj więcej
04 kwiecień 2024

2023 rokiem rekordowych inwestycji oraz gotówkowych zysków w GK BEST

Czytaj więcej
03 marzec 2024

BEST S.A. wygrywa z Kredyt Inkaso w sporze sądowym

Czytaj więcej